SCE Public Safety Power Shutoff Alert


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

High winds and dangerous fire conditions are forecast in your area. We may have to shut off your power to decrease risk of dangerous wildfires. We are working to reduce the number of customers whose power will be shutoff and will keep you updated.  

Thank you for your patience as we work to keep your community safe! 

REMEMBER: If you see a downed power line call 911 first, and then notify SCE at 1-800-611-1911.    

Expose as Block
No

Se prevén vientos fuertes y condiciones de riesgo de incendio en su zona. Es posible que tengamos que hacer un corte del suministro eléctrico para disminuir el riesgo de que se produzcan incendios forestales peligrosos. Estamos trabajando para reducir la cantidad de clientes afectados y lo mantendremos informado.  

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mantener protegida a su comunidad. 

RECUERDE: si ve una línea eléctrica caída, llame al 911 y luego notifique a SCE al 1‑800‑611‑1911.     

Expose as Block
No

고객님 지역에 강풍 및 화재 위험 상황이 예상됩니다. 산불 위험을 줄이기 위해 고객님의 전원을 차단해야 할 수 있습니다. 전원이 차단되는 고객의 수를 줄이기 위해 노력하고 있으며 계속해서 변동 사항을 안내해 드리겠습니다.  

당사가 지역 사회의 안전을 지키기 위해 노력하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. 

기억하세요. 바닥에 떨어진 송전전을 보시면 먼저 911에 신고한 후, SCE(1-800-611-1911)에도 알려주세요.     

Expose as Block
No

預計您所在地區會出現強風和危險的火災情況。我們可能不得不切斷您的電源,以減少發生危險的森林火災的風險。我們正在努力減少將斷電的用戶數量,並讓您隨時瞭解最新狀況。 

我們努力確保社區安全,感謝您耐心配合。 

請記住:如果您發現電線掉落,請先撥打 911 ,再撥打 1-800-611-1911 通知 SCE。     

Expose as Block
No

Gió lớn và điều kiện hỏa hoạn nguy hiểm được dự báo trong khu vực của bạn. Chúng tôi có thể phải ngắt nguồn cung cấp điện của bạn để giảm nguy cơ cháy rừng nguy hiểm. Chúng tôi đang cố gắng giảm số lượng khách hàng bị ngắt điện và sẽ cập nhật thông tin cho bạn. 

Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong khi chúng tôi nỗ lực làm việc để giữ an toàn cho cộng đồng! 

HÃY NHỚ: Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 trước và sau đó thông báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.    

Expose as Block
No

Inaasahan ang malakas na hangin at mapanganib na sunog sa inyong lugar. Maaaring kailanganin naming patayin ang inyong kuryente upang mabawasan ang peligro ng mapanganib na wildfire. Nagsusumikap kaming bawasan ang bilang ng mga customer na mawawalan ng kuryente at patuloy namin kayong ia-update. 

Salamat sa iyong pasensya sa aming pagtatrabaho upang mapanatiling ligtas ang iyong komunidad! 

TANDAAN: Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente tumawag muna sa 911 at pagkatapos ay ipagbigay-alam sa SCE sa 1-800-611-1911.     

Expose as Block
No

من المتوقع هبوب رياح شديدة، وتوافر ظروف مساعدة على نشوب حرائق خطيرة في منطقتك، قد نضطر لقطع التيار عنك؛ لتقليل احتمالات نشوب حرائق خطيرة بالغابات. نحن حريصون على تقليل عدد العملاء الذين نضطر إلى قطع التيار عنهم، وسنبلغك بآخر المستجدات أولًا بأول.  

شكرًا لكم على تفهمكم للأمور في الوقت الذي نعمل فيه على الحفاظ على سلامة مجتمعاتكم المحلية! 

 • لمعرفة المزيد عن عمليات قطع التيار من أجل السلامة العامة (PSPS)، تفضَّل بزيارة: sce.com/psps.
 • للاطلاع على خريطة انقطاع التيار وبيانات وموارد العملاء، تفضل بزيارة:  sce.com/outagemap.
 • للاستعداد لحالات انقطاع التيار الطارئة، تفضل بزيارة: sce.com/safety/family/emergency-tips.

تذكر: إن رأيت أحد الكابلات الكهربائية ساقطًا، اتصل أولًا بالرقم: 911، ثم أبلغ شركة أديسون جنوب كاليفورنيا من خلال الرقم: 1911-611-800-1.     

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Ձեր տարածքում կանխատեսվում են ուժեղ քամիներ և վտանգավոր հրդեհային պայմաններ։ Հնարավոր է, որ մենք ստիպված լինենք անջատել ձեր էներգամատակարարումը՝ վտանգավոր անտառային հրդեհների վտանգը նվազեցնելու համար: Մենք աշխատում ենք նվազեցնելու այն բաժանորդների թիվը, որոնց հոսանքը կանջատվի և ձեզ կտեղեկացվի: 

Շնորհակալություն ձեր համբերության համար, քանի որ մենք աշխատում ենք ձեր համայնքը ապահով պահելու համար: 

 • PSPS-ի մասին ավելին իմանալու համար այցելեք sce.com/psps
 • Ելքային քարտեզի, թեյավճարների եւ հաճախորդների ռեսուրսների համար  sce.com/outagemap
 • Արտակարգ իրավիճակներին նախապատրաստվելու համար այցելեք sce.com/safety/family/emergency-tips:

ՀԻՇԵՔ․ Եթե տեսնեք վնասված (պոկված, կախված, ընկած) էլեկտրահաղորդման գիծ, նախ զանգահարեք 911, այնուհետև տեղեկացրեք այդ մասին SCE-ին՝ 1-800-611-1911 հեռախոսահամարով։ 

Expose as Block
No

وزش بادهای شدید و شرایط آتش‌سوزی خطرناک در منطقه شما پیش‌بینی می‌شود. ممکن است مجبور شویم برق شما را قطع کنیم تا خطر آتش‌سوزی خطرناک جنگل کاهش یابد. ما در حال تلاش برای کاهش تعداد مشتریانی هستیم که برق آنها قطع می‌شود، و شما را در جریان آخرین اخبار و اطلاعات خواهیم گذاشت.  

از شکیبایی شما در زمانی که در حال تأمین امنیت جامعه‌تان هستیم، سپاسگزاریم! 

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درباره PSPS، به sce.com/pspsرجوع کنید.
 • برای مشاهده نقشه قطعی برق و آگاهی از نکات و منابع مشتری، به sce.com/outagemapرجوع کنید.
 • جهت آماده شدن برای شرایط اضطراری قطعی برق، به sce.com/safety/family/emergency-tipsرجوع کنید.

به خاطر داشته باشید: در صورت مشاهدۀ خط برق قطع‌شده، ابتدا با شماره 911 تماس بگیرید و سپس از طریق شمارۀ ‎1-800-611-1911‎ به SCE اطلاع دهید.  

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Des vents forts et des risques de feu de forêt importants sont prévus dans votre zone. Il se peut que nous devions couper votre électricité pour réduire le risque de dangereux feux de forêt. Nous nous efforçons de limiter le nombre de clients concernés par les coupures de courant et vous tiendrons informés.  

Merci de votre patience pendant que nous nous employons à assurer la sécurité de la communauté ! 

RAPPEL : si vous voyez une ligne électrique coupée, appelez d'abord le 911, puis informez SCE au 1-800-611-1911.     

Expose as Block
No

Für Ihr Gebiet werden starke Winde und ein hohes Brandrisiko vorhergesagt. Es kann sein, dass wir Ihren Strom abschalten müssen, um das Risiko gefährlicher Waldbrände zu verringern. Wir arbeiten daran, die Zahl der Kunden, deren Strom abgestellt werden muss, zu reduzieren und werden Sie auf dem Laufenden halten.  

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir uns für die Sicherheit Ihrer Gemeinde einsetzen! 

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine beschädigte Stromleitung sehen, rufen Sie zuerst 911 und dann SCE unter 1-800-611-1911 an.     

Expose as Block
No

お住まいの地域では、強風と危険な火災が予想されます。そのため、危険な山火事のリスクを減らすためにお客様への電力供給を停止する可能性があります。この影響を受けるお客様が極力少なくなるように努力しますが、停電の有無については分かり次第お知らせいたします。  

皆様の地域の安全を守るために、ご理解とご協力をお願いいたします。 

重要:送電線の損傷を見つけたら、まず9-1-1に電話し、次にSCE(1-800-611-1911)までご連絡ください。 

Expose as Block
No

ខ្យល់បក់ខ្លាំង និងលក្ខខណ្ឌអគ្គីភ័យដែលមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានព្យាករណ៍នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ យើងអាចនឹងត្រូវបិទថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នកដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់។ យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអតិថិជនដែលថាមពលនឹងត្រូវបិទ ហើយនឹងផ្ដល់ដំណឹងជូនអ្នក។  

សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់របស់អ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព! 

 • ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី PSPS សូមចូលទៅកាន់ sce.com/psps
 • សម្រាប់ផែនទីនៃការដាច់អគ្គិសនី ព័ត៌មានជំនួយ និងធនធានអតិថិជន សូមចូលមើលគេហទំព័រ  sce.com/outagemap
 • ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពបន្ទាន់នៃការដាច់អគ្គិសនី សូមចូលមើលគេហទំព័រ sce.com/safety/family/emergency-tips

សូមចង់ចាំថា៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះ ដំបូងសូមទូរសព្ទទៅលេខ 911 ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងដល់ SCE តាមរយៈលេខ 1-800-611-1911 ។  

Class name
wpo-word-break
Expose as Block
No

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! 

 • PSPS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, sce.com/psps'ਤੇ ਜਾਓ।  
 • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ,  sce.com/outagemap'ਤੇ ਜਾਓ।  
 • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, sce.com/safety/family/emergency-tips'ਤੇ ਜਾਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1-800-611-1911 'ਤੇ SCE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।  

Expose as Block
No

В вашем районе прогнозируется сильный ветер и существует опасность возгорания. Чтобы снизить риск лесных пожаров, нам, возможно, придется отключить вам электроснабжение. Мы работаем над тем, чтобы отключение затронуло как можно меньше людей, и будем держать вас в курсе.  

Мы уже ведем активную работу в вашем районе и благодарим вас за терпение! 

 • С подробной информацией об отключениях в целях общественной безопасности можно ознакомиться на сайте sce.com/psps.
 • Карту отключений, советы и ресурсы для клиентов можно найти на сайте sce.com/outagemap.
 • Для подготовки к аварийным отключениям посетите сайт sce.com/safety/family/emergency-tips.

ПОМНИТЕ: если вы заметили обрыв линии электропередач, сначала позвоните 911, а затем сообщите в Southern California Edison по номеру 1-800-611-1911.  

Expose as Block
No

Ventos fortes e perigo meteorológico de queimadas estão previstos em sua área. Talvez tenhamos que desligar sua energia para diminuir o risco de queimadas perigosas. Estamos trabalhando para reduzir o número de clientes que terão a energia desligada, e manteremos você atualizado.  

Agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para manter sua comunidade segura! 

LEMBRE-SE: se você vir uma linha de transmissão no chão, ligue para o 911 primeiro e, em seguida, notifique a SCE pelo 1-800-611-1911.  

Expose as Block
No

आपके क्षेत्र में तेज़ हवाएं चलने और आग लगने की खतरनाक स्थिति का अनुमान है। जंगल में आग लगने के खतरनाक जोखिम को कम करने के लिए हमें आपकी बिजली काटनी पड़ सकती है। हम उन ग्राहकों की संख्या कम करने के लिए काम कर रहे हैं जिनकी बिजली काटी जाएगी और हम आपको अपडेट रखेंगे।  

आपके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए काम करते समय आपका धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद! 

 • PSPS के बारे में अधिक जानने के लिए,  sce.com/pspsपर जाएं।
 • आउटेज मैप, टिप्स और ग्राहक संसाधनों के लिए, sce.com/outagemap
 • आउटेज की आपातकालीन स्थिति की तैयारी करने के लिए, sce.com/safety/family/emergency-tipsपर जाएं।

याद रखें: यदि आप एक डाउन पावर लाइन देखते हैं तो पहले 9-1-1 पर कॉल करें और फिर SCE को 1-800-611-1911 पर सूचित करें।  

Expose as Block
No

Muaj kev kwv yees txog cua hlob heev thiab hluav taws kub hnyiab uas muaj kev phom sij hauv koj cheeb tsam. Tej zaum peb yuav tsum tau kaw koj li hluav taws xob txhawm rau txo txoj kev pheej hmoo ntawm cov hluav taws hav zoov uas muaj kev phom sij. Peb tab tom ua hauj lwm los txo cov neeg qhua uas lawv li hluav taws xob yuav raug muab tua thiab yuav qhia rau koj paub txog kev hloov pauv tshiab.  

Ua tsaug rau koj lub siab ntev raws li peb ua hauj lwm kom koj lub zej zog nyab xeeb! 

NCO NTSOOV: Yog tias koj pom txoj hlua hluav taws xob tu hu rau 9-1-1 ua ntej thiab tom qab ntawv ceeb toom SCE ntawm 1-800-611-1911.  

Expose as Block
No

คาดการณ์ว่าจะมีลมแรงและสภาวะไฟไหม้ที่เป็นอันตรายในพื้นที่ของคุณ เราอาจจำเป็นต้องตัดไฟฟ้าของคุณเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าที่เป็นอันตราย เรากำลังดำเนินการเพื่อลดจำนวนของลูกค้าที่จะถูกตัดไฟฟ้าและจะแจ้งความคืบหน้าให้คุณทราบ.  

ขอขอบคุณที่อดทนรอในขณะที่เราพยายามดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของคุณ! 

 • หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPS โปรดไปที่  sce.com/psps.
 • สำหรับแผนที่เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง คำแนะนำ และทรัพยากรสำหรับลูกค้า โปรดไปที่  sce.com/outagemap.
 • หากต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง โปรดไปที่ sce.com/safety/family/emergency-tips.

ข้อควรจำ: หากคุณเห็นสายไฟที่หล่นลงมา โปรดโทร 911 เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแจ้ง SCE ที่หมายเลข 1-800-611-1911.  

Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No