Hỏi Đáp về Gửi & Trả Hóa Đơn

Một số khách hàng có thể chưa nhận được hóa đơn trong vài tháng qua hoặc nhận được một hóa đơn mà chỉ tính một phần phí. Dưới đây là một số mục Hỏi Đáp về những gì đang và sẽ xảy ra.