Yêu cầu thông tin về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Yêu Cầu Thông Tin Cá Nhân

Đạo Luật Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) năm 2018 đã cho phép cư dân California kiểm soát nhiều hơn thông tin cá nhân của họ. Việc áp dụng rộng rãi của luật đã mở rộng định nghĩa thông tin cá nhân để bao gồm dữ liệu sinh trắc học, lịch sử trình duyệt internet và dữ liệu về địa điểm. Vào tháng Mười Một, 2020, cử tri California đã thông qua Dự Luật 24 về phiếu bầu, Đạo Luật Quyền Riêng Tư của California năm 2020 (CPRA). Đạo luật này không chỉ sửa đổi ngôn ngữ CCPA hiện có mà còn cung cấp cho cư dân California kiến thức về dữ liệu mà một nhà cung cấp dịch vụ của công ty (Nhà Cung Cấp) thu thập từ cư dân, về dữ liệu được phân loại là thông tin cá nhân nhạy cảm (ví dụ: số an sinh xã hội, số bằng lái xe), cũng như yêu cầu dữ liệu về việc làm của cư dân. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2023.

Quyền của Quý Vị

Người dân California có quyền:

  • Biết thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm nào của họ đang được thu thập, cả theo danh mục và thông tin cụ thể
  • Vào xem thông tin của họ
  • Biết thông tin cá nhân của họ có đang được bán hoặc bị tiết lộ hay không, và cho ai
  • Xóa thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định
  • Không bị phân biệt đối xử
  • Sửa thông tin của họ
  • Hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của họ

 

SCE bị cấm bán thông tin cá nhân của quý vị.

Để yêu cầu báo cáo thông tin cá nhân hoặc để xóa dữ liệu SCE có thể đã thu thập về quý vị, vui lòng điền vào biểu mẫu trên mạng bằng cách chọn nút “Submit a Request” (Gửi Yêu Cầu) bên dưới hoặc gọi 1-800-655-4555 cho Dịch Vụ Khách Hàng (đối với khách hàng, khách hàng cũ, không phải khách hàng hoặc trẻ vị thành niên), hoặc gọi 1-800-500-4723 (tùy chọn 3) cho Ban Nhân Sự (dành cho nhân viên, người nghỉ hưu, nhân viên phụ giúp hoặc nhà thầu). Sau khi nhận được yêu cầu, SCE sẽ xem xét thông tin và xác nhận danh tính của quý vị so với hồ sơ của chúng tôi. Nếu danh tính của quý vị được xác nhận và quý vị đã yêu cầu nhận báo cáo, quý vị sẽ nhận được báo cáo trong vòng 45 ngày lịch kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc được thông báo nếu cần thêm 45 ngày lịch để thực hiện yêu cầu của quý vị. Nếu danh tính của quý vị được xác nhận và quý vị đã yêu cầu xóa dữ liệu (tùy theo vào một số ngoại lệ), quý vị sẽ nhận được phản hồi trong vòng 45 ngày lịch. Hồ sơ yêu cầu xóa của quý vị sẽ được lưu giữ trong bốn năm.

Chính Sách Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi giữ lại cả thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị miễn là cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các giao dịch quý vị đã yêu cầu hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chẳng hạn như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm luật liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Thời gian lưu giữ các loại thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm khác nhau, tùy theo mục đích kinh doanh. Ví dụ: thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm được cung cấp trong hồ sơ nộp cho các chương trình tài trợ và tài trợ cộng đồng có thời hạn lưu giữ khác với thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi thiết lập dịch vụ tiện ích điện.

Nếu quý vị cho rằng SCE đã từ chối không thỏa đáng yêu cầu nhận báo cáo thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị, quý vị có thể khiếu nại bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số:

  • 1-800-655-4555, hoặc CCPA @sce .com, cho khách hàng, khách hàng cũ, không phải khách hàng hoặc yêu cầu cho trẻ vị thành niên, hoặc
  • 1-800-500-4723 (tùy chọn 3), hoặc Infocntr @sce .com, cho các yêu cầu của nhân viên, người về hưu, nhân viên phụ giúp hoặc nhà thầu.

HỎI ĐÁP