Critical Peak Pricing

Important Information About Critical Peak Pricing
 

Effective June 1, 2022, events can be called year-round on any day of the week, including weekends and holidays. 

Get to Know Critical Peak Pricing (CPP)

Người quản lý gọi điện thoại từ một nhà kho.

CPP is the default option for small, medium, and large business customers (Rate Schedules TOU-GS-1, TOU-GS-2, TOU-GS-3, and TOU-8) as well as large Agricultural and Pumping (Rate Schedule TOU-PA-3) customers. CPP provides four months of summer season bill credits in exchange for paying higher electricity prices during 12 to 15 annual CPP events. When called, CPP events are from 4 p.m. to 9 p.m., usually occurring on the hottest summer days. If your business reduces its electricity use when we notify you of CPP events, you can minimize these higher prices.   Plus, your business will earn credits on your electricity bills during the summer season — when your bills are typically the highest.

Expose as Block
No

Save More with the Technology Incentive Program 

If you are enrolled in Critical Peak Pricing, you could get $75 back when you register your qualifying smart thermostat in the Technology Incentive Program

During a CPP event, we will notify your smart thermostat provider to temporarily adjust the temperature setting on your thermostat to limit A/C usage at your business. You will always have the ability to adjust the temperature during these events, but this could affect your CPP event charges.
 

Already own a smart thermostat?

Enroll your smart thermostat in the technology incentive program. Click on your thermostat manufacturer below and you will be redirected to the home page to begin your enrollment.

Need to purchase a smart thermostat?

Visit the SCE Marketplace for valuable information about smart products, programs, and tools.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Don’t miss your notifications.

Ai bị ảnh hưởng?

Businesses with service accounts on a TOU rate plan for at least 24 months and on any of the following eligible TOU rate plans will be annually defaulted to CPP:

  • Small, medium, and large businesses (Rate schedules TOU-GS-1, TOU-GS-2, TOU-GS-3, and TOU-8)
  • Agricultural and Pumping customers with service accounts over 200 kW (Rate Schedule TOU-PA-3)
""
Expose as Block
No

Quý vị có thể chọn một giá biểu không có CPP bất cứ lúc nào.

You can compare all your rate options below, but before you do, check out how CPP works. The program could actually lower your energy bill.

Quý vị được an toàn Bảo Đảm Hóa Đơn.

Trong 12 tháng đầu tiên, chúng tôi sẽ đảm bảo quý vị sẽ không phải trả nhiều hơn số tiền lẽ ra quý vị phải trả khi không ghi danh.

Tìm hiểu thêm về Bảo Đảm Hóa Đơn >

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Dưới đây là cách hoạt động của CPP:

1. Nếu quý vị đã ghi danh nhận thông báo, quý vị sẽ nhận được thông báo khi chúng tôi thông báo sự kiện CPP cho ngày hôm sau. Quý vị có thể chọn để nhận thông báo qua điện thoại, tin nhắn hoặc email. Sự kiện CPP có thể xảy ra quanh năm chỉ vào các ngày thường không phải ngày lễ. 

2. Ngày hôm sau, trong sự kiện CPP, quý vị nên giảm sử dụng từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối vì quý vị sẽ phải trả giá cao hơn rất nhiều so với giá TOU bình thường cho toàn bộ năng lượng sử dụng trong những giờ này. 

""
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Helpful Resources

Quý vị có thể chọn một giá biểu không có CPP bất cứ lúc nào.

Nhưng trước khi chọn, hãy xem thử các chi tiết dưới đây. Chương trình này thực sự có thể giảm hóa đơn năng lượng của quý vị.

Tìm một giá biểu không có CPP >

Cố Vấn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp

Trả lời bản thăm dò ý kiến 5 phút về cơ sở thương mại của quý vị và nhận các lời khuyên tùy chỉnh để biết các phương cách và thay mới đồ gia dụng ít tốn chi phí, tiết kiệm điện.

Bắt Đầu với Cố Vấn Năng Lượng >

Lấy Tờ Thông Tin về CPP

Tờ thông tin hữu ích của chúng tôi tóm tắt lại chương trình Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng. Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp và cách để tiết kiệm năng lượng trong các sự kiện CPP.

Tải xuống Tờ Thông Tin CPP >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Lời Khuyên để Giảm Sử Dụng Năng Lượng trong Sự Kiện CPP

Your business will not have to shut down operations to participate in CPP events. Instead, these tips can help reduce your energy usage during a CPP event.

  • Turn off all nonessential indoor/outdoor lighting, signage, window displays, fountains, and  office equipment not in use.
  • Raise cooling thermostat settings to 78°F with a programmable smart thermostat.
  • Install sensory controllers on vending machines to shut them down for short periods of time.
  • Reduce production during CPP events or reschedule during Off-Peak or Super Off-Peak hours (when CPP events will not occur).
  • Unplug battery chargers and use only precharged equipment during On-Peak hours; charge battery-operated equipment prior to CPP events.

See Energy Saving Solutions by Industry

Câu Chuyện Thành Công CPP

"Chúng tôi giảm hóa đơn điện bằng cách ghi danh vào chương trình Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng và giảm sử dụng năng lượng trong các giờ có sự kiện CPP. Chúng tôi đã nhận được $11.300 tiền ưu đãi trong năm 2014 và gần $15.000 trong năm 2015."

-Paola Bravo, Chủ Tịch và Đồng Chủ Sở Hữu, S. Bravo System

Read More

Có câu hỏi về CPP? Chúng tôi có câu trả lời.