Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Giữ Cho Gia Đình Quý Vị Được An Toàn Ngoài Trời

Gọi 811 Trước Khi Quý Vị Đào Đất

Cho dù đó là một công việc nhỏ như trồng cây và các bụi cây, hay một công việc xây dựng lớn hơn, hãy bắt đầu bằng cách gọi số 811 trước khi quý vị đào đất. Các đường dây điện nằm dưới mặt đất sẽ được đánh dấu để quý vị có thể đào một cách an toàn. Dịch vụ này miễn phí và là yêu cầu của pháp luật.

Thấy Dây Điện Rơi Xuống Đất? Hãy gọi 911

Đừng bao giờ chạm vào hoặc thậm chí lại gần một dây điện rơi xuống đất – điều này có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Cho dù ở trên cao hoặc trên mặt đất, hãy coi tất cả các đường dây điện là có điện và nguy hiểm.

Bí Quyết An Toàn Khi Làm Việc & Chơi Đùa Ngoài Trời