Nhận thức thời tiết SCE

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Kiểm soát mối đe dọa cháy rừng do gió thổi

Chúng tôi sẽ cân nhắc việc sử dụng đến chế độ Cắt điện An toàn Công cộng khi các chuyên gia về thời tiết và hỏa hoạn dự báo các điều kiện nguy hiểm, bao gồm gió mạnh, thảm thực vật khô và độ ẩm thấp. Kết hợp lại, những điều kiện này tạo ra nguy cơ các mảnh vỡ bay làm hỏng dây điện và thiết bị có thể gây ra hỏa hoạn với khả năng cháy lan nhanh chóng và đe dọa cộng đồng.

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia về vận hành lưới điện, khí tượng và khoa học hỏa hoạn theo dõi các mô hình thời tiết để biết bất kỳ sự thay đổi hoặc biến đổi nào trong các kiểu thời tiết. Các mức đe dọa sẽ được cập nhật tương ứng dựa trên hướng dẫn mới nhất từ các mô hình thời tiết.

Camera Cảnh Báo Hỏa Hoạn

Trạm Thời Tiết

Cảnh Báo Cờ Đỏ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No