Trung tâm mất điện


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Cho dù bạn đang tìm cách báo cáo sự cố mất điện, tìm hiểu khi nào điện của bạn sẽ được khôi phục hoặc tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau, bao gồm lý do tại sao chúng xảy ra và cách chuẩn bị tốt nhất cho chúng, Trung tâm Mất điện của chúng tôi là điểm khởi đầu tuyệt vời cho tất cả các nhu cầu liên quan đến mất điện của bạn!

Bản đồ Mất điện tương tác của chúng tôi giúp bạn nhanh chóng xác định xem địa chỉ dịch vụ của bạn có bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động hay không, kể cả thời điểm ngừng hoạt động dự kiến bắt đầu hoặc dự kiến kết thúc.

Bạn cũng có thể đăng ký để nhận thông báo, nhận các mẹo giúp bạn và gia đình được an toàn trong thời gian mất điện, đồng thời nhanh chóng kết nối với các nguồn lực và chương trình hỗ trợ quan trọng nếu bạn cần hỗ trợ thêm trong trường hợp mất điện khẩn cấp.

outage center

Trải qua một sự cố mất điện? Xem Kiểm tra trạng thái ngừng hoạt động để biết thêm chi tiết.

Class name
sce-grey-text sce-para-impt-1 sce-space-md
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Chuẩn bị cho sự cố mất điện


Class name
sce-header-center
Expose as Block
No
Mẹo cúp điện

Mẹo cúp điện

Tốt nhất bạn nên chuẩn bị cho sự cố mất điện, cho dù đó là cúp bảo trì hay cúp đột xuất do tai nạn giao thông hoặc thời tiết khắc nghiệt.

Tài nguyên và Hỗ trợ

Tài nguyên và Hỗ trợ

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong thời gian mất điện là sự an toàn của bạn và của đội ngũ của chúng tôi. Thực hiện theo liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về an toàn, hỗ trợ và thời gian thực ngừng hoạt động.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tìm hiểu về các kiểu cúp điện khác nhau


Class name
sce-header-center
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Các cuộc họp về an toàn cộng đồng

Các cuộc họp về an toàn cộng đồng

Hãy cùng chúng tôi tham gia một trong các cuộc họp phát trực tiếp của chúng tôi để tìm hiểu cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, lý do mất điện xảy ra và các chương trình và dịch vụ giảm thiểu sự bất tiện khi mất điện.

Đảm bảo dịch vụ của chúng tôi

Đảm bảo dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ đặc biệt như chúng tôi cung cấp điện.

Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No