Trung Tâm Quản Lý Mất Điện

Image of a calendar

Cuộc Họp PowerTalk

Tìm hiểu lý do xảy ra mất điện và chúng tôi có thể hợp tác thế nào với quý vị để giảm thiểu tác động của những lần tắt điện sắp tới. Ghế vẫn còn. Ghi Danh Ngay >

Chào Mừng Quý Vị đến với Trung Tâm Quản Lý Mất Điện

Chúng tôi cam kết thông báo cho quý vị. Nếu quý vị bị mất điện hoặc đang tìm các tài nguyên mất điện, quý vị đã đến đúng chỗ.

Image of man in the dark on phone

Báo Mất Điện

Tìm hiểu thêm về các loại mất điện cho cư dân và doanh nghiệp, cách chuẩn bị, cách giữ an toàn, và được thông báo trong trường hợp cắt điện.

Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị đang bị mất điện hoặc đèn đường bị tắt. Để báo dây điện rơi xuống đất, hãy gọi 911.

Báo Mất Điện ở Nhà hoặc ở Doanh Nghiệp >

Báo Mất Điện Đèn Đường >

Tài Nguyên về Mất Điện

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Image of high winds

Cắt Điện vì An Toàn

Một trong những cách giảm rủi ro cháy rừng của chúng tôi là Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cần phải chủ động cắt điện ở những khu vực có nguy cơ cháy cao do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin liên lạc của quý vị trong My Account để nhận thông báo mất điện ở gần quý vị, bao gồm Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS). Quản Lý Thông Báo >

Không có trương mục SCE? Quý vị vẫn có thể nhận cảnh báo chỉ PSPS theo mã bưu chính.

Image of power lines

Cắt Điện Luân Phiên của Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, hay CAISO)

Sẽ cần cắt điện luân phiên CAISO (Tình Trạng Khẩn Cấp CAISO Giai Đoạn 3) khi hệ thống dự trữ điện của tiểu bang theo thời gian thực hoặc không tránh khỏi mức dưới 1.5%. Chúng tôi quản lý và cắt điện luân phiên trong các nhóm khách hàng trên toàn bộ khu vực dịch vụ để bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống điện, và hạn chế sự bất tiện cho khách hàng hoặc cộng đồng. Mỗi khách hàng trong khu vực dịch vụ của chúng tôi đều được chỉ định vào một Nhóm Cắt Điện Luân Phiên.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Có các loại mất điện nào?

Image of air conditioner

Điều hòa không khí của quý vị ngưng hoạt động?

Máy điều hòa không khí của quý vị có thể bị tắt vì quý vị đã ghi danh vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè, là chương trình đặc biệt trong đó khách hàng đã ghi danh cho phép chúng tôi tắt máy điều hòa không khí trong những khoảng thời gian có nhu cầu cao về năng lượng. Vào phần cài đặt của quý vị để rút tên hoặc thay đổi ưu tiên. 

Trung Tâm Giải Nhiệt

Quý vị cần tránh nóng? Hãy đến Trung Tâm Giải Nhiệt của chúng tôi.

Tìm Trung Tâm Giải Nhiệt Gần Nhất >

Giảm Giá Khách Sạn 


Quý vị bị cắt điện? Hãy nhấp vào ĐÂY để tìm các chương trình giảm giá khách sạn (tại các khách sạn tham gia chương trình) dành cho khách hàng bị cắt điện kéo dài.

Liên Lạc với Chúng Tôi


Để báo mất điện, hãy gọi số 1-800-611-1911
Để chạy máy phát điện trong thời gian Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, xin gọi 1-888-759-6056, sau đó nhấn số 2.
Để biết thông tin về Nhóm Cắt Điện Luân Phiên, xin gọi 1-800-611-1911.
Để biết thông tin cập nhật về Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, xin gọi 1-888-759-6056, sau đó nhấn số 1

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off