Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF)

Các chương trình hỗ trợ của chúng tôi vẫn ở đây dành cho bạn

Mặc dù các biện pháp ứng phó khẩn cấp COVID-19 tạm thời đã kết thúc, nhưng cam kết của chúng tôi với khách hàng sẽ không bao giờ thay đổi.

Giúp Các Gia Đình Luôn Có Điện Sinh Hoạt

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF) là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của SCE, quỹ này hỗ trợ thanh toán trực tiếp cho những người có nhu cầu, bao gồm người cao niên có thu nhập cố định, gia đình trẻ có con và cựu chiến binh. Khoản đóng góp của bạn không chỉ giúp các gia đình thanh toán hóa đơn - mà còn giúp thực phẩm của họ không bị hư hỏng trong tủ lạnh và cho phép họ trang trải các chi phí quan trọng khác, như thuốc men hoặc quần áo cho con cái. Hãy đầu tư vào cộng đồng của chúng ta.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng – Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng là gì?

SCE's Energy Assistance Fund Logo

Vài Xu của Quý Vị Có Thể Giúp cho Một Gia Đình Có Điện

Điện là nhu cầu căn bản. Vì những chi phí ngoài mong đợi, nhiều khách hàng gặp khó khăn về tài chính. Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF) tận tâm cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những người khi họ cần điện nhất.

Hợp tác với United Way của Vùng Los Angeles, chúng tôi đã cung cấp khoản trả hóa đơn một lần lên tới $100 cho gần 250,000 gia đình hội đủ điều kiện tại Nam California kể từ khi EAF thành lập vào năm 1982. Chỉ riêng năm ngoái 15,000 khách hàng SCE đã được giúp đỡ.

Chỉ cần một vài xu có thể tạo nên sự khác biệt.

Expose as Block
No

Cách Thức Quyên Góp – Quyên Góp Khấu Trừ Thuế Ngay Hôm Nay

1. Bằng hóa đơn của bạn

Thêm số tiền đóng góp cố định hàng tháng vào hóa đơn của bạn (tức là 5 USD) hoặc đóng góp một lần với số tiền bất kỳ. Hãy gọi 1-800-205-8596.

2. Bằng Thẻ Tín Dụng

Quý vị muốn quyên góp trực tiếp? Thông qua United Way, quý vị có thể quyên góp đơn giản và an toàn cho Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng bằng cách sử dụng thẻ tín dụng, với số tiền phù hợp với quý vị.

3. Gửi Chi Phiếu

Chúng tôi hoan nghênh sự quyên góp một lần của quý vị bằng chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền gửi qua bưu điện tới:

Energy Assistance Fund
1515 Walnut Grove Ave., 2nd Floor 
Rosemead, CA 91770.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Để biết thêm thông tin về các cách quyên góp cho EAF, vui lòng liên lạc với EAFAdministration@sce.com.

Đối Tác của Chúng Tôi

Chúng tôi hợp tác với United Way và trên 80 tổ chức trong cộng đồng, giúp đỡ các khách hàng đủ điều kiện nộp đơn xin được nhận hỗ trợ.

Để hội đủ điều kiện, hóa đơn SCE phải đứng tên quý vị và địa chỉ trên hóa đơn là nơi ở chính của quý vị. Quý vị cũng phải đáp ứng các hướng dẫn cụ thể về lợi tức.

Liên lạc với một trong các cơ quan cộng đồng tham gia của chúng tôi ở gần quý vị để tìm hiểu thêm.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off