Hỏi Đáp về Mất Điện

Thỉnh thoảng, quý vị có thể bị tạm thời mất điện do thời tiết hoặc các trường hợp khác. Chọn trong mục hỏi đáp về điện và mất điện dưới đây để hoạch định trước, để quý vị không phải ngồi trong bóng tối.

Để in các câu trả lời cho những câu hỏi này, chọn "File" từ menu trình duyệt, và chọn "Print".


HơnHơn
Nhận Thông Báo Cắt Điện
 

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin liên lạc của quý vị để nhận email hay tin nhắn về cắt điện ở gần quý vị, bao gồm cả PSPS.