Trung Tâm Dọn Nhà

Turn Service On & Off For Your Home

Moving to a new home? You’re at the right place, make a selection below & get started!

What You'll Need To Get Started

    Driver’s License / ID

    Social Security Number

Are You a Business Customer?

To turn service on or off at a business, please give us a call at 1-800-990-7788. 

Please have the following information ready and we'll gladly assist you:

   Driver’s License / ID

   Social Security Number

   Tax ID

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Kiểm Tra Yêu Cầu

Để nhận thông tin mới nhất về tình trạng dịch vụ, xin chuẩn bị sẵn số xác nhận của quý vị.

Quý Vị Có Thắc Mắc?

Tham khảo phần Hỏi Đáp của chúng tôi về Dọn Nhà và Kết Nối/Cắt Dịch Vụ.
 

Hỏi Đáp >

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ

Mỗi người đều có các nhu cầu khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ điện xuất sắc cho quý vị. Trang Chương Trình Đảm Bảo Dịch Vụ cung cấp danh sách những đảm bảo dịch vụ mà chúng tôi đã làm để thực hiện cam kết của chúng tôi với khách hàng.

Go Electric with a Great Plan

Get more value for your Electric Vehicle (EV) and other clean energy technologies with our TOU-D-PRIME rate. If you need to turn on or transfer service and would like to be placed on this rate, please call us at 1-800-684-8123.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off