Truy cập và nhu cầu chức năng


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Tài nguyên và Hỗ trợ cho Khách hàng có nhu cầu Tiếp cận và Chức năng

Chúng tôi cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ để phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách hàng trong thời gian cúp điện do An toàn Công cộng (PSPS) mất điện.

Ngày ngừng bảo trì
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Hỗ trợ PSPS


Class name
sce-header-center
Expose as Block
No
Nhận Cảnh báo về Mất điện PSPS

Nhận Cảnh báo về Mất điện PSPS

Trong trường hợp Ngắt Nguồn An Toàn Công Cộng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua các thông báo cảnh báo sớm, khi có thể, trước khi tắt nguồn. Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn trong tài khoản trực tuyến của bạn được cập nhật để đảm bảo chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong thời gian ngừng hoạt động và hãy chọn xem bạn có muốn nhận những thông báo này qua cuộc gọi điện thoại, cảnh báo văn bản hay email hay không.

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
Tự chứng nhận

Tự chứng nhận

Nếu bạn chưa đăng ký chương trình Trợ cấp Cơ bản về Y tế của SCE, hoặc bạn không đủ điều kiện nhưng có người trong gia đình bạn mắc phải tình trạng có thể bị ảnh hưởng đáng kể do nguồn điện bị ngắt khi PSPS bị cúp, hoặc ngắt kết nối do không thanh toán hóa đơn , bạn có thể tự xác nhận tài khoản của mình để SCE biết và có thể thông báo cho bạn trước khi tắt nguồn. Trạng thái tự chứng nhận có ...Đọc thêmhiệu lực trong một (1) năm.

Trong trường hợp PSPS đang chờ xử lý, việc tự chứng nhận đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn thông qua phương thức liên hệ ưa thích của bạn (email, tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi thoại). Nếu chúng tôi không thể liên hệ trực tiếp với bạn thông qua các phương thức liên lạc ưa thích hoặc thay thế của bạn, chúng tôi sẽ cử kỹ thuật viên đến tận nơi để cố gắng liên hệ trực tiếp để gửi thông báo về việc ngắt kết nối.Đọc ít hơn

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Các Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng và Giới thiệu

Các Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng và Giới thiệu

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm trước, trong và sau khi PSPS ngừng hoạt động, 2-1-1 cung cấp các dịch vụ miễn phí, bảo mật cho khách hàng SCE nhằm kết nối bạn với các chương trình trợ giúp cộng đồng, chuẩn bị khẩn cấp, tủ đựng thức ăn hoặc cung cấp bữa ăn, cũng như vận chuyển, hỗ trợ công cộng và các dịch vụ khác. 2-1-1 có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Tiếp cận 2-1-1 tại 211.org hoặc bằng cách gọi 2-1-1 hoặc nhắn tin “PSPS” đến 211211.

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
""

Chương trình Tài nguyên & Tiếp cận Thảm họa dành cho Người khuyết tật

SCE ký hợp đồng với Quỹ California Foundation of Independent Living Center (CFILC) để cung cấp chương trình Nguồn lực & Tiếp cận Thảm họa dành cho Người khuyết tật (DDAR) cho các khách hàng hội đủ điều kiện.

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Trung tâm sống độc lập

Các Trung tâm Sống Độc lập (ILC) phục vụ những người khuyết tật, ở mọi lứa tuổi và mức thu nhập, và được cống hiến để tăng cường tính độc lập, khả năng tiếp cận và cơ hội bình đẳng. SCE hợp tác với các ILC sau đây trong lãnh thổ dịch vụ của chúng tôi để giúp khách hàng chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và mất điện PSPS.

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Nhiêu tai nguyên hơn


Class name
sce-header-center
Expose as Block
No
Chương trình trợ cấp cơ bản về y tế

Chương trình trợ cấp cơ bản về y tế

Nếu bạn phụ thuộc vào các thiết bị y tế chạy bằng điện, bạn nên có nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện. Bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Trợ cấp Cơ bản về Y tế của SCE.

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính

SCE biết rằng nhiều khách hàng tiếp tục gặp khó khăn về tài chính. Chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình hỗ trợ xóa nợ và hỗ trợ hóa đơn dài hạn để giúp cả khách hàng dân cư và doanh nghiệp nhỏ đáp ứng chi phí điện của họ.

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Giữ an toàn trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt

Giữ an toàn trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt

Nhiệt độ quá cao là một mối nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người già, trẻ sơ sinh và những người mắc bệnh mãn tính. Các Trung tâm Làm mát Công cộng cung cấp các tiện nghi cơ sở an toàn, có máy lạnh trong các đợt nắng nóng.

Class name
sce-ot-video-tab-content
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
 Tài nguyên và Hỗ trợ Khách hàng

Tài nguyên và Hỗ trợ Khách hàng

Chúng tôi cung cấp thêm các nguồn lực và hỗ trợ cho khách hàng đối với tất cả các loại sự cố.

Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No