Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Protect Yourself, Your Crew, and the Public

Null

Order Free Materials

Provide vital information that every first responder must know to stay safe around utility lines.

Order safety materials now >

Null

Advanced Safety Info

Firefighters, police, and EMTs are typically first on the scene in an emergency and face the greatest risk from electrical contacts and fires. Understanding the potential dangers and learning how to deal with them correctly makes everyone safer.

911 Response >

Null

Interactive Presentation Tools

Our interactive presentation tools give you everything you need to teach and learn about working more safely in emergencies involving electrical utility lines. You can use them on this website, or download them by right-clicking an item and saving it to your computer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Order Free Safety Presentation Materials

To help you teach First Responders how to work safely around electrical utility equipment, we're pleased to offer you a FREE safety presentation kit.

How to Order: Simply click the "Order" button below and complete the online order form. Orders are filled on a first-come, first-served basis. Please allow 2 to 4 weeks for delivery.

First Responder Safety Kit Includes:

15 Booklets

This booklet features bold photos and clear text to help teach firefighters, EMTs, police, and other emergency professionals safety near utility lines. Information includes vehicle rescues, substation fires, and what to do if equipment contacts a utility line.

1 DVD

The DVD contains the First Responder & Electric Hazards video. It covers everything first responders must know to respond effectively in emergencies involving electricity. It includes substation emergencies, downed wires, fire apparatus and overhead wires, car/pole accidents, pole fires, and structure fires. The DVD also contains a presentation slide show with presenter's notes and presentation guide—everything you need to run an effective safety presentation session.

Order Materials >

Advanced Safety Information

Interactive Presentation Tools