Nhận thức thời tiết PSPS


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Kiểm soát mối đe dọa cháy rừng do gió thổi


Chúng tôi sẽ cân nhắc việc sử dụng đến chế độ Ngắt điện an toàn công cộng khi các chuyên gia về thời tiết và hỏa hoạn dự báo các điều kiện nguy hiểm, bao gồm gió mạnh, thảm thực vật khô và độ ẩm thấp. Kết hợp lại, những điều kiện này tạo ra nguy cơ các mảnh vỡ bay làm hỏng dây điện và thiết bị có thể gây ra hỏa hoạn với khả năng lây lan nhanh chóng và đe dọa cộng đồng.

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia về vận hành lưới điện, khí tượng và khoa học cứu hỏa theo dõi các mô hình thời tiết để biết bất kỳ sự thay đổi hoặc thay đổi nào trong các kiểu thời tiết. Các mức độ đe dọa sẽ được cập nhật tương ứng dựa trên hướng dẫn mới nhất từ các mô hình thời tiết.

Quyết định cắt điện của chúng tôi dựa trên các điều kiện thực tế được nhìn thấy bởi các nhà quan sát hiện trường trực tiếp, mô hình thời tiết và các cân nhắc khác bao gồm dữ liệu thời tiết theo thời gian thực và công nghệ phát hiện cháy sớm.

Đội ngũ chuyên gia vận hành lưới điện, khí tượng và khoa học hỏa hoạn của chúng tôi đánh giá độ chính xác của dự báo mô hình thời tiết và chuẩn bị các báo cáo tóm tắt hàng năm để giúp cung cấp thông tin cho các nỗ lực cải tiến liên tục xung quanh việc nâng cao nhận thức về tình huống. Nhấp vào đây để xem Báo cáo tóm tắt mô hình dự báo thời tiết mới nhất.

Managing the Threat of Wind-Driven Wildfires
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Trạm thời tiết

Trạm thời tiết

Hơn 1.000 trạm thời tiết đã được lắp đặt trên các cột và các thiết bị khác ở các khu vực có nguy cơ cháy cao trong phạm vi hoạt động của chúng tôi để cung cấp một loạt dữ liệu thời tiết theo thời gian thực cứ sau 10 phút.

Máy ảnh cảnh báo cháy

Máy ảnh cảnh báo cháy

Hơn 160 camera cảnh báo cháy nổ công nghệ cao đã được lắp đặt để tăng cường khả năng phát hiện cháy sớm ở những khu vực có phạm vi bao phủ hạn chế. Các camera phát trực tiếp hình ảnh trên mạng ALERT Wildfire.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No