Kế hoạch thanh toán ngân sách

Kế hoạch thanh toán ngân sách (BBP)


Kế hoạch Thanh toán Ngân sách của SCE mang đến cho khách hàng đủ điều kiện cơ hội thanh toán dịch vụ điện hàng năm của họ trong 11 khoản thanh toán bằng nhau hàng tháng.

Class name
heading-new-style
Expose as Block
No

Kế hoạch thanh toán ngân sách là gì?

Kế hoạch Thanh toán Ngân sách là một chương trình kéo dài 12 tháng mà SCE cung cấp cho những khách hàng đủ điều kiện để giúp thanh toán dịch vụ điện hàng năm của họ trong 11 khoản thanh toán bằng nhau hàng tháng. Chương trình này không làm giảm số tiền trong hóa đơn của bạn — bạn vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí năng lượng mình sử dụng nhưng bạn có thể chia chi phí thành các khoản thanh toán bằng nhau trong suốt cả năm.

Bạn có thể đăng ký bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên có lịch sử sử dụng điện ít nhất 12 tháng tại một địa chỉ và bạn nên bắt đầu chương trình với số dư bằng 0.

người phụ nữ nhìn vào hóa đơn SCE của mình
Expose as Block
No

Làm thế nào nó hoạt động

Đầu tiên, chúng tôi tính tổng số điện mà bạn đã sử dụng trong 12 tháng trước đó. Sau đó, chúng tôi chia tổng số cho 11 để tính số tiền thanh toán cơ bản hàng tháng cho 11 tháng tiếp theo (số tiền cơ bản hàng tháng có thể thay đổi). Vào tháng thứ 12, bạn sẽ nhận được hóa đơn thanh toán cho biết khoản thanh toán đến hạn hoặc số dư tín dụng. Số tiền này bằng tổng mức sử dụng năng lượng của bạn trong suốt năm Kế hoạch thanh toán ngân sách của bạn.  

đồ họa phần trăm tiền của người đàn ông màu xanh

Thay đổi về số tiền thanh toán của bạn

Số tiền thanh toán của Kế hoạch Thanh toán Ngân sách có thể được điều chỉnh hàng quý vào Tháng 3, 6 hoặc 9 nếu có thay đổi đáng kể về lượng điện bạn sử dụng.

Bạn cũng có thể thay đổi số tiền thanh toán nếu bạn sử dụng nhiều hơn hoặc ít điện hơn trước đây. Nếu bạn sử dụng ít điện hơn, bạn có thể gọi điện để điều chỉnh số tiền thanh toán của mình. Tuy nhiên, quy trình quyết toán tháng 12 vẫn được giữ nguyên. 

Expose as Block
No

Tiếp tục tham gia

Nếu chọn tham gia lại chương trình vào cuối khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu lại từ “Tháng Một”. Bảng quyết toán bạn nhận được trong “Tháng 12” thể hiện số dư dựa trên chênh lệch giữa lượng điện thực tế bạn đã sử dụng trong suốt cả năm so với tổng số tiền đã thanh toán trong cùng kỳ.  

Hủy bỏ

Bạn có thể hủy việc tham gia BBP của mình bất kỳ lúc nào sau khi nhận được báo cáo quyết toán từ giai đoạn tham gia Kế hoạch thanh toán ngân sách trước đó của mình. 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

 

Yêu cầu đủ điều kiện về kế hoạch thanh toán ngân sách


Class name
heading-new-style
Expose as Block
No
trợ giúp đồ họa

Tôi có đủ điều kiện không?

Bạn có thể đủ điều kiện tham gia Gói thanh toán ngân sách nếu tài khoản của bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Số tiền cơ bản phải từ $5 trở lên.
 • Tài khoản phải đang hoạt động và có đính kèm ít nhất một Hợp đồng đang hoạt động hoặc đang chờ xử lý.
 • Tài khoản phải thuộc danh mục tỷ lệ đủ điều kiện
 • Tổ chức Dịch vụ Doanh thu (RSO) không thể tạm giữ hoặc xem xét tài khoản. 
 • Tài khoản không thể được xem xét tín dụng (ví dụ: séc bị trả lại, gia hạn nhiều lần, gói trả góp và ngắt kết nối)
 • Không thể đăng ký tài khoản trong cả Hỗ trợ ngân sách và Kế hoạch thanh toán ngân sách. 
 • Không thể đăng ký tài khoản vào Đo năng lượng ròng (NEM). 
 • Nếu tài khoản được thanh toán chung, tất cả các Hợp đồng trong Tài khoản hợp đồng đó sẽ cần phải nằm trong Kế hoạch thanh toán ngân sách. 
đồ họa phí cố định

Danh mục tỷ lệ đủ điều kiện

Các loại giá sau đây đủ điều kiện tham gia BBP:

 • D-CARE / D-CARE-SDP
 • DE/DE-SDP
 • D-FERA
 • DM
 • Nội địa
 • MB-E (Miễn trừ y tế cơ bản)
 • TOU-D-4
 • TOU-D-5 
 • TOU-D-PRIME
 • TOU-DT / TOU-CARE
 • TOU-GS-1

Ngoài ra, tài khoản CCA có thể đăng ký vào Kế hoạch thanh toán ngân sách. Tài khoản NEM không đủ điều kiện để đăng ký. 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Làm sao để đăng kí

Bạn có thể đăng ký Kế hoạch thanh toán ngân sách bằng cách gọi tới số 1-800-434-2365, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Xin lưu ý: Nếu bạn không thể thanh toán toàn bộ số tiền trong Kế hoạch thanh toán ngân sách vào ngày đến hạn, vui lòng gọi cho chúng tôi càng sớm càng tốt theo số 1-800-434-2365, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Các khoản tiền chưa thanh toán sẽ được chuyển sang quá hạn trong hóa đơn tiếp theo của bạn. 

biểu tượng câu hỏi

Các câu hỏi thường gặp

Trung tâm trợ giúp của chúng tôi có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Kế hoạch thanh toán ngân sách và hơn thế nữa.

Tìm câu trả lời

biểu tượng phần trăm heo đất

Hỗ trợ hóa đơn

SCE có một số chương trình có thể giúp quý vị thanh toán hóa đơn hoặc giảm chi phí năng lượng.

 

Tìm hiểu thêm

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off