Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Các Bí Quyết Quan Trọng về Làm Việc An Toàn

Gọi 811 Trước Khi Đào Đất

Mọi công việc đào xới cần được bắt đầu với việc gọi số 811. Từ những công việc nhỏ, như trồng cây hoặc bụi cây, cho tới các công trình xây dựng, hãy gọi trước một vài ngày để các đường dây tiện ích có thể được đánh dấu.

Nhìn Lên & Coi Chừng

Khi quý vị làm các công việc ngoài trời, nhớ nhìn lên và coi chừng các đường dây điện. Bất cứ sự tiếp xúc nào với một đường dây điện cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng, hoặc thậm chí gây tử vong cho quý vị.

Đường Dây Điện Rơi Xuống Đất? Hãy gọi 911

Luôn luôn coi các đường dây điện là "có điện" hoặc điện chạy trong đó. Chỉ có nhân viên ngành điện có trình độ mới có thể biết được khi nào là an toàn để đến gần các đường tải điện và dây điện. Đừng bao giờ chạm vào hoặc thậm chí lại gần một đường dây điện.

Expose as Block
No

Bí Quyết: Làm Việc An Toàn Ở Gần Điện