Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Take Charge with the SCE EnergyManager® Suite of Tools

null

Introduce your business to the SCE EnergyManager suite of tools to help monitor, analyze, and manage your business energy usage.

Whether your business is medium or large, SCE EnergyManager provides easy, web-based tools to help you manage energy costs. To be eligible, you must be a business customer with a monthly demand exceeding 200 Kilowatts at least three times in the past 12 months, and your business facility must have an approved interval data recorder (IDR) meter. 

SCE EnergyManager

SCE EnergyManager can help you save energy, time, and money. This easy-to-use web-based tool provides your business with valuable information, such as:

  • Minimum, maximum, and average energy usage
  • Peak load by 15-minute intervals
  • Built-in charts and reports that supply you with the tools to manage your energy consumption more effectively and cost efficiently
  • Access quarter-hourly, hourly, daily and monthly updates, with up to 48 months of historical data
  • Access to your billing information which streamlines bill review and approval

This tool makes it simple for you with easy-to-use reports for further analysis, all at your fingertips!

Terms and conditions for the SCE Energy Manager suite of tools are available when registering at My Account.