Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

An Toàn & Sẵn Sàng cho California

Đường Dây Điện Bị Hỏng? Gọi 911.

Không bao giờ được chạm hoặc đến gần một đường dây điện bị hỏng -- nó có thể gây chấn thương nặng hoặc thậm chí là tử vong. Bất kể là ở trên cao hay trên mặt đất, hãy coi các đường dây điện là có điện và nguy hiểm.  

Null

Tham Gia Các Lực Lượng vì Cộng Đồng An Toàn

Chúng ta hợp tác chặt chẽ với công an, cứu hỏa, và  
các EMT địa phương vì an toàn công cộng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Từ việc đào tạo an toàn điện cho những người ứng phó đầu tiên cho đến một phương pháp tiếp cận được điều phối viên với việc chia sẻ thông tin, tất cả là để giữ cho các cộng đồng của chúng ta được an toàn.

Null

Sẵn Sàng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Bạn có sẵn sàng cho một trường hợp khẩn cấp hoặc có sự cố điện? Mỗi hộ gia đình cần một bộ dụng cụ bao gồm nước uống, thực phẩm lâu hỏng, một cái mở hộp bằng tay, thùng đựng đá, và quan trọng hơn hết, một kế hoạch sẵn sàng an toàn.

Null

Đường Điện & Cây

Cây, bụi cây, và các thực vật khác có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn và sự cố điện nếu không được bảo trì phù hợp. Để giúp bảo đảm an toàn, chúng tôi thường xuyên cắt xén và loại bỏ các cây bị chết, đang chết, bị bệnh, hoặc gần hoặc nằm dưới đường điện.

Expose as Block
No