Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Hồi Phí & Khuyến Khích: Tiết Kiệm Có Lợi

Tiết Kiệm Hơn với Hồi Phí và Ưu Đãi Từ SCE

Tìm hiểu về các khoản hồi phí và ưu đãi có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

Khám Phá SCE Marketplace

SCE Marketplace cho phép quý vị tìm hiểu về các sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng. Ở đây, tiện lợi vì ở cùng một nơi, quý vị có thể so sánh các thiết bị, đồ điện tử và các sản phẩm gia dụng kết nối; tính toán các khoản tiết kiệm để chuyển qua dùng đồ dùng có nhãn hiệu tiết kiệm năng lượng hơn; tìm nhà bán lẻ; và còn nhiều nữa.

""
Expose as Block
No

Các Khoản Hồi Phí Hiện Có

""

Hồi Phí cho Nhiệt Kế Thông Minh | $75

Nhận $75 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi quý vị ghi danh cho nhiệt kế thông minh hội đủ điều kiện vào Chương Trình Năng Lượng Thông Minh với một trong những Nhà Cung Cấp Dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi. Ngoài ra, quý vị cũng có thể được nhận tới $40 tín dụng khấu trừ hóa đơn hàng năm khi tham gia chương trình này từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 30 tháng Chín. Xem Điều Khoản và Điều Kiện để biết chi tiết đầy đủ.

Tìm Hiểu Thêm & Ghi Danh .

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Xe Điện | Lên đến $1.000

Với chương trình Tặng Thưởng Nhiên Liệu Sạch, quý vị có thể hợp lệ được nhận khoản hồi phí tối đa tới $1.000 để mua hoặc thuê xe điện mới hoặc đã qua sử dụng. Được tài trợ bởi chương trình Mức Carbon Thấp Tiêu Chuẩn của California, khoản hồi phí này là tiền tặng thưởng cho quý vị sử dụng nhiên liệu điện.

Ghi Danh Nhận Hồi Phí

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Mạng Lưới Gia Đình hoặc Khu Vực Kinh Doanh | $25

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Hai, 2020, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ Mạng Lưới Gia Đình và Khu Vực Kinh Doanh, và khoản hồi phí $25. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ có giới hạn cho các máy HAN hiện tại, nhưng sẽ không ghi danh cho máy mới.

Tìm Hiểu Thêm

Expose as Block
No

Khám Phá Thêm các Khoản Tiết Kiệm

""

Khôn Ngoan Hơn với Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Ghé thăm Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng để tìm hiểu về công nghệ quản lý năng lượng mới nhất cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.

""

Đủ Điều Kiện Nhận Đồ Điện Gia Dụng Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Để xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận đồ điện gia dụng và dịch vụ miễn phí với Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng hay không.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off