Tiếp cận và nhu cầu chức năng

""

Tiếp cận và nhu cầu chức năng

Chúng tôi cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho các nhu cầu đa dạng của khách hàng trong các sự kiện cắt điện an toàn công cộng (PSPS)

Đảm bảo rằng bạn có thể nhận được thông báo về sự kiện PSPS

Mặc dù chúng tôi sẽ làm mọi cách để duy trì nguồn điện của bạn, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phải tạm thời cắt nguồn điện trong khu vực của bạn. Trong trường hợp Cắt Nguồn An Toàn Công Cộng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua các thông báo cảnh báo sớm qua cuộc gọi điện thoại, cảnh báo bằng văn bản, email và các phương tiện khác trước khi tắt nguồn, nếu có thể.(Đôi khi chúng ta cần phải tắt nguồn điện mà không cần nhiều, hoặc bất kỳ thông báo trước nào khi điều kiện thời tiết nguy hiểm phát sinh đột ngột).

Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ trong tài khoản trực tuyến của bạn được cập nhật để đảm bảo rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các sự kiện cắt điện.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Bạn có nhu cầu y tế phụ thuộc vào nguồn điện không?

Nhận Trợ Giúp Nếu Bạn Sử Dụng Thiết Bị Y Tế

Nếu bạn hoặc ai đó trong hộ gia đình của bạn bắt buộc phải sử dụng thường xuyên thiết bị y tế chạy bằng điện hoặc các thiết bị y tế đủ tiêu chuẩn khác, bạn có thể đủ điều kiệntham gia chương trình Medical Baseline Allowance của chúng tôi. Chương trình này cung cấp thêm 16,5 kilowatt giờ (kWh) điện mỗi ngày. Được cung cấp ở mức giá cơ bản thấp nhất, điều này giúp bù đắp chi phí vận hành thiết bị y tế.

Nếu cần phải Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS), chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với các khách hàng Medical Baseline thông qua cách thức liên lạc ưu tiên của họ (email, nhắn tin, hoặc cuộc gọi thoại). Nếu chúng tôi không thể liên hệ trực tiếp với bạn thông qua cách thức liên hệ ưu tiên của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn thông qua các phương tiện thay thế (như qua điện thoại và có thể cử kỹ thuật viên đến tận nhà bạn để cố gắng liên hệ trực tiếp, nếu cần) để thông báo liên quan đến sự kiện PSPS.

Expose as Block
No

Có nguồn điện dự phòng với Chương trình pin dự phòng chăm sóc quan trọng của chúng tôi

Nếu bạn là khách hàng Medical Baseline và phụ thuộc vào thiết bị y tế chạy bằng điện, bạn nên có kế hoạch có nguồn điện dự phòng, như nguồn cung cấp điện liên tục hoặc một địa điểm dự phòng trong trường hợp cắt điện. Bạn có thể đủ điều kiện nhận pin dự phòng năng lượng sạch miễn phí để vận hành thiết bị y tế của mình trong thời gian cắt điện.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Tự chứng nhận

Nếu bạn chưa đăng ký chương trình y tế cơ bản của SCE hoặc bạn không đủ điều kiện, nhưng một người nào đó trong gia đình bạn có tình trạng bệnh lý có thể bị ảnh hưởng đáng kể do nguồn điện bị gián đoạn trong sự kiện PSPS hoặc ngắt kết nối do không thanh toán hóa đơn, bạn có thể tự xác nhận tài khoản của mình để SCE biết.

  • Tự chứng nhận có giá trị trong 90 ngày
  • Lợi ích của việc tự chứng nhận là trong trường hợp mất kết nối, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn thông qua cách thức liên hệ ưu tiên của bạn (email, nhắn tin hoặc cuộc gọi thoại).
  • Nếu chúng tôi không thể liên hệ trực tiếp với bạn thông qua cách thức liên hệ ưu tiên hoặc thay thế của bạn, chúng tôi sẽ cử kỹ thuật viên đến nhà của bạn để cố gắng liên hệ trực tiếp và thông báo về việc ngắt điện.
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Trung tâm sống tự lập

Trung tâm Sống tự lập phục vụ những người khuyết tật, ở mọi độ tuổi, mọi mức thu nhập và tập trung tăng cường sự tự lập, khả năng tiếp cận và cơ hội bình đẳng. SCE hợp tác với các ILC sau đây trong lãnh thổ dịch vụ của chúng tôi để giúp khách hàng chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và sự kiện PSPS.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Hỗ trợ 2-1-1 trong tầm tay bạn

Dịch vụ 2-1-1 đem đến cho cộng đồng khả năng tiếp cận thông tin chính xác và cập nhật về các tài nguyên trong sự kiện PSPS. Dịch vụ miễn phí, bảo mật này được cung cấp cho các cộng đồng 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần bằng nhiều ngôn ngữ thông qua cuộc gọi, trang web và văn bản. Dịch vụ 2-1-1 kết nối những người cần thông tin và nguồn lực để hỗ trợ y tế, chỗ trú ngụ, thực phẩm và các hỗ trợ khác cho những cá nhân có thể cần hỗ trợ thêm do bất kỳ tình trạng bệnh lý nào có thể hạn chế khả năng hoạt động của họ trong sự kiện PSPS.

Truy cập https://www.211.org, gọi 2-1-1, hoặc nhắn tin “PSPS” gửi đến 211211  

Dịch vụ 2-1-1 bao gồm:

  • Các dịch vụ chuẩn bị, ứng phó và phục hồi khẩn cấp  
  • Hỗ trợ tiền thuê/nhà ở/li>
  • Các chương trình hỗ trợ công cộng
  • Hỗ trợ việc làm  
  • Dịch vụ sức khỏe tâm thần
  • Khu bếp và dịch vụ giao bữa ăn
  • Dịch vụ vận chuyển
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Hỗ trợ tài chính có sẵn

Nếu gần đây bạn bị mất việc làm hoặc thu nhập của bạn đã thay đổi, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn. Chúng tôi có nhiều chương trình, từ những chương trình giảm hóa đơn và hỗ trợ thanh toán, đến cung cấp các thiết bị tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà của bạn.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Các giải pháp chuẩn bị khẩn cấp và nguồn điện dự phòng

Tìm hiểu cách thiết lập bộ tiếp liệu PSPS, chuẩn bị cho ngôi nhà của bạn cho những lần cắt điện trong tương lai, và giữ an toàn khi sự cố cúp điện xảy ra.

Tìm hiểu về các nguồn khách hàng khác nhau mà SCE cung cấp, bao gồm các giải pháp nguồn điện dự phòng.

Tiết kiệm hơn với các khoản giảm giá và khuyến khích SCE

Expose as Block
No
Expose as Block
No