Energy Conservation

TIẾT KIỆM & DUY TRÌ NGUỒN ĐIỆN CHO MỌI NGƯỜI


Tiết kiệm năng lượng giúp giảm áp lực lên mạng lưới điện.

Khi trời nắng nóng, sử dụng năng lượng tăng và tạo áp lực cho nguồn cung cấp điện. Khi điều này xảy ra, tự nguyện tiết kiệm năng lượng trong gia đình và doanh nghiệp có thể giúp ngăn chặn tình trạng mất điện. Dưới đây là một số lời khuyên tiết kiệm năng lượng cho gia đình và doanh nghiệp cũng như danh sách các nguồn trợ giúp cho quý vị.

Nhà Ở

Khách hàng cư dân có thể giúp tiết kiệm và duy trì nguồn điện trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt. Bằng cách làm theo một số lời khuyên đơn giản trong ngày, khách hàng có thể giữ mát trong khi vẫn duy trì nguồn điện cho mọi người.

Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp được khuyến khích giúp tiết kiệm năng lượng và giảm sử dụng điện trong đợt nắng nóng. Với một vài bước đơn giản, doanh nghiệp vẫn có thể phục vụ khách hàng mà vẫn duy trì được nguồn điện cho mọi người.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ghi danh nhận thông báo Flex Alert để quý vị biết khi nào cần tiết kiệm năng lượng. Để tìm hiểu thêm và ghi danh, xin ghé vào  flexalert.org.

Tài Nguyên Bổ Sung

Khách Hàng Cư Dân

Chương trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Điện thưởng cho quý vị vì đã tự nguyện giảm sử dụng năng lượng trong những lần kêu gọi Phần Thưởng Tiết Kiệm Điện, khi có áp lực lên mạng lưới điện. Để tìm hiểu thêm, xin ghé vào  Powersaver.sce.com.

Khách Hàng Doanh Nghiệp

Nếu doanh nghiệp của quý vị có thể giảm mức sử dụng năng lượng từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, ghi danh Chương Trình Giảm Tải Khẩn Cấp (ELRP) có thể giúp quý vị nhận được các ưu đãi. Để tìm hiểu thêm, xin ghé vào ELRP.sce.com.

Expose as Block
No

Nếu quý vị phụ thuộc vào thiết bị y tế chạy bằng điện, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Định Mức Y Tế Căn Bản. Chương trình này cung cấp thêm 16.5 kilowatt giờ (kWh) điện mỗi ngày. Được cung cấp ở mức giá căn bản thấp nhất, điều này giúp bù đắp chi phí vận hành thiết bị y tế.

Expose as Block
No

Chương trình Bình Điện Dự Phòng cho Chăm Sóc Quan Trọng của SCE cung cấp miễn phí một bình điện dự phòng cho những khách hàng hội đủ điều kiện, sinh sống trong khu vực có nhiều nguy cơ hỏa hoạn và đã ghi danh vào chương trình Định Mức Y Tế Căn Bản để cung cấp nguồn điện tạm thời cho (các) thiết bị y tế trong trường hợp mất điện.

Expose as Block
No

Các Trung Tâm Làm Mát là nơi an toàn, có điều hòa không khí trong các đợt nắng nóng. Tìm Trung Tâm Làm Mát.

Expose as Block
No

  • Các nhân viên của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt nắng nóng và sẽ có mặt để sửa chữa nhanh chóng và an toàn nhất có thể được.
  • Chúng tôi luôn nhập thông tin mới nhất về cắt điện CAISO trên sce.com.
  • Vào xem Bản Đồ Nhận Biết Cắt Điện để kiểm tra tình trạng mất điện trong khu vực của quý vị.
Expose as Block
No