Chương Trình Giá Biểu cho Gia Cư

Các Chương Trình Giá Biểu cho Gia Cư

Nhà quý vị, số người trong nhà, lịch làm việc, và cách sống đều góp một phần trong việc quyết định các nhu cầu điện. Các chương trình của chúng tôi được soạn để quý vị có thể tìm thấy chương trình phù hợp với cách sống của gia đình. Để xem chương trình quý vị đang sử dụng, hãy đăng nhập vào My Account hoặc xem kỹ hóa đơn hiện tại của quý vị.

null

Chương Trình Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU)

Chương trình TOU có các mức giá khác nhau tùy theo thời gian trong ngày. Giá điện thấp hơn vào ban đêm và cuối tuần, nhưng cao hơn vào các giờ cao điểm khi có nhu cầu cao về năng lượng.

null

Chương Trình Giá Biểu theo Mức

Đây là chương trình gửi hóa đơn thông thường hơn. Khách hàng chỉ có một mức giá biểu duy nhất cho số năng lượng “căn bản” mỗi tháng. Khi đã dùng hết tiêu chuẩn, giá biểu tăng lên mức đắt hơn. Cũng có thể áp dụng Phí Sử Dụng Nhiều Điện.

null

Cần Giúp Đỡ để Lựa Chọn?

Quý vị có thể so sánh giá biểu hiện tại của mình với các giá biểu khác để xem giá biểu nào là thích hợp nhất cho quý vị

Công Cụ So Sánh Giá Biểu >

Hoặc

Xem Băng Hình >

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Expose as Block
No

Thông Tin Quan Trọng

Quý Vị Có Thể Hơp Lệ Được Giúp Đỡ

Chương Trình CARE và FERA có thể giảm hóa đơn năng lượng cho những gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức tới 30%. Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện và nộp đơn trên mạng.

Tìm Hiểu Thêm >


Thêm Tùy Chọn và Ưu Đãi

Năng Lượng Mặt Trời và Năng Lượng Sạch

Nếu quý vị sản xuất năng lượng mặt trời hoặc gió, các tùy chọn giá biểu Đo Tổng Năng Lượng (Net Energy Metering, hay NEM) có thể giúp quý vị tiết kiệm còn nhiều hơn.

Tìm Hiểu Thêm >

 

Y Tế Căn Bản

Khách hàng cần các thiết bị hỗ trợ sự sống do các bệnh trạng thường xuyên có thể hợp lệ được nhận thêm định mức căn bản.

Tìm Hiểu Thêm >

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off