Partial Outage
10 p.m. 1/18 Sat - 8 a.m. 1/19 Sun Applications will be down for maintenance. During this time, you will not be able to conduct transactions. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience.

Hỏi Đáp về Gửi & Trả Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều cách tiện lợi để quản lý hóa đơn của mình. Chọn trong số các câu hỏi thường gặp bên dưới về gửi và trả hóa đơn để biết thêm thông tin.