Financial Assistance Alert
If you are affected by the government shutdown and need help paying your bill, contact us or visit our financial assistance page.

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

girl on swing

Tăng Tín Dụng hay Thoải Mái

Kiếm lên đến $180 tín dụng trên hóa đơn năng lượng của quý vị với Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Các tùy chọn chương trình linh động cho phép quý vị chọn mức độ thoải mái và tiết kiệm của mình. Không mất phí ghi danh hoặc tham gia vào chương trình và quý vị có thể quản lý lựa chọn bất kỳ lúc nào.

Sức nóng mùa hè có thể gây căng thẳng cho mạng lưới điện, vì vậy hãy để chúng tôi tắt hay tắt theo chu kỳ máy điều hòa không khí (A/C) trong thời gian nhất định.

* Số tiền tiết kiệm ước tính là cho khoản tiết kiệm mà cư dân có thể hưởng với một máy điều hòa trung tâm 4.5 tấn. Khoản tiết kiệm có thể tăng với các máy điều hòa không khí lớn hơn và giảm với những máy nhỏ hơn. Các khoản tín dụng tùy theo việc ghi danh vào chương trình từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 1 tháng Mười. Ghi danh sau ngày 1 tháng Sáu sẽ dẫn đến khoản tiết kiệm theo tỷ lệ bắt đầu từ ngày đọc đồng hồ đầu tiên sau khi đơn của quý vị được xét và dụng cụ được lắp đặt, xác minh và kích hoạt. SCE có thể cần kiểm tra dụng cụ. Khoản tín dụng và các tùy chọn chương trình có thể thay đổi bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC). Khách hàng phải có đồng hồ Edison SmartConnect® có khả năng ghi lại dữ liệu sử dụng theo từng giờ để ghi danh vào chương trình SDP. Khách hàng đã bị đưa ra khỏi chương trình vì không đáp ứng được yêu cầu sử dụng điện tối thiểu sẽ không được ghi danh lại trong khoảng thời gian 12 tháng sau đó. Khách hàng nhận tiêu chuẩn năng lượng theo chương trình y tế căn bản cho điều hòa không khí theo Schedule MB-E không đủ điều kiện để tham gia vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Nếu quý vị tham gia vào chương trình Khuyến Khích Ưu Tiên Ngày Tiết Kiệm Điện (nhiệt kế thông minh), quý vị không hợp lệ để ghi danh vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Các khoản tín dụng Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng, hay NEM) nhận được theo Schedule NEM có thể bù lại toàn bộ hoặc một phần các khoản tín dụng của chương trình liên quan đến Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Thông tin này bổ sung thêm phần dễ hiểu cho Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè của SCE. Thông tin này không thay thế cho biểu giá được CPUC phê duyệt của SCE. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa tài liệu này và biểu giá của SCE đều là ngoài ý muốn, và sẽ lấy biểu giá làm chuẩn. Xin hãy xem quyển biểu giá của SCE tại SCE’s tariff books để biết danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện của dịch vụ. Việc tính toán tín dụng được dựa trên mức điện thế thực tế chính xác cho từng máy điều hòa không khí. Công thức được sử dụng là: Pha đơn (Amps x Volts)/1,400 + .09 = Tấn. Chương trình này được khách hàng tiện ích của California cấp quỹ và Southern California Edison quản lý, dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Ích Công Cộng California. (C) 2018 Southern California Edison. Dành mọi bản quyền.

XIN LƯU Ý: Không đại diện SCE được ủy quyền nào được yêu cầu quý vị trả tiền tư vấn cách tiết kiệm tiền hoặc năng lượng qua các chương trình chúng tôi.

Các Liên Kết Liên Quan

Expose as Block
No