Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Real Estate for Filming & Other Uses

Null

Throughout our 50,000 square mile service area, there are properties of many varieties that may be available to you for qualifying third party uses, or for on-location filming.

Null

Film Locations

Our properties have served as backdrops for film, TV and commercials, and we try our best to make it easy.

Null

Use of Our Real Estate & Easements

From time to time, our properties and easements are available for qualifying uses by the public and local governments.

Expose as Block
No