Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Giữ An Toàn cho Cộng Đồng

Chúng tôi hiểu rằng bây giờ là lúc vô cùng khó khăn và các nhóm nhân viên của chúng tôi đang cố gắng 24/7 cung cấp dịch vụ thiết yếu mà quý vị mong đợi và xứng đáng được hưởng. Trong mùa cháy rừng này, các nhóm nhân viên của chúng tôi tiếp tục nâng cấp thiết bị và lắp đặt các công cụ công nghệ cao để giúp giảm nguy cơ cháy rừng và giữ an toàn cho các cộng đồng của chúng ta.

Giữ An Toàn cho Cộng Đồng
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tài Nguyên về COVID-19 Để Giúp Quý Vị và Gia Đình Quý Vị

Các Gợi Ý Tiết Kiệm cho Người Làm Việc Ở Nhà

Khám phá cách quý vị có thể tiết kiệm năng lượng khi làm việc hay học tập ở nhà.

Giúp Trả Hóa Đơn của Quý Vị

Tìm hiểu các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong thời gian này.

Phản Ứng với COVID-19

Nhận thêm thông tin về cách chúng tôi thích nghi với lệnh “An Toàn Khi Ở Nhà”.

Các Biện Pháp An Toàn Chống Cháy Rừng của Chúng Tôi

Mỗi ngày, chúng tôi đều cố gắng giảm mối đe dọa cháy rừng và nâng cao độ an toàn
trong toàn Miền Nam California.

""

Chúng tôi đang nâng cấp lưới điện của mình
bằng cách lắp đặt các cột điện chống cháy
và những thiết bị khác.

 
""

Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng chống
qua việc tỉa cây và
kiểm tra dưới mặt đất.

 
""

Chúng tôi theo dõi tình hình 24/7 
ở các khu vực có nguy cơ cháy cao bằng
camera và các trạm thời tiết.

 
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cam Kết Năng Lượng Sạch của Chúng Tôi

Từ không khí trong lành đến các cộng động mạnh mẽ hơn, chúng tôi tin rằng năng lượng sạch, ổn định làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả ở Miền Nam California.

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Contact Us

Liên Lạc với Chúng Tôi

Báo Mất Điện: 1-800-611-1911

Hỗ Trợ Khách Hàng: 1-800-655-4555

Trả Hóa Đơn: 1-800-950-2356

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off