Các Bí Quyết Quan Trọng về Làm Việc An Toàn

Null

Gọi 811 Trước Khi Đào Đất

Mọi công việc đào xới cần được bắt đầu với việc gọi số 811. Từ những công việc nhỏ, như trồng cây hoặc bụi cây, cho tới các công trình xây dựng, hãy gọi trước một vài ngày để các đường dây tiện ích có thể được đánh dấu.

Null

Nhìn Lên & Coi Chừng

Khi quý vị làm các công việc ngoài trời, nhớ nhìn lên và coi chừng các đường dây điện. Bất cứ sự tiếp xúc nào với một đường dây điện cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng, hoặc thậm chí gây tử vong cho quý vị.

Null

Đường Dây Điện Rơi Xuống Đất? Hãy gọi 911

Luôn luôn coi các đường dây điện là "có điện" hoặc điện chạy trong đó. Chỉ có nhân viên ngành điện có trình độ mới có thể biết được khi nào là an toàn để đến gần các đường tải điện và dây điện. Đừng bao giờ chạm vào hoặc thậm chí lại gần một đường dây điện.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Bí Quyết: Làm Việc An Toàn Ở Gần Điện