Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Định Mức Medical Baseline

Được Giúp Đỡ Nếu Quý Vị Sử Dụng Thiết Bị Y Tế

Nếu quý vị hoặc một người trong gia đình của quý vị cần sử dụng thường xuyên thiết bị y tế chạy điện hoặc các thiết bị y tế đủ điều kiện khác, chương trình Định Mức Medical Baseline của chúng tôi có thể cung cấp thêm 16.5 kilowatt giờ (kWh) điện mỗi ngày.* Được cung cấp ở mức giá căn bản thấp nhất, chương trình này giúp bù chi phí vận hành thiết bị y tế.

* Đối với các khách hàng dùng gas của Santa Catalina Island, Định Mức Medical Baseline Tiêu chuẩn sẽ là 0.822 therm mỗi ngày.

Tải Xuống Mẫu Đơn Đăng Ký >

Quy Trình Ghi Danh

null

1. Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận Định Mức Medical Baseline nếu quý vị hoặc một người sống toàn thời gian khác trong nhà quý vị:

 • Cần thường xuyên sử dụng bất kỳ thiết bị y tế/trợ sinh chạy điện (xem một phần của danh sách ở bên dưới) giúp duy trì sự sống theo phương pháp cơ học hoặc nhân tạo hoặc khôi phục hay thay thế một chức năng thể chất quan trọng, bao gồm khả năng vận động, và/hoặc
 • Nhạy cảm với nhiệt độ và cần có hệ thống điều hòa không khí, và/hoặc
 • Mắc một bệnh đe dọa tính mạng hoặc có hệ miễn dịch bị suy giảm hoặc mắc bệnh trạng khác cần được sưởi và/hoặc làm mát.

Nếu quý vị hoặc một người trong gia đình quý vị hội đủ điều kiện, hoặc có thắc mắc xem có hội đủ điều kiện hay không, xin gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555. Chúng tôi có thể gửi đơn ghi danh cho quý vị và trong khi quý vị hoàn tất quy trình ghi danh, chúng tôi sẽ ghi chú vào trương mục của quý vị rằng có một người sống tại địa chỉ của quý vị có sử dụng thiết bị y tế hội đủ điều kiện.

null

2. Nộp đơn ghi danh.

 • In Đơn Ghi Danh Medical Baseline và điền vào Phần 1.
 • Yêu cầu chuyên gia y tế – Bác Sĩ (MD), Bác Sĩ Chỉnh Xương (DO), Trợ Lý Bác Sĩ (PA) hoặc Y Sĩ (NP) – điền vào Phần 2.
 • Gửi đơn đã điền đến:

  Southern California Edison Company
  Medical Baseline Department
  P.O. Box 9527
  Azusa, CA 91702-9954
null

3. Xác nhận lại mỗi 1 hoặc 2 năm.

Nếu chuyên gia y tế xác nhận rằng bệnh trạng là vĩnh viễn, khách hàng phải điền vào Phần 1 của đơn ghi danh mỗi hai năm để xác nhận lại.

Nếu chuyên gia y tế xác nhận rằng bệnh trạng là không vĩnh viễn, khách hàng phải điền vào Phần 1 mỗi năm, và chuyên gia y tế phải gửi Phần 2 mỗi hai năm.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cắt Điện trong Trường Hợp Khẩn Cấp, Cắt Điện Luân Phiên hoặc Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Tất cả khách hàng nào phụ thuộc vào thiết bị y tế hoặc hỗ trợ sự sống chạy điện để tồn tại nên luôn chuẩn bị một hệ thống dự phòng hoặc các kế hoạch khác cần thiết để đảm bảo sức khỏe và an toàn của mình trong trường hợp mất điện. SCE không cung cấp máy phát điện dự phòng.

Nếu Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, hay CAISO) tuyên bố Trường Hợp Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 và thực hiện cắt điện luân phiên, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các khách hàng nhận Định Mức Medical Baseline bằng các thông báo tự động, thu âm trước qua điện thoại nếu khu vực cư trú của họ có lịch cắt điện hoặc bảo dưỡng hệ thống điện vào ngày hôm đó. Chúng tôi có thể chỉ nhận được cảnh báo trước 10 phút, do đó khách hàng có thể không nghe được thông báo trước khi xảy ra cắt điện.

Nếu có yêu cầu Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS), chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với khách hàng Định Mức Medical Baseline thông qua phương thức liên lạc ưu tiên thay thế của họ (Email, Tin Nhắn, SMS, TTY). Nếu bác sĩ của quý vị đã cho biết rằng thiết bị y tế của quý vị phục vụ duy trì sự sống và chúng tôi không thể trực tiếp liên lạc với quý vị qua phương thức liên lạc ưu tiên của quý vị, chúng tôi sẽ gửi kỹ thuật viên đến nhà quý vị để trực tiếp thông báo về PSPS.

Để cập nhật thông tin liên lạc của quý vị hoặc để hủy nhận thông báo, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555. Để dùng dịch vụ TTY, vui lòng gọi số 1-800-352-8580.

Lời Khuyên Lập Kế Hoạch Dự Phòng cho Trường Hợp Khẩn Cấp

 • Làm việc với bệnh viện hoặc công ty y tế cung cấp thiết bị y tế cho quý vị để lập một kế hoạch dự phòng. Có thể họ có các dịch vụ đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp.
 • Liên lạc văn phòng địa phương của các dịch vụ khẩn cấp để xem họ có lưu giữ danh sách những khách hàng có nhu cầu y tế đặc biệt để được trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp hay không.
 • Để sẵn các số điện thoại khẩn cấp, bao gồm số của bác sĩ và của công ty thiết bị y tế của quý vị.
 • Lập kế hoạch để rời khỏi nhà hoặc ai đó sẽ giúp quý vị duy trì khả năng phục hồi trong trường hợp mất điện kéo dài và chia sẻ kế hoạch này với gia đình và bạn bè của quý vị.
 • Chuẩn bị sẵn một điện thoại cầm tay được sạc đầy hoặc bộ pin dự phòng.
 • Để biết thêm lời khuyên về kế hoạch ứng phó khẩn cấp, vui lòng ghé vào www.redcross.org.

Nhận thêm lời khuyên đảm bảo an toàn trong trường hợp mất điện >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Quý Vị Cần Được Giúp Đỡ Thêm?

Vui lòng gọi số 1-800-655-4555 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Định Mức Medical Baseline.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off