Tổng Quan về Doanh Nghiệp của Quý Vị

Asian woman smiling and looking at her laptop

Quản Lý Doanh Nghiệp của Quý Vị bằng My Account

Kiểm soát chi phí năng lượng, kiểm tra dữ liệu sử dụng, và trả hóa đơn bằng công cụ phù hợp với doanh nghiệp của quý vị qua My Account.

Các chương trình hỗ trợ tài chính của chúng tôi vẫn ở đây cho doanh nghiệp của bạn

Mặc dù các biện pháp ứng phó khẩn cấp COVID-19 tạm thời đã kết thúc, chúng tôi hiểu rằng nhiều khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi vẫn có thể cần trợ giúp. Khám phá những lựa chọn dài hạn khác mà chúng tôi phải cung cấp.

Khám phá các tùy chọn của bạn >

Form W‐9 – Request for Taxpayer Identification Number and Certification

Business customers may now download signed W‐9 forms. Learn More >

null

Chuẩn bị cho mùa cháy rừng

Mùa cháy rừng ở California hiện đã diễn ra quanh năm và nhiều người, bao gồm cả Thống đốc Jerry Brown, đang gọi đây là “hiện tượng bình thường mới”. Đó là một vấn đề toàn tiểu bang sẽ đòi hỏi các giải pháp trên toàn tiểu bang, đồng thời sự phát triển khung pháp lý và quy định mới, các tiện ích, bao gồm Southern California Edison (SCE), là một phần của giải pháp đang diễn ra đó.

Giải Pháp Năng Lượng cho Doanh Nghiệp

Man with tablet inside a warehouse checking inventory

Doanh Nghiệp của Quý Vị Có Chương Trình Giá Biểu Phù Hợp Không?

Sử dụng công cụ phân tích giá biểu của chúng tôi để so sánh chi phí và xác định chương trình giá biểu Time of Use tốt nhất cho doanh nghiệp quý vị. Đăng nhập vào My Account để bắt đầu.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Được Trả Tiền để Nâng Cấp

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện với các Giải Pháp Nhanh và nhận tiền để cải thiện đèn, kiểm soát khí hậu, và các thiết bị khác.

Cảnh Báo Hóa Đơn Hàng Tháng

Tận dụng công cụ Hỗ Trợ Ngân Sách dễ sử dụng của chúng tôi để nhận cảnh báo khi mức sử dụng hàng tháng vượt quá mục tiêu chi dùng của quý vị.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Công Cụ cho Doanh Nghiệp Quý Vị

Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc của Quý Vị

Cập nhật thông tin liên lạc để chắc chắn nhận được thông tin mới nhất về mất điện, ưu đãi, và trương mục của quý vị.

Mở hoặc Tắt Dịch Vụ?

Nếu quý vị cần mở hoặc tắt dịch vị tại doanh nghiệp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-990-7788 và một đại diện sẽ giúp đỡ. Vui lòng chuẩn bị sẵn số Bằng Lái Xe/ID, Số An Sinh Xã Hội, và ID Thuế của quý vị.

Trả Hóa Đơn

Chúng tôi giúp việc trả hóa đơn của quý vị trên mạng nhanh chóng và dễ dàng. Hãy chọn cách quý vị muốn trả hóa đơn, sau đó đánh dấu đã làm xong vào danh sách việc cần làm của quý vị.

Cảnh Báo Ngày Đáp Ứng Nhu Cầu

Tải xuống ứng dụng của chúng tôi và quý vị là người đầu tiên biết khi nào là ngày Đáp Ứng Nhu Cầu trong khu vực của quý vị.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
null

Tìm Thông Tin Mất Điện?

Mục tiêu của chúng tôi là thông báo cho quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp điện không bị gián đoạn, phẩm chất tốt. Để xem tình trạng mất điện hiện tại, nhận cập nhật và tìm tài nguyên, xin vui lòng ghé vào Trung tâm Mất Điện.