Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu cho Doanh Nghiệp

Giảm Chi Phí Năng Lượng cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu (DR) cho doanh nghiệp khen thưởng các tổ chức vì đã giảm hoặc chuyển việc sử dụng điện khi nhu cầu về điện tăng cao, đặc biệt là vào mùa hè. Tham gia vào một hoặc nhiều chương trình DR không chỉ thúc đẩy tiết kiệm kinh doanh mà còn giúp giảm căng thẳng cho nguồn cung cấp điện, đồng thời duy trì nguồn điện an toàn và đáng tin cậy cho doanh nghiệp và cộng đồng mà quý vị phục vụ. 

Tờ Thông Tin Đáp Ứng Nhu Cầu > (pdf) 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
""

Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu cho Doanh Nghiệp của Chúng Tôi

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình DR khác nhau phù hợp với nhu cầu tiết kiệm và hoạt động của doanh nghiệp quý vị. Ghi danh trương mục của quý vị vào chương trình lựa chọn, rồi chỉ cần tham gia vào những lần kêu gọi DR để bắt đầu tiết kiệm. 

Chương Trình Nông Nghiệp và Bơm Nước Có Thể Gián Đoạn (AP-I)

Nhận tín dụng hóa đơn hàng tháng quanh năm vì đã cho phép chúng tôi tạm thời cắt điện cho máy bơm của quý vị khi có kêu gọi AP-I.

Cách Hoạt Động của Chương Trình

Một thiết bị điều khiển được lắp đặt gần đồng hồ hoặc máy bơm của quý vị để kiểm soát tổng lượng tải được cung cấp. Khi có nhu cầu cao trong mạng lưới điện, Cơ Quan Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California (CAISO) sẽ thông báo cho chúng tôi rằng phải giảm mức sử dụng năng lượng. Chúng tôi sẽ truyền tín hiệu đến thiết bị này để tự động tắt điện cho đến khi nhu cầu quan trọng—hoặc thử nghiệm không thường xuyên—kết thúc.

Chương Trình Gián Đoạn Căn Bản (BIP)

Được đề nghị cho các doanh nghiệp có hoạt động linh hoạt, BIP thưởng cho quý vị khoản tín dụng hóa đơn hàng tháng quanh năm để giảm mức sử dụng năng lượng trong lần kêu gọi BIP, ngay cả khi không xảy ra việc cắt điện nào.

Cách Hoạt Động của Chương Trình 

Quý vị chọn mức năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động và chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trước về việc cắt điện sắp xảy ra, tùy theo ý thích của quý vị. Khi bắt đầu cắt điện BIP, chúng tôi sẽ thông báo cho những người liên lạc được chỉ định của quý vị qua email, điện thoại và/hoặc tin nhắn (SMS) rằng thời gian cắt điện đã bắt đầu. Có giới hạn 1 lần cắt điện mỗi ngày, 10 lần cắt điện mỗi tháng lịch và tối đa 6 giờ mỗi lần cắt điện, tối đa 180 giờ cắt điện mỗi năm lịch. Tùy thuộc vào mức giảm năng lượng, quý vị sẽ nhận được khoản tín dụng trên hóa đơn dưới dạng bồi thường. 

Chương Trình Giảm Tải Khẩn Cấp (ELRP)

Kiếm tín dụng hóa đơn để giảm mức sử dụng năng lượng trong những lần ELRP. Chương trình này là hoàn toàn tự nguyện và không bị phạt nếu quý vị không tham gia. 

Cách Hoạt Động của Chương Trình 

Doanh nghiệp của quý vị gửi mức giảm kW đấu giá một lần vào lúc ghi danh. Khi Cơ Quan Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California (CAISO) đưa ra báo động, cảnh báo hoặc trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo ELRP sắp xảy ra cho những người tham gia và nhu cầu giảm sử dụng điện. Thông báo ELRP có thể được gửi vào ngày trước khi kêu gọi hoặc trong trường hợp khẩn cấp, ngay trong ngày cần giảm sử dụng điện. Giờ kêu gọi giảm sử dụng là từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, bất kỳ ngày nào trong tuần, kể cả ngày lễ, từ ngày 1 tháng Năm đến ngày 31 tháng Mười và kéo dài ít nhất một giờ đến tối đa năm giờ. Những người tham gia kiếm được $2 cho mỗi kWh hoặc $2,000 mỗi MWh giảm đi trong một lần kêu gọi tiết kiệm. 

Class name
sce-light-gray-bg pb-25 sce-even-padding
Expose as Block
No
Exposed Title
Our Demand Response Programs for Business
""

Tại Sao Tham Gia Đáp Ứng Nhu Cầu?

Năng lượng sạch nhất, bền vững nhất là năng lượng chúng ta không bao giờ sử dụng. Nhờ giảm sử dụng năng lượng trong những lúc quan trọng, quý vị đang làm được nhiều hơn là tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp. Quý vị đang giúp đảm bảo rằng mọi người luôn có điện, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp, tạo ra sự khác biệt thực sự cho nhân viên của quý vị và khách hàng. 

Expose as Block
No

Các Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu Bổ Sung cho Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp của quý vị có thể tiết kiệm và linh hoạt qua chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động (Auto-DR). Bằng cách cài đặt các công nghệ tự động giảm mức sử dụng năng lượng trong những lần kêu gọi đáp ứng nhu cầu, quý vị sẽ không chỉ đủ điều kiện nhận các ưu đãi về công nghệ mà còn có thể bắt đầu tiết kiệm tiền trả hóa đơn. 

Để tìm hiểu thêm và tìm hiểu cách quý vị có thể ghi danh tham gia chương trình Auto-DR, xin ghé vào trang Đáp Ứng Nhu Cầu Tự Động của chúng tôi. 

Expose as Block
No

Thông qua chương trình trên internet này, doanh nghiệp của quý vị có thể được trả tiền khi đồng ý giảm sử dụng năng lượng trong những lần kêu gọi của Chương Trình Đấu Giá Công Suất Sử Dụng (CPB), giúp giảm căng thẳng cho mạng lưới điện khi nguồn tài nguyên bị hạn chế. 

Tìm Hiểu Thêm (pdf) Hỏi Đáp (pdf) 

Cách Hoạt Động của Chương Trình 

Doanh nghiệp của quý vị có thể tham gia bằng cách đưa ra các đề cử hàng tháng (còn gọi là “đấu giá”) để giảm tải năng lượng và được đền bù bằng các khoản tiền trả cho mức giảm năng lượng thực tế của quý vị khi có kêu gọi của Chương Trình Đấu Giá Công Suất Sử Dụng. Chương trình này được soạn để mang đến cho quý vị sự linh hoạt trong điều chỉnh giá đấu và tùy chọn tham gia hàng tháng của quý vị. Quý vị có thể chọn nhận thông báo vào ngày trước khi kêu gọi hoặc vào ngày kêu gọi của chương trình. Quý vị sẽ không bao giờ phải giảm tải quá 30 giờ trong bất kỳ tháng nào. 

Kiểm Tra Điều Kiện Hội Đủ

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Nộp Đơn? 

Chọn Công Cụ Tổng Hợp CBP > hoặc tìm hiểu cách trở thành công cụ tổng hợp cho các trương mục dịch vụ của quý vị. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Quản Lý Trương Mục SCE của quý vị hoặc gọi cho Ban Trợ Giúp Đáp Ứng Nhu Cầu theo số 1-866-334-7827. Để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ của Chương Trình Đấu Giá Công Suất Sử Dụng, xin xem biểu giá (pdf) của chúng tôi. 

 

Expose as Block
No

CPP là biểu giá tùy chọn, có khoản khấu trừ hóa đơn bốn tháng mùa hè và trả mức giá điện cao hơn trong 12 đến 15 lần kêu gọi CPP hàng năm. 

Những lần kêu gọi CPP xảy ra từ 4 giờ chiều – 9 giờ tối vào bất kỳ ngày nào trong tuần, thường là vào những ngày hè nóng nực nhất. Khi giảm sử dụng điện trong những lần kêu gọi CPP, quý vị có thể giảm thiểu mức giá phải trả cao hơn này. Ngoài ra, doanh nghiệp của quý vị sẽ được giảm giá hóa đơn điện trong mùa hè, khi hóa đơn thường ở mức cao nhất. 

Trong 12 tháng đầu tiên doanh nghiệp của quý vị ghi danh vào giá biểu này, chúng tôi có bảo vệ hóa đơn—quý vị sẽ không phải trả nhiều hơn số tiền quý vị đáng ra phải trả theo biểu giá trước đó. Xin liên lạc với ban Trợ Giúp Đáp Ứng Nhu Cầu của chúng tôi theo số 1-800-990-7788. 
 
Việc sử dụng năng lượng của quý vị trong Ngày Kêu Gọi CPP sẽ được tính ở mức cao hơn trong suốt thời gian kêu gọi tiết kiệm, như đã nêu trong biểu giá. SCE có thể hoàn toàn tùy ý, Kêu Gọi CPP vào bất kỳ ngày nào trong tuần, lần Kêu Gọi CPP sẽ dựa trên bất kỳ tiêu chuẩn nào sau đây: 

 • Theo Dõi Báo Động Khẩn Cấp về Năng Lượng (EEA) của Cơ Quan Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California (CAISO), Thông Báo EEA-1 hoặc EEA-2 

 • Dự báo các trường hợp khẩn cấp của hệ thống SCE – có thể được công bố ở cấp độ phát điện, truyền tải hoặc phân phối mạch điện 

 • Dự báo các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt hoặc bất thường ảnh hưởng đến nhu cầu hệ thống 

 • Dự báo tải và/hoặc giá trước một ngày 

Để biết thêm thông tin về CPP, xin ghé vào sce.com/CPP. 

Xem Tờ Thông Tin CPP (pdf) 

Các Câu Chuyện Thành Công 

Railex (pdf) 

Robertson's Ready Mix (pdf) 

Kiểm Tra Điều Kiện Hội Đủ> 

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Nộp Đơn? 

Nếu quý vị muốn ghi danh CPP, xin liên lạc với Đại Diện Trương Mục SCE của quý vị, xin ghé vào sce.com/ratetool; hoặc gọi 1-800-990-7788. 

Expose as Block
No

Nếu doanh nghiệp của quý vị có thể cam kết giảm sử dụng năng lượng xuống 15% trên toàn bộ mạng lưới trong mỗi lần cắt điện luân phiên, thì quý vị có thể đủ điều kiện được miễn cắt điện luân phiên qua chương trình Tùy Chọn Ràng Buộc với Lệnh Cắt Giảm. 

Tìm Hiểu Thêm (pdf) 

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Nộp Đơn? 

Để tham gia và nộp kế hoạch, xin liên lạc với Đại Diện Trương Mục SCE của quý vị hoặc gọi tới ban Trợ Giúp Đáp Ứng Nhu Cầu theo số (866) 334-7827. 

Để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ của Chương Trình Tùy Chọn Ràng Buộc với Lệnh Cắt Giảm, xin xem biểu giá của chúng tôi. (pdf) 

 

Expose as Block
No

Chương trình này được soạn để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của quý vị nếu quý vị có thể linh hoạt chuyển hoặc giảm sử dụng năng lượng vào những lúc nhiệt độ thấp hơn. Giá biểu theo thời gian thực đặt các mức giá theo mùa, thời gian trong ngày và nhiệt độ, nhờ vậy mà quý vị có thể giảm đáng kể chi phí bằng cách tưới và bơm nước trong giờ thấp điểm. Giám sát nhiệt độ là chìa khóa để đạt được lợi ích của chương trình này. 

Cách Hoạt Động của Chương Trình 
Chúng tôi đặt mức giá cho chương trình này theo thời gian trong năm, thời gian trong ngày và dữ liệu nhiệt độ được Cơ quan Thời tiết Quốc gia ghi lại vào ngày hôm trước tại khu thương mại Los Angeles. Giá theo giờ có khuynh hướng cao nhất vào lúc nóng nhất trong ngày của mùa hè (từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 1 tháng Mười), trong khi giá theo giờ có khuynh hướng thấp hơn trong mùa đông (ngày 1 tháng Mười đến ngày 1 tháng Sáu). 

Kiểm Tra Điều Kiện Hội Đủ

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Nộp Đơn? 
Để bắt đầu, xin liên lạc với Đại Diện Trương Mục SCE của quý vị hoặc gọi tới Ban Trợ Giúp Đáp Ứng Nhu Cầu theo số (800) 334-7827. 
 
Để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ về Giá Biểu theo Thời Gian Thực cho Bơm Nước và Nông Nghiệp, xin xem biểu giá của chúng tôi. 

Expose as Block
No

Nếu doanh nghiệp của quý vị có thể linh hoạt về lịch hoạt động, quý vị có thể muốn cân nhắc Giá Biểu theo Thời Gian Thực. Giá biểu này sẽ có lợi nếu quý vị có thể giảm sử dụng năng lượng trong những giờ có giá cao vì nhiệt độ cao và/hoặc chuyển sử dụng sang những giờ có giá thấp hơn. 

Cách Hoạt Động của Chương Trình 
Ngoại trừ các ngày lễ, giá theo biểu giá này được đặt theo mùa, nhiệt độ và thời gian trong ngày. Giá biểu dựa trên nhiệt độ được xác định bởi nhiệt độ cao của ngày hôm trước ở khu thương mại Los Angeles theo ghi nhận của Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia. quý vị có thể ghi danh nhận thông báo với thiện ý báo động RTP để doanh nghiệp của quý vị có thể lập kế hoạch và thay đổi việc sử dụng năng lượng cho phù hợp để tiết kiệm tối đa. 

Ghi Danh Nhận Báo Động > (pdf) Quản Lý các Báo Động > (pdf) 

Kiểm Tra Điều Kiện Hội Đủ

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Nộp Đơn? 

Để bắt đầu, xin liên Lạc với Đại Diện Trương Mục SCE của quý vị hoặc gọi cho Ban Trợ Giúp Đáp Ứng Nhu Cầu theo số (866) 334-7827. 
 
Xem tờ thông tin về Biểu Giá theo Thời Gian Thực của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ, hãy xem biểu giá của chúng tôi bên dưới: 

Expose as Block
No

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp hoặc công nghiệp lớn có thể linh hoạt giảm tải trong vài giờ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ) trong những tháng mùa hè, chương trình này có thể mang lại lợi ích cho quý vị. 

Cách Hoạt Động của Chương Trình 
Khi tham gia Chương Trình Giảm Tải theo Lịch, quý vị chọn thời gian giảm tải trong ba tùy chọn như sau: 8 giờ sáng—12 giờ trưa; 12 giờ trưa—4 giờ chiều; hoặc 4 giờ chiều—8 giờ tối trong các ngày hè trong tuần, trừ ngày lễ. Quý vị sẽ nhận được tín dụng trên hóa đơn để giảm mức sử dụng so với năm trước, dựa trên cam kết chương trình của quý vị. 

Kiểm Tra Điều Kiện Hội Đủ

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Nộp Đơn? 
Để bắt đầu, xin liên lạc với Đại Diện Trương Mục SCE của quý vị hoặc gọi tới Ban Trợ Giúp Đáp Ứng Nhu Cầu theo số (866) 334-7827.  
 
Để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ cho Chương Trình Giảm Tải theo Lịch, hãy xem biểu giá của chúng tôi. 

 

Expose as Block
No

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè là một chương trình quanh năm, dựa trên những lần kêu gọi tiết kiệm điện, cho phép SCE tắt hoặc tắt máy điều hòa không khí của khách hàng theo chu kỳ. Đổi lại, khách hàng có cơ hội kiếm được khoản tín dụng trên hóa đơn mùa hè của mình. Tín dụng hóa đơn dựa trên kích thước của máy điều hòa không khí. Khách hàng có ba lựa chọn khác nhau. Xin ghé vào trang mạng để biết thêm chi tiết.  

Expose as Block
No
Class name
sce-light-gray-bg pb-25 sce-even-padding
Expose as Block
No

Cách Chúng Tôi Thông Báo cho Quý Vị

Ứng dụng Báo Động Đáp Ứng Nhu Cầu miễn phí của chúng tôi đảm bảo quý vị sẽ nhận được thông báo với thiện ý về những lần kêu gọi DR sắp xảy ra ngay trên điện thoại thông minh của mình. Hãy ghé vào trang thông tin về ứng dụng của chúng tôi để ghi danh nhận thông báo và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm. 

Hoặc trực tiếp tải xuống ứng dụng miễn phí này. 

Apple App Store Badge

Google Play Badge

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Bộ Công Cụ Tổng Hợp Đáp Ứng Nhu Cầu

Hướng Dẫn Tham Khảo của SCE về Bộ Công Cụ Tổng Hợp Đáp Ứng Nhu Cầu cung cấp thông tin liên lạc và liên kết trang mạng thường dùng bởi các công cụ tổng hợp tham gia vào các chương trình sau đây: 

 • ACES (Lưu Trữ Năng Lượng Aliso Canyon) 

 • CBP (Chương Trình Đấu Giá Công Suất Sử Dụng) 

 • LCR (Yêu Cầu về Công Suất Sử Dụng Địa Phương) 

 • PRP (Thí Điểm Tài Nguyên Ưu Tiên) 

Class name
sce-light-gray-bg pb-25 sce-even-padding
Expose as Block
No

Các Chương Trình Khác Giúp Quý Vị Tiết Kiệm

Các đệ tam nhân sau đây cũng cung cấp dịch vụ DR để giúp quý vị quản lý và giảm sử dụng năng lượng tại cơ sở thương mại.* 

Easily participate in demand response using your smart thermostats, smart plugs, lighting, EVs, batteries, or any of your devices. Save energy and receive payments throughout the year with AutoGrid patented technology.

auto-grid.com

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

CPower Energy is the leading, national Distributed Energy Resource monetization and Virtual Power Plant provider, creating the Customer-Powered Grid™ that will enable a flexible, clean and dependable energy future. CPower operates and offers several demand response programs in the SCE utility territory including Capacity Bidding Program (CBP) and is a Resource Adequacy (RA) provider. Learn more about CPower’s SCE offerings.

https://cpowerenergy.com/

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

Specializing in Demand Response aggregation and AutoDR, we work with restaurants, retailers, schools, cities and water operators, along with commercial and industrial customers of all sizes, to leverage every kW possible.

enersponse.com

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

Leap makes it easy for smart energy technologies to generate revenue by supporting the grid. Our software platform provides fast, automated access to energy markets for the providers of smart thermostats, battery storage systems, electric vehicle chargers and other grid-interactive energy devices so they can participate in demand response and other grid services programs.

www.leap.energy

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

The ultimate win-win energy solution, demand response programs benefit all energy users. NRG Curtailment Solutions will work with your organization to recommend specific reduction strategies as well as provide real-time training and support so your facilities can maximize each program’s market benefits.

demandresponse.nrg.com

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

Join hundreds of thousands of Californians saving on their electric bill and actually getting paid to save energy, in as little as just one hour per week. OhmConnect will notify you when electricity prices spike in your neighborhood and if you can power down, you earn!

www.ohmconnect.com/?campaign=sce

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

Shell Energy North America (US), L.P. is a Scheduling Coordinator (SC) and Demand Response Provider (DRP) in California.  SENA provides services to large commercial and industrial customers to empower them to economically manage their own demand response programs or SENA can act of behalf of the customer as the provider.

www.shell.com

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

Stem’s unique artificial intelligence for energy storage, Athena™, delivers the benefits of DR without disruption by automatically responding to events and shifting energy use away from the most expensive times. As a member of Stem’s LCR network, achieve real-time energy optimization with heavily discounted service rates, guaranteed cost savings, and no capital outlay.

www.stem.com

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

Voltus is the leading distributed energy resource (DER) technology platform and virtual power plant operator. Voltus connects nearly 5 GW of DERs across commercial, industrial, residential, and transportation sectors to electricity markets, delivering less expensive, more reliable, and more sustainable electricity.

http://voltus.co/

Class name
sce-para-top-s
Expose as Block
No
Class name
sce-para-top-l
Expose as Block
No

*SCE hiển thị các liên kết đến các trang mạng hoặc dịch vụ điện tử được các đệ tam nhân tài trợ. SCE không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang mạng hoặc dịch vụ điện tử của đệ tam nhân được truy cập vào qua các liên kết hoặc nội dung đó, và sự hiện diện của các liên kết hoặc nội dung đó không có nghĩa là SCE xác nhận hoặc liên kết với các trang mạng, dịch vụ của đệ tam nhân này hay đệ tam nhân, hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào mà họ cung cấp. Các đệ tam nhân, không phải là SCE, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi quảng cáo, ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi, dữ liệu, thông tin, nội dung hoặc tài liệu khác mà các đệ tam nhân đó thể hiện hoặc cung cấp, bao gồm cả phần mô tả các dịch vụ của đệ tam nhân trên trang SCE này. 

Sử Dụng Cầu Dao khi Kêu Gọi DR

Vì an toàn là ưu tiên số một của SCE, SCE sẽ không bao giờ khuyên khách hàng tham gia những lần kêu gọi Đáp Ứng Nhu Cầu bằng cách bật và tắt điện ở cầu dao. Hầu hết các cầu dao dân dụng không được thiết kế để hoạt động như công tắc bật/tắt trong những lần kêu gọi DR, và việc sử dụng không đúng cách và thường xuyên có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm hoặc làm hỏng thiết bị điện tử và đồ điện gia dụng của quý vị. SCE không khuyến nghị quý vị làm như thế khi Đáp Ứng Nhu Cầu. Nếu quý vị bật hoặc tắt cầu dao vì bất kỳ lý do gì, SCE khuyên quý vị nên thực hiện các biện pháp thận trọng thích hợp bao gồm, nhưng không giới hạn trong: 

 1. Mặc và sử dụng dụng cụ bảo hộ để chống tia hồ quang; 

 2. Tắt thiết bị trước khi mở cầu dao để tránh hư hỏng hoặc hao mòn quá mức; 

 3. Kiểm tra với nhà sản xuất bảng điều khiển để xác nhận xem bảng điều khiển có được thiết kế để bật hay tắt cầu dao hay không; và 

 4. Đảm bảo các mạch điện này không dùng cho các thiết bị y tế, hộp dò khói, hộp báo cháy và các thiết bị hay dụng cụ khác quan trọng hoặc liên quan đến an toàn. 

 

Class name
sce-light-gray-bg pb-25 sce-even-padding
Expose as Block
No