Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Đảo Catalina

Safely providing electricity, water and gas to Catalina Island is our top priority. Below is helpful information about these services for the more than 4,000 year-round residents and over 700,000 visitors Catalina Island hosts every year.

Catalina Island Water Services

Since 1962, we’ve been providing water service to Catalina Island through water storage, wells, water treatment and distribution, and, more recently, a desalination plant. Download our fact sheet to learn more about the water system.

Frequently Asked Questions

Catalina Island Gas Services

We also provide commercial and residential customers on Catalina Island with gas services. Below are answers to some questions you may have related to your gas service.

Catalina Gas Services: Frequently Asked Questions

Catalina Island Electric Services

We generate electricity for Catalina Island using six diesel generators and 23 propane-powered microturbines, and we distribute that power using three distribution circuits that serve the entire island. Here are some useful ways to help you manage your electricity usage:

Still have questions?

Commercial and residential customers on Catalina Island can call our dedicated customer support at 1-800-367-8851. For dedicated Catalina support, call Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m.