Câu hỏi thường gặp về Lập hóa đơn & Thanh toán

Một số khách hàng có thể không nhận được hóa đơn trong vài tháng qua hoặc nhận được hóa đơn chỉ với một phần phí. Dưới đây là một số câu hỏi và câu hỏi thường gặp về những gì đang diễn ra và điều gì sẽ xảy ra.


Hơn

Hơn

Hơn

Hơn

HơnHơn

Hơn