Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Thông Tin Mất Điện

Buổi Học Miễn Phí về Mất Điện

Tìm hiểu lý do xảy ra mất điện và cách thức chúng tôi có thể hợp tác với quý vị để giảm thiểu tác động.

Link to SCE's Outage School Registration Page
Expose as Block
No

Chào mừng quý vị đến với Trung Tâm Quản Lý Mất Điện

Chúng tôi cam kết thông báo cho quý vị. Nếu quý vị bị mất điện hoặc đang tìm tài nguyên về mất điện, quý vị đã đến đúng chỗ.

Để xem bản đồ mở rộng hoặc tìm thông tin mất điện hiện tại, hãy chọn bên dưới.

Expose as Block
No

Để báo đường dây rơi xuống đất, hãy gọi 911.

Expose as Block
No

Xem Tình Trạng Cắt Điện Để Bảo Dưỡng

Quý vị nhận được thông báo cắt điện của chúng tôi? Quý vị có thể kiểm tra tình trạng mất điện bằng cách sử dụng Mã Số Cắt Điện trên thông báo.

Expose as Block
No

AC của quý vị ngưng hoạt động?

Máy điều hòa không khí của quý vị có thể bị tắt vì quý vị đã ghi danh Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Vào phần cài đặt của quý vị để rút tên hoặc thay đổi ưu tiên.

Expose as Block
No

Chuẩn Bị cho Mùa Cháy Rừng

Bây giờ, mùa cháy rừng ở California xảy ra quanh năm và được gọi là hiện tượng “new normal” (bình thường mới). Đây là một vấn đề của toàn tiểu bang cần đến những giải pháp cho toàn tiểu bang cũng như việc xây dựng hệ thống quy định và luật pháp mới, và các công ty tiện ích, bao gồm cả Southern California Edison (SCE), đều được đem ra bàn thảo như là một phần trong giải pháp liên tục này.

Trung Tâm Giải Nhiệt

Quý vị cần tránh nóng? Hãy đến Trung Tâm Giải Nhiệt của chúng tôi.

Tìm Trung Tâm Giải Nhiệt Gần Nhất >

Cắt Điện Luân Phiên

Đây là các trường hợp cắt điện hiếm gặp, có kiểm soát chỉ được thực hiện khi có tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp Giai Đoạn 3 toàn tiểu bang.

Tìm Hiểu Thêm >

Tài Nguyên về Mất Điện

Thông Tin về Mất Điện >

Cách Thức Chúng Tôi Khôi Phục Điện >

Lời Khuyên Khi Mất Điện >

 

Liên Lạc với Chúng Tôi

Để báo mất điện, hãy gọi số 1-800-611-1911.

Để vận hành máy phát điện trong thời gian Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, hãy gọi số 1-888-759-6056, sau đó nhấn phím 2.

Để biết thông tin về Nhóm Cắt Điện Luân Phiên, hãy gọi số 1-800-611-1911.

Để biết thông tin cập nhật về Cắt Điện Để Bảo Dưỡng, hãy gọi số 1-888-759-6056, sau đó nhấn phím 1.

Bảng Từ Vựng về Mất Điện

Cắt Điện để Sửa Chữa
Cắt điện do tình huống bất ngờ, chẳng hạn như tai nạn giao thông hoặc thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi cố gắng nhanh chóng khắc phục các trường hợp mất điện này.

Cắt Điện để Bảo Dưỡng
Cắt điện theo lịch xảy ra khi chúng tôi cắt điện để nâng cấp thiết bị định kỳ. Chúng tôi sẽ thông báo trước nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi việc Cắt Điện Để Bảo Dưỡng.

Mất Điện Nghiêm Trọng
Mất điện bất ngờ, xảy ra trên diện rộng do tai nạn hoặc thiên tai chẳng hạn như cháy rừng. Chúng tôi cố gắng cập nhật thông tin đầy đủ cho các khách hàng bị ảnh hưởng và báo chí trong thời gian này trong khi chúng tôi cố gắng nhanh chóng khôi phục điện.

Cắt Điện Luân Phiên
Trong các trường hợp rất hiếm gặp, chúng tôi cắt điện có kiểm soát, là như biện pháp cuối cùng khi có tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang. Đôi khi được gọi là "Cắt Điện Luân Phiên."

Expose as Block
No
Nhận Thông Báo Cắt Điện
 

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin liên lạc của quý vị để nhận email hay tin nhắn về cắt điện ở gần quý vị, bao gồm cả PSPS.