SCE Public Safety Power Shutoff (PSPS) Expected 


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

It’s likely we will shut off your power in the next 4 hours due to wind-driven fire conditions in your area. We are working to reduce the number of customers affected. Weather could also affect shutoff timing and wind-related outages may occur. We will notify you again if we shut off your power.

We appreciate your patience as we work to keep your community safe.

REMEMBER: If you see a downed power line, call 911 first, and then notify SCE at 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Es probable que sea necesario cortar el suministro eléctrico en las próximas 4 horas, debido a las condiciones del viento que pueden provocar incendios en su área. Estamos trabajando para reducir la cantidad de clientes afectados. El clima también podría afectar la duración del corte y podrían producirse interrupciones relacionadas con el viento. Le volveremos a avisar si cortamos el suministro eléctrico.

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mantener segura a la comunidad.

RECUERDE: si ve una línea eléctrica caída, primero llame al 911 y luego notifique a SCE al 1‑800‑611‑1911.

Expose as Block
No

고객님 지역에 바람으로 인한 화재 위험이 있어 앞으로 4시간 내에 전력을 차단해야 할 것 같습니다. 영향을 받는 고객의 수를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 기상 조건으로 인해 차단 시점이 변경될 수 있으며, 바람으로 인한 정전이 발생할 수 있습니다. 전원을 차단할 경우 다시 알려드릴 것입니다.

당사가 지역 사회의 안전을 지키기 위해 노력하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

기억하세요. 바닥에 떨어진 송전전을 보시면 먼저 911에 신고한 후, SCE(1-800-611-1911)에도 알려주세요.

Expose as Block
No

由於您所在地區的風力助長火災情況,我們有可能在接下來的 4 小時內切斷您的電源。我們正在努力減少受影響用戶的數量。天氣可能會影響斷電的時間,並且還可能發生與風有關的停電。如果我們切斷您的電源,我們會再次通知您。

我們努力確保社區安全,感謝您耐心配合。

請記住:如果您發現電線掉落,請先撥打 911 ,再撥打 1-800-611-1911 通知 SCE。

Expose as Block
No

Có khả năng chúng tôi sẽ ngắt nguồn điện của bạn trong 4 giờ tới do điều kiện hỏa hoạn vì gió lớn trong khu vực của bạn. Chúng tôi đang cố gắng giảm số lượng khách hàng bị ảnh hưởng. Thời tiết có thể ảnh hưởng đến thời gian ngắt điện và cũng có thể xảy ra hiện tượng mất điện liên quan đến gió. Chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn nếu chúng tôi ngắt nguồn điện của bạn.

Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi cố gắng giữ an toàn cho cộng đồng.

HÃY NHỚ: Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 trước và sau đó thông báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Malamang na kakailanganin naming patayin ang inyong kuryente sa susunod na 4 na oras dahil sa mga kondisyon ng hangin na maaaring magdala ng sunog sa inyong lugar. Nagsusumikap kami upang mabawasan ang bilang ng mga apektadong customer. Maaari ring makaapekto ang panahon sa oras ng pagpatay sa kuryente at maaaring magkaroon ng mga pag-brownout na nauugnay sa hangin. Aabisuhan ka naming muli kung mawawalan kayo ng kuryente.

Pinahahalagahan namin ang inyong pasensya habang nagtatrabaho kami upang mapanatiling ligtas ang inyong komunidad.

TANDAAN: Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, tumawag muna sa 911, at pagkatapos ay ipagbigay-alam sa SCE sa 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

على الأرجح سنحتاج إلى قطع التيار عنك خلال الساعات الأربعة التالية، نظرًا لوجود حرائق تحركها الرياح في منطقتك. نحن نعمل على خفض عدد العملاء المتأثرين بهذه الظروف. قد يؤثر الطقس أيضًا على توقيت قطع التيار، وقد ينقطع التيار لأسباب مرتبطة بالرياح. سنبلغك مرة أخرى حال قمنا بقطع التيار لديك.

ونقدر تفهمكم، بينما نعمل على حفظ سلامة مجتمعكم المحلي.

 • لمعرفة المزيد عن عمليات PSPS، تفضل بزيارة: sce.com/psps.
 • للاطلاع على خريطة انقطاع التيار، وقراءة بعض النصائح، ومعلومات عن موارد العملاء، تفضل بزيارة:  sce.com/outagemap.
 • للاستعداد لحالات الطوارئ التي ينتج عنها انقطاع للتيار، تفضل بزيارة: sce.com/safety/family/emergency-tips.

تذكر: إن رأيت أحد الكابلات الكهربائية ساقطًا، اتصل أولًا بالرقم: 911، ثم أبلغ شركة أديسون جنوب كاليفورنيا من خلال الرقم: 1911-611-800-1.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Հավանաբար, առաջիկա 4 ժամվա ընթացքում մենք պետք է անջատենք ձեր հոսանքը՝ ձեր տարածքում քամու հետևանքով առաջացած հրդեհային վիճակների պատճառով: Մենք աշխատում ենք նվազեցնել հաճախորդների թիվը, որոնց վրա սա կազդի: Եղանակը կարող է ազդել անջատման ժամանակի վրա, ինչպես նաև կարող են առաջանալ քամու հետ կապված անջատումներ: Մենք ձեզ նորից կտեղեկացնենք, եթե անջատենք ձեր հոսանքը:

Մեծապես շնորհակալ ենք ձեր համբերության համար, քանի որ մենք աշխատում ենք ձեր համայնքը ապահով պահելու համար:

 • PSPS-ի մասին ավելին իմանալու համար այցելեք sce.com/psps:
 • Ելքային քարտեզի, թեյավճարների եւ հաճախորդների ռեսուրսների համար այցելեք  sce.com/outagemap:
 • Արտակարգ իրավիճակներին նախապատրաստվելու համար այցելեք sce.com/safety/family/emergency-tips:

ՀԻՇԵՔ․ Եթե տեսնեք վնասված (պոկված, կախված, ընկած) էլեկտրահաղորդման գիծ, նախ զանգահարեք 911, այնուհետև տեղեկացրեք այդ մասին SCE-ին՝ 1-800-611-1911 հեռախոսահամարով։

Expose as Block
No

احتمال دارد طی 4 ساعت آینده، به دلیل شرایط آتش‌سوزی ناشی از وزش شدید باد در منطقه شما، برق شما را قطع کنیم. در تلاش هستیم این قطعی برق برای مشتریان کمتری رخ دهد. شرایط آب و هوایی می‌تواند روی زمان‌بندی قطعی برق تأثیر بگذارد و ممکن است قطعی برق به دلیل وزش باد نیز رخ دهد. اگر برق شما را قطع کنیم، دوباره به شما اطلاع خواهیم داد.

از شکیبایی شما در زمانی که در حال تأمین امنیت جامعه‌تان هستیم، صمیمانه سپاسگزاریم!

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درباره PSPS، به  sce.com/pspsرجوع کنید.
 • برای مشاهده نقشه قطعی برق و آگاهی از نکات و منابع مشتری، به  sce.com/outagemapرجوع کنید.
 • جهت آماده شدن برای شرایط اضطراری قطعی برق، به sce.com/safety/family/emergency-tipsرجوع کنید.

به خاطر داشته باشید: در صورت مشاهدۀ خطوط برق قطع‌شده، ابتدا با شماره 911 تماس بگیرید و سپس از طریق شمارۀ 1-800-611-1911 به SCE اطلاع دهید.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Il est probable que nous devions couper votre électricité dans les 4 prochaines heures en raison des risques d'incendie dus aux vents dans votre zone. Nous nous efforçons de limiter le nombre de clients concernés. Les conditions météorologiques peuvent également influer sur le moment de la coupure et des coupures de courant liées au vent peuvent se produire. Nous vous préviendrons si nous coupons votre courant.

Nous vous remercions de votre patience pendant que nous nous employons à assurer la sécurité de la communauté.

RAPPEL : si vous voyez une ligne électrique coupée, appelez d'abord le 911, puis informez SCE au 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Wir werden wahrscheinlich in den nächsten 4 Stunden Ihren Strom abschalten, da es in Ihrem Gebiet zu windbedingten Bränden gekommen ist. Wir arbeiten daran, die Zahl der betroffenen Kunden zu minimieren. Auch das Wetter kann den Zeitpunkt der Abschaltung beeinflussen und es kann zu windbedingten Stromausfällen kommen. Wir benachrichtigen Sie erneut, wenn wir Ihren Strom abschalten

Wir bedanken uns für Ihre Geduld, während wir uns weiterhin für die Sicherheit Ihrer Gemeinde einsetzen.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine beschädigte Stromleitung sehen, rufen Sie zuerst 911 und dann SCE unter 1-800-611-1911 an.

Expose as Block
No

お住いの地域では風による火災が発生しているため、今後4時間以内に電力供給を停止する可能性があります。なお、この影響を受けるお客様が極力少なくなるよう努力いたします。天候によって電力遮断のタイミングは変わり、風による停電が発生することもあります。電源を遮断する場合は、再度お知らせします。

皆様の地域の安全を守るために、ご理解とご協力をお願いいたします。

重要:送電線の損傷を見つけたら、まず9-1-1に電話し、次にSCE(1-800-611-1911)までご連絡ください。

Expose as Block
No

យើងទំនងជានឹងបិទអគ្គិសនីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោងខាងមុខនេះ ដោយសារតែស្ថានភាពភ្លើងឆេះដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ យើងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់។ អាកាសធាតុក៏អាចជះឥទ្ធិពលដល់ពេលវេលានៃការបិទ ហើយការដាច់អគ្គិសនីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់ក៏អាចកើតមានឡើងផងដែរ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកម្តងទៀត ប្រសិនបើយើងបិទថាមពលរបស់អ្នក។

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

 • ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី PSPS សូមចូលមើលគេហទំព័រ  sce.com/psps
 • សម្រាប់ផែនទីនៃការដាច់អគ្គិសនី ព័ត៌មានជំនួយ និងធនធានអតិថិជន សូមចូលមើលគេហទំព័រ sce.com/outagemap
 • ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៃការដាច់អគ្គិសនី ចូរមើលនៅ sce.com/safety/family/emergency-tips

សូមចង់ចាំថា៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះ ដំបូងសូមទូរសព្ទទៅលេខ 911 ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងដល់ SCE តាមរយៈលេខ 1-800-611-1911។

Class name
wpo-word-break
Expose as Block
No

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 • PSPS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ,  sce.com/psps 'ਤੇ ਜਾਓ।
 • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, sce.com/outagemap'ਤੇ ਜਾਓ।
 • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, sce.com/safety/family/emergency-tips'ਤੇ ਜਾਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1-800-611-1911 'ਤੇ SCE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

Expose as Block
No

Из-за пожароопасных условий в результате усиления ветра в вашем районе в ближайшие 4 часа мы, скорее всего, отключим вам подачу электричества. Мы работаем над тем, чтобы отключение затронуло как можно меньше людей. Его время и длительность также зависят от погодных условий, в частности сильного ветра. В случае отключения мы оповестим вас повторно.

однако мы уже ведем активную работу в вашем районе и благодарим вас за терпение!

 • С подробной информацией об отключениях в целях общественной безопасности можно ознакомиться на сайте sce.com/psps.
 • Карту отключений, советы и ресурсы для клиентов можно найти на сайте  sce.com/outagemap.
 • Чтобы подготовиться к аварийным отключениям, посетите sce.com/safety/family/emergency-tips.

ПОМНИТЕ: если вы заметили обрыв линии электропередач, сначала позвоните 911, а затем сообщите SCE по номеру 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

É provável que desliguemos sua energia nas próximas 4 horas devido às condições de queimadas provocadas pelo vento em sua área. Estamos trabalhando para reduzir o número de clientes afetados. As condições climáticas também podem afetar o horário do desligamento, e interrupções de fornecimento por ocasião de ventos podem ocorrer. Notificaremos você novamente se desligarmos sua energia.

Agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para manter sua comunidade segura.

LEMBRE-SE: se você vir um cabo de energia no chão, ligue para o 911 primeiro e, em seguida, notifique a SCE pelo 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

आपके क्षेत्र में हवा से लग सकने वाली आग की स्थिति के कारण, हमें अगले 4 घंटों में आपकी बिजली काटनी पड़ सकती है। हम प्रभावित ग्राहकों की संख्या को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। मौसम के कारण बिजली कटने का समय प्रभावित हो सकता है और हवा से संबंधित आउटेज भी हो सकते हैं। यदि हम आपकी बिजली बंद करते हैं तो हम आपको फिर से सूचित करेंगे।

हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं, क्योंकि हम आपके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं।

 • PSPS के बारे में अधिक जानने के लिए, sce.com/psps पर जाएं।
 • आउटेज मैप, टिप्स और ग्राहक संसाधनों के लिए,  sce.com/outagemap पर जाएं।
 • To prepare for outage emergencies, visit sce.com/safety/family/emergency-tips

याद रखें: यदि आप कोई डाउन पावर लाइन देखते हैं तो पहले 9-1-1 पर कॉल करें और फिर 1-800-611-1911 पर SCE को सूचित करें।

Expose as Block
No

Muaj qhov uas peb yuav tua koj li hluav taws xob hauv 4 teev tom ntej no vim rau qhov muaj hluav taws kub hnyiab los ntawm cuab loj hauv koj cheeb tsam. Peb tab tom ua hauj lwm txhawm rau txo cov neeg siv khoom uas raug kev cuam tshuam. Tsis tas li ntawd huab cua tuaj yeem cuam tshuam rau lub sij hawm tua hluav taws xob thiab cov kev kaw hluav taws xob uas cuam tshuam txog cua hlob tuaj yeem tshwm sim tau. Peb yuav ceeb toom qhia koj paub dua yog tias peb kaw koj li hluav taws xob.

Peb zoo siab rau koj lub siab ntev thaum peb ua hauj lwm kom koj lub zej zog muaj kev nyab xeeb.

NCO NTSOOV: Yog tias koj pom txoj xov hluav taws xob tu, hu rau 911 ua ntej, thiab tom qab ntawv ceeb toom rau SCE ntawm 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

มีความเป็นไปได้ที่เราจะตัดไฟฟ้าของคุณในอีก 4 ชั่วโมงต่อจากนี้อันเนื่องมาจากสภาวะไฟไหม้ที่เกิดจากลมในพื้นที่ของคุณ เรากำลังดำเนินการเพื่อลดจำนวนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สภาพอากาศยังอาจส่งผลต่อเวลาในการตัดไฟฟ้าและเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับลมก็อาจเกิดขึ้นได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้งหากเราตัดไฟฟ้าของคุณ.

ขอขอบคุณที่อดทนรอในขณะที่เราพยายามดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของคุณ

 • หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPS โปรดไปที่ sce.com/psps.
 • สำหรับแผนที่เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง คำแนะนำ และทรัพยากรสำหรับลูกค้า โปรดไปที่ sce.com/outagemap.
 • หากต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง โปรดไปที่ sce.com/safety/family/emergency-tips.

ข้อควรจำ: หากคุณเห็นสายไฟที่หล่นลงมา โปรดโทร 911 เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแจ้ง SCE ที่หมายเลข 1-800-611-1911.

Expose as Block
No
Class name
sce-ot-accordion sce-ot-rm-rl-pad sce-space-xl
Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No