Thông Báo về Bảo Mật trên Mạng của Southern California Edison

Thông Báo về Bảo Mật

Cam Kết của Chúng Tôi đối với Sự Riêng Tư của Quý Vị

Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của quý vị là quan trọng đối với Southern California Edison (SCE). SCE muốn quý vị biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của quý vị. Thông Tin Cá Nhân đến từ các tương tác kinh doanh của chúng tôi với quý vị, bao gồm trao đổi qua máy điện toán hoặc điện thoại cầm tay của quý vị, hoặc với tư cách là khách hàng của SCE qua Hạ Tầng Đo Lường Thông Minh của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn quý vị biết cách chúng tôi tuân thủ Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA).

Để đảm bảo an toàn Thông Tin Cá Nhân của quý vị, chúng tôi thường xuyên trao đổi và giáo dục các nhân viên SCE về các quyền riêng tư của quý vị. SCE cũng thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin và an ninh mạng để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đang có.

Để biết thêm thông tin về cách SCE cam kết bảo vệ Thông Tin Cá Nhân, xin vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây.

  • Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng Californiag
    Xem thông báo này để hiểu cách SCE tuân thủ Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) và quyền dữ liệu của người tiêu dùng. Thông báo này áp dụng cho các cư dân California. Cập nhật lần cuối vào ngày 30 Tháng Mười Hai, 2020.

 

2021 Summary of Personal Information Requests

Loại Yêu Cầu

Đã Nhận

Đã Được Thực Hiện*

Đã Bị Từ chối**

Số Ngày Trung Bình để Xử Lý

Yêu cầu “Right To Know” (“Quyền Được Biết”)

157

89

68

29

Yêu cầu “Deletion” (“Xóa”)

27

0

27

0

Yêu cầu “Opt-Out” (”Lựa Chọn Không Tham Gia”)

N/A (Không Áp Dụng)

N/A (Không Áp Dụng)

N/A (Không Áp Dụng)

N/A (Không Áp Dụng)

*Đã được thực hiện có nghĩa là “đã tuân thủ toàn bộ hoặc một phần” theo Quy Định 999.317(g)(1) của Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California

**Yêu cầu “Right To Know” (Quyền Được Biết) có thể bị từ chối vì những lý do như không thể xác nhận danh tính hoặc thông tin được cung cấp không chính xác. Yêu cầu “Deletion” (Xóa) có thể bị từ chối vì những lý do như thông tin này là cần thiết cho mục đích kinh doanh.

 

Thông Báo Tổng Hợp

Để tiện cho quý vị, có sẵn một bản Thông Báo Bảo Mật Tổng Hợp Chỉ Có Bằng Tiếng Anh.

Các Thông Báo Bảo Mật Trước Đây

Các thông báo bảo mật của chúng tôi được cập nhật định kỳ để tuân thủ các luật và quy định mới. Các phiên bản trước của Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi có sẵn tại đây.

Cơ Quan Pháp Lý

Trang mạng này được kiểm soát và điều hành bởi SCE từ Tiểu bang California ở Hoa Kỳ và hoạt động của trang mạng này không bắt buộc chúng tôi phải tuân theo các bộ luật hoặc hệ thống pháp lý của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc lãnh thổ nào khác. Việc quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi cho thấy quý vị đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản trong Thông báo này và thuế quan hiện hành được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) chấp thuận.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến thông báo này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo một trong những cách sau đây:

Southern California Edison
Attention: Chief Ethics & Compliance Officer
Post Office Box 800
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Cư Dân: (800) 655-4555
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788

Email: Privacy@sce.com

Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc hoặc gửi thư cho SCE có thể được lưu giữ trong một tập tin dành riêng cho quý vị.