Chương trình Kế hoạch quản lý nợ đọng (AMP)

Chương trình Kế hoạch quản lý nợ đọng (AMP)


Class name
heading-new-style
Expose as Block
No

Chương trình Kế hoạch quản lý nợ đọng (AMP) là một lựa chọn kế hoạch thanh toán xóa nợ dành cho khách hàng CARE và FERA dân cư có hóa đơn quá hạn với tổng trị giá $500 trở lên, đã qua ít nhất 90 ngày. Để đổi lấy việc thanh toán hóa đơn hàng tháng hiện tại của bạn đúng hạn, AMP sẽ xóa 1/12 tổng số tiền quá hạn đủ điều kiện. Bạn có thể tìm thấy các điều khoản và điều kiện khác về Chương trình Kế hoạch quản lý nợ đọng (AMP) trong Câu hỏi thường gặp trong Trung tâm trợ giúp* của chúng tôi.

""
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

AMP hoạt động như thế nào?

 

AMP hoạt động như thế nào?

Chương trình AMP sẽ xóa 1/12 khoản nợ tiện ích đủ điều kiện của bạn sau mỗi lần thanh toán hóa đơn hiện tại đúng hạn. Sau 12 lần thanh toán hóa đơn hàng tháng đúng hạn, khoản nợ sẽ được xóa hoàn toàn (lên tới 8.000 USD cho mỗi khách hàng).

LƯU Ý: Sau khi được phê duyệt cho AMP, bạn sẽ nhận được số Tài khoản hợp đồng mới. Khi đơn đăng ký của bạn đã được xử lý và bạn đã được cấp Số Tài khoản Hợp đồng mới, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán hàng tháng được SCE nhận trước ngày đáo hạn và thanh toán đầy đủ. Những khách hàng bỏ lỡ hai khoản thanh toán tuần tự hoặc ba khoản thanh toán không tuần tự sẽ bị xóa khỏi AMP.

 

Ai đủ điều kiện?

Để đủ điều kiện tham gia AMP, khách hàng phải:

  1. được ghi danh vào chương trình Giá Năng lượng Thay thế California (CARE) hoặc Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (FERA)
  2. có tổng số tiền nợ từ 500 USD trở lên, một số khoản nợ đã tồn tại ít nhất 90 ngày
  3. đã là khách hàng của SCE trong ít nhất sáu tháng
  4. đã thanh toán đúng hạn trong vòng 24 tháng qua bằng hoặc vượt quá hóa đơn khách hàng mới nhất tại thời điểm thanh toán

LƯU Ý: Khách hàng đăng ký chương trình AMP không được hưởng gói trả góp.

QUAN TRỌNG: Khách hàng đo lường năng lượng ròng (NEM), Truy cập trực tiếp (DA) và đồng hồ đo tổng hiện không đủ điều kiện.

""
Expose as Block
No
""

Làm cách nào để đăng ký AMP?

Bạn có thể đăng ký AMP trực tuyến bằng cách hoàn thành đơn đăng ký AMP hoặc gọi tới Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của SCE theo số 1-800-655-4555.

Đăng ký trực tuyến

""

Câu hỏi thêm

Vui lòng gọi tới Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của SCE theo số 1-800-655-4555 để chúng tôi có thể giải đáp thêm bất kỳ thắc mắc nào mà quý vị có thể có. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi AMP thường gặp trong Trung tâm trợ giúp.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off