Trung tâm Truyền thông Wildfire

Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
""

Chào mừng đến với Trung tâm Truyền thông Wildfire!  Tại đây bạn có thể nhanh chóng truy cập các thông tin liên lạc quan trọng liên quan đến An toàn cháy rừng và Ngắt điện an toàn công cộng (PSPS) với khách hàng bằng ngôn ngữ bạn chọn. Chỉ cần sử dụng menu điều hướng ngôn ngữ để chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Chúng tôi sẽ làm mới trang này theo định kỳ với thông tin quan trọng, vì vậy hãy nhớ kiểm tra lại để biết các bản cập nhật mới nhất. Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang làm để giảm nguy cơ cháy rừng và giữ an toàn cho cộng đồng của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối:  July 1, 2024

""

Sự tham gia của khách hàng

Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm giữ cho khách hàng an toàn, được thông báo và chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cháy rừng. Kiểm tra các thông tin liên lạc quan trọng này nêu bật các nỗ lực giảm thiểu cháy rừng của chúng tôi, các chương trình và khoản giảm giá hiện có, các nguồn lực sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp và các cách bạn có thể đăng ký để nhận thông báo cảnh báo PSPS.

Danh sách kiểm tra chuẩn bị khẩn cấp khi cúp điện


""

Thông báo PSPS

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS và đã đăng ký nhận thông báo cảnh báo, dưới đây là các loại thông báo trạng thái bạn nhận được trong vòng đời của sự kiện.  Tùy thuộc vào phương pháp bạn đã chọn khi đăng ký ban đầu, bạn có thể nhận được thông báo cảnh báo PSPS qua email, tin nhắn văn bản hoặc điện thoại. 

Nếu bạn chưa đăng ký để nhận thông báo PSPS, hãy đăng ký ngay bây giờ.

""

Quản lý cộng đồng

Các cuộc họp về An toàn cộng đồng là ví dụ về nhiều cách chúng tôi hợp tác với khách hàng và với các cơ quan chính phủ địa phương và bộ lạc, cơ quan cứu hỏa, các tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên quan khác về khả năng phục hồi và các nỗ lực liên quan đến việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

""

Chiến dịch giáo dục khách hàng của Wildfire

Chiến dịch Giáo dục Khách hàng của Wildfire của chúng tôi có mọi thứ bạn cần để sẵn sàng, an toàn và được thông báo trước và trong mùa cháy rừng. Xem các liên kết bên dưới để truy cập các quảng cáo truyền hình, radio, báo in, kỹ thuật số, truyền thông xã hội và video trực tuyến mang tính giáo dục và thông tin.

Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No