California Consumer Privacy Act Policy

Chính Sách về Đạo luật Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California đã được cập nhật vào ngày 11 tháng Tư, 2024.

Thông Báo Khi Thu Thập Thông Tin 

Mục đích của Thông Báo khi Thu Thập Thông tin và chính sách quyền riêng tư của Đạo luật Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) (gọi chung là “Chính Sách Quyền Riêng Tư”) là cung cấp thông báo kịp thời, trước hoặc vào lúc thu thập thông tin, cho cư dân California, còn được gọi là “Người Tiêu Dùng”, mô tả các thông lệ sử dụng thông tin của chúng tôi và quyền của Người Tiêu Dùng đối với Thông Tin Cá Nhân của họ. Chính Sách Quyền Riêng Tư này hướng dẫn Người Tiêu Dùng cách có thể thực hiện các quyền của mình. Thông Báo về Quyền Riêng Tư trên Trang Mạng (https://www.sce.com/privacy/website-privacy-notice) và Thông Báo về việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng (https://www.sce.com/privacy/access-notice) của chúng tôi mô tả thêm về các chính sách và thông lệ của chúng tôi.

“Thông Tin Cá Nhân” được CCPA định nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định, liên quan đến, mô tả, có thể được kết hợp một cách hợp lý hoặc có thể liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cư dân hoặc gia đình ở California. 

Thông Tin Cá Nhân nào Không Được Bao Gồm trong CCPA 

Theo CCPA, Thông Tin Cá Nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai hoặc thông tin đúng sự thật, có được một cách hợp pháp là vấn đề được công chúng quan tâm, chẳng hạn như thông tin được cung cấp từ hồ sơ của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, hoặc thông tin mà chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng được cư dân cung cấp một cách hợp pháp cho công chúng hoặc từ các phương tiện truyền thông được phổ biến rộng rãi, hoặc thông tin được cung cấp bởi người mà cư dân đã tiết lộ thông tin đó, nếu cư dân không giới hạn thông tin cho một đối tượng nào đó, và thông tin đã được loại bỏ nhận dạng hoặc tích lũy về Người Tiêu Dùng. 

Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập hoặc Tiết Lộ 

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích kinh doanh và thương mại cụ thể như sau: 

 • cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ liên quan đến tiện ích cho quý vị
 • liên lạc với quý vị, đáp ứng và thực hiện các yêu cầu của quý vị
 • cung cấp cho quý vị trải nghiệm riêng hay tùy chỉnh
 • gửi cho quý vị thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà quý vị quan tâm
 • quản lý, phân tích và đo lường nội dung và quảng cáo của chúng tôi
 • biết người nào ghé thăm trang mạng của chúng tôi
 • cải thiện các sản phẩm và Dịch Vụ của SCE, bao gồm phát triển sản phẩm và Dịch Vụ mới thông qua việc quý vị truy cập hoặc sử dụng trang mạng của chúng tôi
 • ngăn chặn gian lận và bảo vệ an ninh, an toàn và quyền của những cá nhân và những người khác
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định bao gồm đáp lại trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa, hợp tác với cơ quan hành pháp hoặc các cuộc điều tra khác của chính quyền, và là một phần của thủ tục tố tụng
 • theo yêu cầu của luật pháp tiểu bang hay liên bang hoặc theo lệnh của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC)
 • như chúng tôi đã thông báo cho quý vị và theo chỉ dẫn hoặc sự đồng ý của quý vị 

Ngoài ra, quý vị phải cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân khi quý vị tạo User ID trên SCE.com để sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số của SCE, như My Account. (Trương Mục của Tôi) trên SCE.com; khi quý vị gửi email cho chúng tôi, hoặc khi quý vị hoàn tất giao dịch tự phục vụ qua trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị để nhận dạng quý vị hoặc trương mục của quý vị, để xác thực quý vị hoặc trương mục của quý vị, để thực hiện yêu cầu dịch vụ và các hoạt động khác liên quan đến trương mục của quý vị, cũng như đã mô tả đầy đủ hơn trong các thông báo khác. 

Danh Mục Thông Tin Cá Nhân  

Dưới đây là các danh mục Thông Tin Cá Nhân về Người Tiêu Dùng mà chúng tôi thu thập và/hoặc tiết lộ cho đệ tam nhân vì mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Xin lưu ý rằng Thông Tin Cá Nhân được mô tả trong một số danh mục có thể trùng với các danh mục khác. 

Tên Danh Mục 

Mô Tả Danh Mục 

Chúng tôi Có Tiết Lộ vì Mục Đích Kinh Doanh Không? 

Thông Tin Liên Lạc và các Mã Số Nhận Dạng

 

Họ tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, số riêng để nhận dạng cá nhân, số nhận dạng trên mạng, địa chỉ Giao Thức Internet, địa chỉ email, tên trương mục. 

Các Mã Số Nhận Dạng Nhạy Cảm: Số An Sinh Xã Hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu hoặc các số nhận dạng tương tự khác. 

Hồ sơ Người Tiêu Dùng

(Các Danh Mục Thông Tin Cá Nhân được Mô Tả trong Bộ Luật Dân Quyền  California § 1798.80) 

Thông tin nhận dạng liên quan đến, mô tả hoặc có thể liên quan đến một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở: họ tên, chữ ký, số an sinh xã hội, đặc điểm hoặc mô tả ngoại hình, địa chỉ, số trương mục, số điện thoại, số hộ chiếu, số căn cước quân nhân, số bằng lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang, số hợp đồng bảo hiểm, trình độ học vấn, việc làm, lịch sử việc làm, số trương mục ngân hàng, mã số thẻ tín dụng, mã số thẻ rút tiền hoặc bất kỳ thông tin nào khác về tài chính, y tế hoặc bảo hiểm y tế. 

Thông Tin Thương Mại

(Lịch Sử và Khuynh Hướng Mua Hàng) 

Ghi chép về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được hoặc đã cân nhắc, hoặc lịch sử hay khuynh hướng mua hàng hoặc tiêu dùng khác. 

Thông Tin Sinh Trắc Học Các đặc điểm di truyền, sinh lý, hành vi và sinh học hoặc các hình mẫu hoạt động được sử dụng để trích xuất mẫu hoặc đặc điểm nhận dạng khác hoặc thông tin nhận dạng, như dấu vân tay, dấu khuôn mặt, giọng nói, quét mống mắt hoặc võng mạc, gõ phím, dáng đi hoặc các mẫu thể chất khác, giấc ngủ, sức khỏe, hoặc dữ liệu tập thể dục. 

Thông Tin Hoạt Động trên Internet hoặc Mạng Điện Tử Khác Lịch sử trình duyệt trang mạng, lịch sử tìm kiếm, và thông tin liên quan đến tương tác của Người Tiêu Dùng với một trang mạng, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet. 

Dữ Liệu Định Vị Địa Lý Có thể sử dụng vị trí địa lý (vĩ độ và kinh độ) để xác định vị trí thực tế của thiết bị điện tử, như điện thoại cầm tay hoặc đồng hồ thông minh. 

Thông Tin Âm Thanh, Điện Tử, Hình Ảnh, Nhiệt hoặc Thông Tin Tương Tự Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự, như hình chụp, hình ảnh, đoạn phim video và camera an ninh cũng như bản thu âm cuộc gọi (như, các cuộc gọi hỗ trợ khách hàng). 

Thông Tin Chuyên Môn hoặc Liên Quan Đến Việc Làm Lịch sử công việc hiện tại hay trong quá khứ hoặc đánh giá thành tích 

Suy Luận Rút Ra Từ Thông Tin Cá Nhân Khác Hồ sơ phản ánh sở thích, đặc điểm, khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu của một người. 

Quyền đối với Thông Tin Cá Nhân của Người Tiêu Dùng 

CCPA cung cấp cho Người Tiêu Dùng một số quyền liên quan đến Thông Tin Cá Nhân. Xin lưu ý rằng các quyền này phải tuân theo một số điều kiện và ngoại lệ. Vui lòng tham khảo phần “Liên Lạc với Chúng Tôi” nếu quý vị có thắc mắc. 

Quyền được Biết/Xem 

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập, Bán hoặc Chia Sẻ về Người Tiêu Dùng, trừ một số trường hợp ngoại lệ, trong 12 tháng trước kể từ ngày nhận được yêu cầu, bao gồm: 

 • danh mục của Thông Tin Cá Nhân được thu thập
 • những phần cụ thể của Thông Tin Cá Nhân được thu thập
 • danh mục các nguồn Thông Tin Cá Nhân được thu thập
 • mục đích kinh doanh cho việc thu thập Thông Tin Cá Nhân
 • các danh mục Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi tiết lộ cho đệ tam nhân  

Để bảo vệ một số loại Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm, chẳng hạn như số An Sinh Xã Hội, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu chúng tôi đã thu thập các yếu tố dữ liệu này trong khoảng thời gian 12 tháng hiện tại nhưng sẽ không đưa dữ liệu đó vào báo cáo.  

Quyền Xóa 

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân được thu thập về họ, có áp dụng một số ngoại lệ. Khi chúng tôi nhận được và xác minh yêu cầu của quý vị hay người đại diện được ủy quyền của quý vị, chúng tôi sẽ xóa (và hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) Thông Tin Cá Nhân của quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi trừ khi có trường hợp ngoại lệ. 

Quyền Chỉnh Sửa  

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi sửa Thông Tin Cá Nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về quý vị. 

Quyền Từ Chối Bán và Chia Sẻ  

Quý vị có quyền từ chối việc “Bán” và “Chia Sẻ” Thông Tin Cá Nhân của quý vị. CCPA định nghĩa "Bán" là tiết lộ hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho đệ tam nhân để đổi lấy tiền hoặc sự cân nhắc có giá trị khác, và "Chia Sẻ" là tiết lộ hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho đệ tam nhân cho mục đích quảng cáo hành vi có ngữ cảnh tương thích. Chúng tôi không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho đệ tam nhân để đổi lấy tiền như đã được Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng Mục 8380(b)(2) nghiêm cấm. Tuy nhiên, theo CCPA, chúng tôi có thể Bán hoặc Chia Sẻ các danh mục Thông Tin Cá Nhân sau: số nhận dạng, hồ sơ và suy luận, cũng như thông tin hoạt động trên internet hoặc mạng điện tử khác cho các mạng quảng cáo, nhà cung cấp phân tích và mạng xã hội của đệ tam nhân nhằm mục đích tiếp thị và quảng cáo.  

Chúng tôi không Bán hoặc Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm cũng như là không Bán hay Chia Sẻ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào về những người mà chúng tôi biết là dưới mười sáu (16) tuổi.

Xin lưu ý rằng việc từ chối sự tiết lộ được coi là “Bán” hoặc “Chia Sẻ” theo CCPA sẽ không loại quý vị khỏi những tiết lộ khác, chẳng hạn như tiết lộ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. 

Quyền Hạn Chế Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm 

Chúng tôi không tham gia vào việc sử dụng hoặc tiết lộ “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” sẽ kích hoạt quyền hạn chế sử dụng Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm theo CCPA. 

Quyền Không Phân Biệt Đối Xử 

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý vị khi thực hiện bất kỳ quyền nào được mô tả trong phần này. 

Thực Hiện các Quyền của Quý vị 

Nếu quý vị là cư dân California, quý vị có thể thực hiện quyền được biết, chỉnh sửa hoặc xóa Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu trên mạng (https://www.sce.com/california-consumer-privacy-act-information-request) hoặc gọi cho chúng tôi theo số (800) 655-4555. Nếu quý vị là chủ hoặc là đệ tam nhân được ủy quyền của nhiều trương mục dịch vụ điện của khách hàng, quý vị phải gửi yêu cầu Thông Tin Cá Nhân có thể xác minh riêng cho từng trương mục.  

Từ Chối Quảng Cáo theo Sở Thích. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp đệ tam nhân để giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị những quảng cáo phù hợp với quý vị dựa trên sở thích của quý vị ("Quảng Cáo theo Sở Thích"). Mọi hoạt động theo dõi do đối tác quảng cáo đệ tam nhân thực hiện qua cookie và các cơ chế khác đều phải tuân theo chính sách về quyền riêng tư của họ. Quý vị có thể quản lý Cài Đặt của Google Ads, cho phép quý vị đặt các tùy chọn liên quan đến quảng cáo quý vị thấy trên Google trên tất cả các trình duyệt và thiết bị mà quý vị đăng nhập, bằng cách nhấp chuột vào: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en

Quý vị có thể từ chối nhận Quảng Cáo theo Sở Thích từ các công ty, bao gồm cả mạng quảng cáo của đệ tam nhân, tham gia Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số ("DAA"). Để biết thêm thông tin về cách từ chối nhận Quảng Cáo theo Sở Thích do thành viên DAA cung cấp, xin vui lòng ghé vào https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Quý vị phải chọn không nhận quảng cáo trên từng trình duyệt và thiết bị. Xin lưu ý rằng việc chọn không nhận Quảng Cáo theo Sở Thích do thành viên DAA cung cấp không có nghĩa là quý vị sẽ không nhìn thấy quảng cáo nào cả; quý vị có thể tiếp tục nhận được quảng cáo trên các trang mạng khác và từ các công ty không tham gia DAA.

Hầu hết các trình duyệt trang mạng cũng cung cấp cho quý vị một số quyền kiểm soát đối với những cookie nào được lưu trữ.  Đối với mỗi trình duyệt, cách thực hiện ưu tiên của quý vị là khác nhau. Dưới đây là các liên kết hướng dẫn cách quản lý cookie ở một số trình duyệt thông thường: 

Đại Diện Được Ủy Quyền. Người Tiêu Dùng muốn Đại Diện được Ủy Quyền thay mặt họ thực hiện quyền được biết/xem, xóa hoặc chỉnh sửa nên điền vào mẫu đơn Yêu Cầu Thông Tin Cá Nhân & Ủy Quyền cho Đại Diện (https://www.sce.com/sites/default/ files/inline-files/SCE%20CCPA%20Authorized%20Agent%20Form%2009.16.2020_FINAL.pdf) và gửi bản gốc đến địa chỉ được ghi ở phần đầu biểu mẫu. Một Đại Diện được Ủy Quyền là bất kỳ người nào, bao gồm vợ/chồng, người không phải chủ trương mục chính. Đại Diện được Ủy Quyền sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng ủy ​​quyền của họ và chúng tôi cũng có thể yêu cầu Người Tiêu Dùng liên quan trực tiếp xác minh danh tính và thẩm quyền của Đại Diện được Ủy Quyền.

Nếu quý vị có Giấy Ủy Quyền cho Người Tiêu Dùng và muốn gửi yêu cầu thay mặt cho Người Tiêu Dùng, vui lòng gửi bằng chứng về việc chỉ định Giấy Ủy Quyền của quý vị và mẫu đơn đã điền đầy đủ ở liên kết trên tới CCPA@sce.com.

SCE có thể từ chối yêu cầu của các Đại Diện được Ủy Quyền không xác minh danh tính của họ hoặc không gửi bằng chứng rằng họ đã được Người Tiêu Dùng ủy quyền. Tuy nhiên, những yêu cầu đó sẽ không áp dụng khi quý vị đã cung cấp Giấy Ủy Quyền cho Đại Diện được Ủy Quyền theo  Bộ Luật Thủ Tục Chứng Thực  California Mục 4000 đến 4465. 

Quy Trình Xác Minh Được Sử Dụng cho Yêu Cầu của Người Tiêu Dùng 

Trước khi thực hiện yêu cầu của quý vị, chúng tôi phải xác thực danh tính của quý vị hoặc danh tính của Đại Diện được Ủy Quyền của quý vị. Nếu quý vị hiện là khách hàng hoặc là khách hàng cũ, chúng tôi sẽ đối chiếu thông tin trong hệ thống của chúng tôi với thông tin quý vị cung cấp vào lúc thực hiện yêu cầu. Nếu quý vị không phải là khách hàng (đệ tam nhân), chúng tôi sử dụng dịch vụ xác thực của đệ tam nhân để xác nhận thông tin của quý vị.

Tùy thuộc vào mối quan hệ của quý vị với công ty chúng tôi, quý vị phải cho biết quý vị là khách hàng cũ hay hiện đang là khách hàng hay không phải khách hàng, họ và tên, địa chỉ, số điện thoại trong hồ sơ, số liên lạc tốt nhất (nếu khác), địa chỉ email của quý vị trong hồ sơ, số trương mục khách hàng (nếu là khách hàng cũ hoặc hiện đang là khách hàng), phương thức gửi báo cáo ưu tiên và dữ liệu đồng hồ đo (nếu là khách hàng cũ hoặc khách hàng hiện tại). Đối với các yêu cầu xóa, hãy nhập các phần Thông Tin Cá Nhân cần xóa vào hộp Ý Kiến. Thông tin được cung cấp sẽ được sử dụng để xác nhận danh tính của quý vị trong hệ thống của chúng tôi. 

Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân 

Chúng tôi lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các giao dịch quý vị yêu cầu hoặc các mục đích kinh doanh hợp pháp, như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang của Hoa Kỳ. Vì khoảng thời gian lưu giữ thay đổi với các loại Thông Tin Cá Nhân khác nhau, thời gian lưu giữ thực tế sẽ khác nhau theo mục đích kinh doanh.  

Những Thay Đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này 

Nếu chúng tôi thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này. Quý vị tiếp tục sử dụng trang mạng và dịch vụ theo Chính Sách Quyền Riêng Tư mới nhất của chúng tôi, được đăng tại đây. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào về tài liệu, chúng tôi có thể thông báo cho quý vị bằng thông báo trên trang mạng của chúng tôi. 

Liên Lạc với Chúng Tôi 

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo các phương pháp sau:

Southern California Edison

Attention: Chief Ethics & Compliance Officer 
Post Office Box 800 
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Dân Cư: (800) 655-4555 
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788

Email:  CCPA@sce.com 

Lưu ý rằng thông tin liên lạc hoặc thư từ trao đổi với SCE này có thể được lưu giữ trong hồ sơ dành riêng cho quý vị.