Trung Tâm Liên Lạc Khi Cháy Rừng

""

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Truyền thông về Cháy rừng! Tại đây, bạn có thể nhanh chóng truy cập các thông tin liên lạc quan trọng liên quan đến An Toàn Chống Cháy Rừng và Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) với khách hàng bằng ngôn ngữ bạn chọn. Chỉ cần sử dụng menu điều hướng ngôn ngữ để chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn. 

Chúng tôi sẽ cập nhật định kỳ trang này kèm theo các thông tin quan trọng, vì vậy hãy nhớ vào xem lại để nắm bắt được các thông tin cập nhật mới nhất. Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang làm để giảm nguy cơ cháy rừng và giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta.

Trang được cập nhật lần cuối: June 2, 2022

Expose as Block
No
""

Kết Nối Khách Hàng

Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trọng trách đảm bảo an toàn cho khách hàng, được thông báo đầy đủ và được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cháy rừng. Hãy kiểm tra các thông tin liên lạc quan trọng này về những nỗ lực giảm thiểu cháy rừng của chúng tôi, các chương trình và khoản giảm giá hiện có, các nguồn lực sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp và các cách mà bạn có thể đăng ký để nhận thông báo cảnh báo PSPS.

""

Thông báo PSPS

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS và đã đăng ký nhận thông báo cảnh báo, dưới đây là các loại thông báo trạng thái bạn nhận được trong suốt thời gian của sự kiện. Tùy thuộc vào phương pháp bạn đã chọn khi đăng ký ban đầu, bạn có thể nhận được thông báo cảnh báo PSPS qua email, tin nhắn hoặc điện thoại.

Nếu bạn chưa đăng ký nhận thông báo PSPS, hãy đăng ký ngay bây giờ.

 

""

Kết Nối Cộng Đồng

Các Cuộc họp Cộng đồng và Cuộc họp PowerTalk này là ví dụ về nhiều cách chúng tôi phối hợp với khách hàng và với các cơ quan chính quyền địa phương và bộ lạc, cơ quan cứu hỏa, các tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên quan khác về khả năng phục hồi và các nỗ lực liên quan đến việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

""

Chiến dịch Giáo dục Khách hàng về Cháy rừng

Chiến dịch Giáo dục Khách hàng về Cháy rừng của chúng tôi có mọi thứ bạn cần để chuẩn bị sẵn sàng, an toàn và được thông báo trước và trong mùa cháy rừng. Xem các liên kết bên dưới để truy cập các quảng cáo truyền hình, đài phát thanh, báo in, kỹ thuật số và mạng xã hội, video trực tuyến mang tính giáo dục và cung cấp thông tin.