Giữ Cho Gia Đình Quý Vị Được An Toàn Ngoài Trời

Null

Gọi 811 Trước Khi Quý Vị Đào Đất

Cho dù đó là một công việc nhỏ như trồng cây và các bụi cây, hay một công việc xây dựng lớn hơn, hãy bắt đầu bằng cách gọi số 811 trước khi quý vị đào đất. Các đường dây điện nằm dưới mặt đất sẽ được đánh dấu để quý vị có thể đào một cách an toàn. Dịch vụ này miễn phí và là yêu cầu của pháp luật.

Null

Thấy Dây Điện Rơi Xuống Đất? Hãy gọi 911

Đừng bao giờ chạm vào hoặc thậm chí lại gần một dây điện rơi xuống đất – điều này có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Cho dù ở trên cao hoặc trên mặt đất, hãy coi tất cả các đường dây điện là có điện và nguy hiểm.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Bí Quyết An Toàn Khi Làm Việc & Chơi Đùa Ngoài Trời