Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Third-Party Demand Response Services

Learn More About Third-Party Demand Response Services

Who is this information for?

This information is intended (1) for entities who wish to take part in Third-Party Demand Response Service (Third-Party DR Service) within the Southern California Edison Company (SCE) service territory, and (2) for SCE Bundled Service customers who wish to participate in Third-Party DR Service within the SCE service territory through a Non-Utility Demand Response Provider (DRP) other than SCE.

What is Third-Party DR Service?

Third-Party DR Service is offered by SCE in connection with markets run by the California Independent System Operator (CAISO), and allows Non-Utility DRPs or SCE Bundled Service retail customers to participate in the CAISO wholesale energy market for compensation by the CAISO in accordance with the market awards and dispatch instructions established by the CAISO.

Third-Party DR Service is subject to the terms and conditions, including dual participation rules, under SCE’s California Public Utilities Commission (CPUC) approved Rule 24.

Customer Participation & Enrollment FAQs

Find information about sharing your data, how to take part in a DR Program, and the process for enrollment. View FAQs

Getting Started

Requirements and Instructions

Non-Utility DRPs enrolling Bundled Service customers must satisfy a complete fulfilment of SCE, CPUC, and CAISO regulatory requirements before the Non-Utility DRP can provide Third-Party DR Services in SCE’s service territory.

General Instructions for registering as a Non-Utility DRP

Access Customer Data

Online Authorization Process

 

The Online Authorization process is a Customer Information Service Request (CISR) that is in place to fulfill customer-authorized disclosures of data to Non-Utility DRPs. It provides the necessary customer information to Non-Utility DRPs in order to facilitate customer participation in CAISO’s markets.

 

  • Get secure, automated access to interval usage data* with customer consent.
  • Click Here to start the process by registering to use the Online Authorization Process

Note: After you register as a Non-Utility DRP, you can then create a partnership with another registered Non-Utility DRP. This allows customers to share data with both parties with only one authorization.

For more information regarding how a Non-Utility DRP can revoke access to an online customer data authorization, please contact SCE3rdPartyDRP@sce.com.

For more information regarding the Online Authorization process, please contact csinfogov@sce.com.

Paper CISR-DRP Data Authorization

 

CISR-DRP Form 14-941 (This manual form authorizes the potential Non-Utility DRP(s) access to customer information in order to fulfill their role as a DRP.)

For more information regarding the paper CISR process, please contact 3rdParty@sce.com

 

Customer Migration

The Demand Response Auction Mechanism (DRAM) Customer Migration Matrix explains the SCE DR program disenrollment process to avoid dual participation in both an SCE and a Non-Utility DRP-DR program.

Expose as Block
No