สิทธิ์การเข้าถึงและความต้องการด้านการใช้งาน

""

สิทธิ์การเข้าถึงและความต้องการด้านการใช้งาน

เรามีแหล่งข้อมูลและบริการช่วยเหลือสำหรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเราในระหว่างเหตุการณ์ด้านการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS ได้

แม้ว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้คุณตลอดเวลา แต่ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องตัดไฟชั่วคราวในพื้นที่ของคุณ หากเราต้องดำเนิน การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ข้อความแจ้งเตือน อีเมล และวิธีการอื่นๆ ก่อนที่จะตัดไฟเมื่อสามารถทำได้ (บางครั้งเราจำเป็นต้องตัดไฟโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อในบัญชีออนไลน์ของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด เพื่อรับรองว่าเราสามารถติดต่อคุณได้ในช่วงเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

Expose as Block
No
Expose as Block
No

คุณต้องพึ่งพาไฟฟ้าสำหรับความต้องการทางการแพทย์หรือไม่

รับความช่วยเหลือหากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

หากคุณหรือคนในครอบครัวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์เป็นประจำ คุณอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Medical Baseline Allowance ของเรา โดยโปรแกรมนี้มอบพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน 16.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ต่อวัน ด้วยอัตราพื้นฐานที่ต่ำที่สุด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

หากมีการประกาศใช้การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เราจะพยายามติดต่อลูกค้าในโปรแกรม Medical Baseline ผ่านวิธีการติดต่อที่ลูกค้าระบุไว้ (อีเมล ข้อความ หรือการโทรด้วยเสียง) หากเราไม่สามารถติดต่อคุณโดยตรงผ่านวิธีการติดต่อที่คุณต้องการ เราจะพยายามติดต่อคุณด้วยวิธีอื่น (เช่น ทางโทรศัพท์ และอาจส่งช่างไปที่บ้านของคุณเพื่อพยายามติดต่อด้วยตนเองหากจำเป็น) เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS

Expose as Block
No

สำรองไฟฟ้าด้วยโปรแกรมแบตเตอรี่สำรองสำหรับการดูแลขั้นวิกฤตของเรา

หากคุณเป็นลูกค้า Medical Baseline และต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า คุณควรวางแผนเตรียมแหล่งพลังงานสำรอง เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือสถานที่สำรองให้พร้อมไว้สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับแบตเตอรี่สำรองพลังงานสะอาดฟรีสำหรับใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณในระหว่างที่ไฟฟ้าขัดข้อง

Expose as Block
No
Expose as Block
No

การรับรองตนเอง

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม Medical Baseline ของ SCE หรือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม แต่มีบางคนในครอบครัวของคุณได้รับผลกระทบอย่างมากจากการตัดไฟฟ้าระหว่างเหตุการณ์ PSPS หรือถูกตัดไฟฟ้าเนื่องจากไม่ชำระค่าไฟฟ้า คุณสามารถรับรองบัญชีของคุณด้วยตนเองเพื่อให้ SCE ทราบ

 • การรับรองตนเองมีอายุ 90 วัน
 • ประโยชน์ของการรับรองตนเอง คือ ในกรณีที่มีการตัดไฟฟ้า เราจะพยายามติดต่อคุณผ่านวิธีการติดต่อที่คุณต้องการ (อีเมล ข้อความ หรือการโทรด้วยเสียง)
 • หากเราไม่สามารถติดต่อคุณผ่านวิธีการติดต่อที่คุณต้องการหรือวิธีอื่นใดได้โดยตรง เราจะส่งช่างไปที่บ้านของคุณเพื่อพยายามติดต่อด้วยตนเองและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้า
Expose as Block
No
Expose as Block
No

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระให้บริการผู้ทุพพลภาพทุกวัยและทุกระดับรายได้ และอุทิศตนเพื่อเพิ่มทักษะการพึ่งพาตนเอง การเข้าถึง และโอกาสที่เท่าเทียมกัน SCE ร่วมมือกับ ILC ต่อไปนี้ในพื้นที่ให้บริการของเรา เพื่อช่วยลูกค้าเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ PSPS

Expose as Block
No
Expose as Block
No

2-1-1 ความช่วยเหลือที่ปลายนิ้ว

2-1-1 ช่วยให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ระหว่างเหตุการณ์ PSPS บริการที่เป็นความลับและไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ให้บริการชุมชนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงในหลายภาษาผ่านการโทร เว็บไซต์ และข้อความ 2-1-1 เชื่อมโยงผู้ที่ต้องการข้อมูลและแหล่งข้อมูลด้านการแพทย์ ที่พักพิง อาหาร และการสนับสนุนอื่นๆ สำหรับบุคคลที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเงื่อนไขใดๆ ก็ตามที่อาจจำกัดความสามารถในการดำเนินการในระหว่างเหตุการณ์ PSPS

ไปที่ https://www.211.org, โทร 2-1-1 หรือส่งข้อความ “PSPS” ไปที่ 211211 

บริการ 2-1-1 ประกอบด้วย

 • บริการเตรียมความพร้อม รับมือ และฟื้นฟูจากเหตุฉุกเฉิน  
 • บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับห้องเช่า/ที่อยู่อาศัย
 • โปรแกรมช่วยเหลือสาธารณะ
 • ความช่วยเหลือด้านการจ้างงาน  
 • บริการด้านสุขภาพจิต
 • ตู้ใส่อาหารและบริการส่งอาหาร
 • บริการขนส่ง
Expose as Block
No
Expose as Block
No

มีความช่วยเหลือทางการเงิน

หากคุณเพิ่งว่างงานเมื่อเร็วๆ นี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เราก็พร้อมช่วยเหลือ เรามีหลากหลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยชำระเงิน หรือโปรแกรมจัดหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานให้กับบ้านของคุณ

 • California Alternate Rates for Energy (CARE) – CARE ลดค่าพลังงานประมาณ 30% ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
 • Family Electric Rate Assistance (FERA) – FERA ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 18% ให้กับครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
 • Energy Assistance Fund (EAF) – EAF เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรของ SCE ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือด้านการชำระเงินโดยตรงแก่ผู้ที่ต้องการ
 • แผนการชำระเงิน 12 เดือน – ลูกค้าผู้อยู่อาศัยที่มียอดค้างชำระเลยกำหนดอาจมีสิทธิ์ได้รับแผนการชำระเงิน 12 เดือน โปรดโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1-800-655-4555
 • โปรแกรมช่วยเหลือด้านการประหยัดพลังงาน (ESAP) – ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านรายได้อาจมีสิทธิ์ได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
Expose as Block
No
Expose as Block
No

การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินและโซลูชันพลังงานสำรอง

ดูวิธีจัดเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับเหตุการณ์ PSPS เตรียมที่พักอาศัยของคุณให้พร้อมสำหรับไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต และดูแลตนเองให้ปลอดภัยในขณะที่มีไฟฟ้าขัดข้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ SCE มีให้บริการสำหรับลูกค้า รวมถึงโซลูชันพลังงานสำรอง

ประหยัดมากขึ้นด้วยเงินคืนและรางวัลจูงใจจาก SCE

Expose as Block
No
Expose as Block
No