My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Hỏi Đáp về Gửi & Trả Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều cách tiện lợi để quản lý hóa đơn của mình. Chọn trong số các câu hỏi thường gặp bên dưới về gửi và trả hóa đơn để biết thêm thông tin.