Click here if you were impacted by the October wildfires

Hồi Phí & Khuyến Khích: Tiết Kiệm Có Lợi

Tiết Kiệm Hơn với Hồi Phí và Ưu Đãi Từ SCE

Tìm hiểu về các khoản hồi phí và ưu đãi có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

Khám Phá SCE Marketplace

SCE Marketplace cho phép quý vị tìm hiểu về các sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng. Ở đây, tiện lợi vì ở cùng một nơi, quý vị có thể so sánh các thiết bị, đồ điện tử và các sản phẩm gia dụng kết nối; tính toán các khoản tiết kiệm để chuyển qua dùng đồ dùng có nhãn hiệu tiết kiệm năng lượng hơn; tìm nhà bán lẻ; và còn nhiều nữa.

""
Expose as Block
No

Các Khoản Hồi Phí Hiện Có

""

Hồi Phí cho Nhiệt Kế Thông Minh | Lên đến $150

Nhận $75 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi quý vị ghi danh nhiệt kế thông minh của mình vào Chương Trình Năng Lượng Thông Minh qua một trong các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Được Ủy Quyền của chúng tôi. Được thêm $75 hồi phí nhờ sử dụng năng lượng hiệu quả nếu quý vị là khách hàng của SoCalGas® khi nộp đơn trên trang mạng của SoCal Gas. Hoặc quý vị có thể nộp đơn nhận $50 hồi phí bằng tín dụng khấu trừ hóa đơn nhờ Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả từ SCE trên Marketplace của chúng tôi. Khoản hồi phí Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả chỉ có giá trị khi có chứng từ mua các món hàng có nhãn hiệu tiết kiệm năng lượng hội đủ điều kiện vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2019. Xem các Điều Khoản và Điều Kiện để biết đầy đủ chi tiết.

Tìm Hiểu Thêm & Ghi Danh.

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Xe Điện | Lên đến $1.000

Với chương trình Tặng Thưởng Nhiên Liệu Sạch, quý vị có thể hợp lệ được nhận khoản hồi phí tối đa tới $1.000 để mua hoặc thuê xe điện mới hoặc đã qua sử dụng. Được tài trợ bởi chương trình Mức Carbon Thấp Tiêu Chuẩn của California, khoản hồi phí này là tiền tặng thưởng cho quý vị sử dụng nhiên liệu điện.

Ghi Danh Nhận Hồi Phí

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc | Lên đến $200

Các máy bơm hồ bơi đa vận tốc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn máy bơm một tốc độ hoặc hai tốc độ đến 75%, các máy bơm này sử dụng năng lượng nhiều hơn hầu hết các đồ điện gia dụng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu, 2019 quý vị có thể hợp lệ được nhận khoản hồi phí $200 ngay lập tức từ các nhà bán lẻ địa phương, các chuyên gia hồ bơi hoặc nhà phân phối khi mua máy bơm hồ bơi đa vận tốc. Hãy hỏi nhà thầu lắp đặt hoặc đại diện bán hàng của quý vị để có nhận khoản hồi phí ngay lập tức này. Các máy bơm hồ bơi mua trên mạng không hợp lệ được nhận hồi phí. Xem các Điều Khoản và Điều Kiện.

Tìm hiểu thêm về các Máy Bơm Hồ Bơi Đa Vận Tốc và các Khoản Hồi Phí

Quý vị là nhà phân phối thiết bị hồ bơi và cũng muốn cung cấp các khoản chiết khấu ngay cho các chuyên gia hồ bơi khi họ mua máy bơm hồ bơi đa vận tốc từ các tiệm của mình? Email cho chúng tôi qua địa chỉ: rebates@sce.com

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Hệ Thống Mạng Gia Đình Hoặc Doanh Nghiệp | $25

Hãy đưa ra lựa chọn thông minh về cách quý vị sử dụng năng lượng với hệ thống mạng gia đình hoặc doanh nghiệp (HAN) và nhận $25 hồi phí. Quý vị cũng sẽ có thể xem dữ liệu về việc sử dụng năng lượng theo thời gian thực và xem thông tin về chi phí và tính toán hóa đơn hàng ngày.

Tìm Hiểu Thêm & Nhận Hồi Phí

Expose as Block
No

Khám Phá Thêm các Khoản Tiết Kiệm

""

Khôn Ngoan Hơn với Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Ghé thăm Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng để tìm hiểu về công nghệ quản lý năng lượng mới nhất cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.

""

Đủ Điều Kiện Nhận Đồ Điện Gia Dụng Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Để xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận đồ điện gia dụng và dịch vụ miễn phí với Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng hay không.

Expose as Block
No