Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Giữ Cho Gia Đình Quý Vị Được An Toàn Ngoài Trời

Gọi 811 Trước Khi Quý Vị Đào Đất

Cho dù đó là một công việc nhỏ như trồng cây và các bụi cây, hay một công việc xây dựng lớn hơn, hãy bắt đầu bằng cách gọi số 811 trước khi quý vị đào đất. Các đường dây điện nằm dưới mặt đất sẽ được đánh dấu để quý vị có thể đào một cách an toàn. Dịch vụ này miễn phí và là yêu cầu của pháp luật.

Thấy Dây Điện Rơi Xuống Đất? Hãy gọi 911

Đừng bao giờ chạm vào hoặc thậm chí lại gần một dây điện rơi xuống đất – điều này có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Cho dù ở trên cao hoặc trên mặt đất, hãy coi tất cả các đường dây điện là có điện và nguy hiểm.

Bí Quyết An Toàn Khi Làm Việc & Chơi Đùa Ngoài Trời