Outage Notifications Alert
We are aware multiple outage notifications are inadvertently being sent to customers. We are working to resolve this as soon as possible and apologize for the inconvenience.

Trung Tâm Quản Lý Mất Điện

""

Chào Mừng Quý Vị đến với Trung Tâm Quản Lý Mất Điện

Chúng tôi cam kết thông báo cho quý vị. Nếu quý vị bị mất điện hoặc đang tìm các tài nguyên mất điện, quý vị đã đến đúng chỗ.

Cắt Điện vì An Toàn

Một trong những cách giảm rủi ro cháy rừng của chúng tôi là Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cần phải chủ động cắt điện ở những khu vực có nguy cơ cháy cao do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cắt Điện Luân Phiên của Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, hay CAISO)

Sẽ cần cắt điện luân phiên CAISO (Tình Trạng Khẩn Cấp CAISO Giai Đoạn 3) khi hệ thống dự trữ điện của tiểu bang theo thời gian thực hoặc không tránh khỏi mức dưới 1.5%. Chúng tôi quản lý và cắt điện luân phiên trong các nhóm khách hàng trên toàn bộ khu vực dịch vụ để bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống điện, và hạn chế sự bất tiện cho khách hàng hoặc cộng đồng. Mỗi khách hàng trong khu vực dịch vụ của chúng tôi đều được chỉ định vào một Nhóm Cắt Điện Luân Phiên.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Xem Cắt Điện Để Bảo Dưỡng

Để hỗ trợ khách hàng có trách nhiệm ở nhà vào lúc này, chúng tôi đang hoãn các công việc nâng cấp ít khẩn cấp hơn cho lưới điện. Tuy nhiên, chúng tôi có thể vẫn cần có lịch cắt điện thiết yếu cho công việc quan trọng để giải quyết các vấn đề khẩn cấp và an toàn công cộng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi tiếp cận những lần cắt điện cần thiết này trên trang Phản Ứng với COVID-19 của chúng tôi.

Nếu nhận được thông báo cắt điện thiết yếu của chúng tôi, quý vị có thể kiểm tra tình trạng cắt điện bằng cách sử dụng Mã Số Cắt Điện trên thông báo.

Giúp Nhân Viên của Chúng Tôi Giữ An Toàn và Khỏe Mạnh trong Đại Dịch COVID-19

Khi quý vị thấy các nhóm nhân viên của chúng tôi làm việc ở hiện trường, xin quý vị hiểu rằng mặc dù chúng tôi rất vui lòng trả lời các câu hỏi về công việc mà chúng tôi đang làm, nhưng chúng tôi cũng đề nghị cộng đồng tiếp tục tuân theo hướng dẫn về giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa mỗi người ít nhất sáu feet và tuân theo khuyến nghị mới của Bộ Y Tế Công Cộng California về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Việc này sẽ bảo vệ quý vị và nhân viên của chúng tôi, những người làm việc ở tuyến đầu để cung cấp dịch vụ rất quan trọng và thiết yếu cho xã hội.

Để hạn chế tối đa tiếp xúc với bệnh, các nhân viên đường dây của chúng tôi đã được chỉ định vào từng “pods” (nhóm) và hạn chế việc chuyển nhân viên sang các nhóm khác — hay sự di chuyển của nhân viên giữa các nhóm. Điểm đặc biệt trong công việc của chúng tôi đôi khi cần có các nhân viên làm việc gần nhau, như trong các xe cẩu người lên cao, và đó là lý do chúng tôi đã làm theo cách chia thành nhóm.

Cũng như gia đình, hay người sống chung trong nhà quý vị, giao tiếp nhưng giữ khoảng cách với những người khác ở bên ngoài, các nhóm của chúng tôi giao tiếp với nhau theo cách tương tự — họ là “gia đình” khi làm việc ở hiện trường.

Được thông báo mất điện và Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin liên lạc của quý vị trong My Account để nhận thông báo mất điện ở gần quý vị, bao gồm Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS). Quản Lý Thông Báo >

Không có trương mục SCE? Quý vị vẫn có thể nhận cảnh báo chỉ PSPS theo mã bưu chính.

Tìm hiểu thêm về các loại mất điện cho cư dândoanh nghiệp, cách chuẩn bị, cách giữ an toàn, và được thông báo trong trường hợp cắt điện.

""

Điều hòa không khí của quý vị ngưng hoạt động?

Máy điều hòa không khí của quý vị có thể bị tắt vì quý vị đã ghi danh vào Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè, là chương trình đặc biệt trong đó khách hàng đã ghi danh cho phép chúng tôi tắt máy điều hòa không khí trong những khoảng thời gian có nhu cầu cao về năng lượng. Vào phần cài đặt của quý vị để rút tên hoặc thay đổi ưu tiên.

Tìm Hiểu Thêm >

Xem Tất Cả các Ngày Đáp Ứng Nhu Cầu

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

(PowerTalks) Tìm Hiểu Thêm

Tìm hiểu lý do xảy ra mất điện và chúng tôi có thể hợp tác thế nào với quý vị để giảm thiểu tác động của những lần tắt điện sắp tới.

Ghi Danh Ngay

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Liên Lạc với Chúng Tôi

Để báo mất điện, hãy gọi số 1-800-611-1911
Để chạy máy phát điện trong thời gian Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, xin gọi 1-888-759-6056, sau đó nhấn số 2.
Để biết thông tin về Nhóm Cắt Điện Luân Phiên, xin gọi 1-800-611-1911.
Để biết thông tin cập nhật về Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, xin gọi 1-888-759-6056, sau đó nhấn số 1

Nhận Thông Báo Cắt Điện
 

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin liên lạc của quý vị để nhận email hay tin nhắn về cắt điện ở gần quý vị, bao gồm cả PSPS.