Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Hồi Phí & Khuyến Khích: Tiết Kiệm Có Lợi

Các Khoản Hồi Phí Hiện Tại

Tiết Kiệm Nhiều Hơn với các khoản Hồi Phí và Ưu Đãi của SCE

Tìm hiểu về các khoản hồi phí và ưu đãi có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

Giảm Giá cho Thiết Bị Bơm Nhiệt:

SCE đang hợp tác với các nhà sản xuất và phân phối để có các khoản giảm giá cho Hệ Thống Sưởi Thông Gió và Điều Hòa Không Khí (HVAC) và thiết bị bơm nước nóng khi lắp đặt ở các căn nhà cư dân hiện tại trong khu vực dịch vụ của SCE. Bơm nhiệt là công nghệ năng lượng sạch cung cấp nhiều lợi ích về chất lượng không khí và giúp California đạt mục tiêu Trung Hòa Khí Thải Carbon trước năm 2045.

Chương Trình Này Hoạt Động Thế Nào?  Thực ra rất đơn giản. Các nhà sản xuất và phân phối tham gia chương trình sử dụng quỹ tiết kiệm năng lượng của SCE để cung cấp các khoản giảm giá cho các thiết bị đủ điều kiện cho các nhà thầu lắp đặt và bán lại, và họ sẽ chuyển tiếp khoản tiết kiệm cho khách hàng của SCE. Không cần phải nộp đơn nhận hồi phí gửi qua bưu điện hoặc chờ để được nhận chi phiếu khích lệ gửi qua bưu điện.

Nếu muốn mua các sản phẩm này, quý vị có thể tìm hiểu qua nhà thầu hoặc nhà bán lẻ về các khoản chiết khấu này trước khi mua. Không cần điền đơn đăng ký nhận hồi phí.

""

Bình Nước Nóng Sử Dụng Bơm Nhiệt

$1,000 REBATES + $350/YEAR ENERGY SAVINGS + $300 TAX CREDITS

Có thể giảm giá tới $1,000 cho những Bình Nước Nóng Sử Dụng Bơm Nhiệt có Uniform Energy Factor (Hệ Số Năng Lượng Không Đổi, UEF) cao. Có thể có sẵn giá giảm từ các nhà thầu lắp đặt và nhà bán lẻ đã mua thiết bị từ các nhà sản xuất tham gia chương trình.

UP TO $350/YEAR ENERGY SAVINGS

ENERGY STAR® certified Heat Pump Water Heaters can save a household of 4 approximately $350 per year on its electric bills compared to a standard electric water heater and up to $3,750 over the HPWH’s lifetime. Larger families — that typically use more hot water — will save even more! Based on ENERGY STAR® US Environmental Protection Agency website.

UP TO $300 IN TAX CREDITS

California Tax credits may be available for residential energy efficiency equipment including most ENERGY STAR® certified Electric Heat Pump Water Heaters. Check with your Tax Advisor to confirm if you qualify for any tax credits before making a purchase. Visit the following ENERGY STAR® website ENERGY STAR® website for details on tax credits.

Expose as Block
No
""

Bơm Nhiệt HVAC Trung Tâm
Tới $300 mỗi tấn cho các kiểu sản phẩm đủ điều kiện.

Các sản phẩm có Seasonal Energy Efficiency Ratings (Điểm Hiệu Suất Năng Lượng theo Mùa, SEER) và Heating Seasonal Performance Factors (Hệ Số Năng Suất Sưởi Ấm theo Mùa, HSPF) cao đủ điều kiện được giảm giá từ các nhà thầu lắp đặt trong khu vực dịch vụ của SCE đã mua thiết bị từ các nhà sản xuất và phân phối tham gia chương trình.  
 

 

Expose as Block
No
""

Bơm Nhiệt HVAC kiểu Mini Split  
Tới $600 mỗi tấn cho các kiểu sản phẩm đủ điều kiện. 

Các sản phẩm có Seasonal Energy Efficiency Ratings (Điểm Hiệu Suất Năng Lượng theo Mùa, SEER) và Heating Seasonal Performance Factors (Hệ Số Năng Suất Sưởi Ấm theo Mùa, HSPF) cao đủ điều kiện được giảm giá từ các nhà thầu lắp đặt trong khu vực dịch vụ của SCE đã mua thiết bị từ các nhà sản xuất và phân phối tham gia chương trình.  

Expose as Block
No

Khám phá SCE Marketplace

SCE Marketplace cho phép quý vị tìm kiếm thông tin về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Tại đây, ở cùng một chỗ thuận tiện, quý vị có thể so sánh đồ điện gia dụng, đồ điện tử, và các sản phẩm gia đình kết nối; tính toán khoản tiết kiệm được nhờ chuyển sang dùng loại tiết kiệm điện hơn; tìm nhà bán lẻ; và các thông tin khác.

Expose as Block
No
""

Mới! Bình Trữ Điện Rời I Hồi Phí $50

Linh hoạt trong tình huống khẩn cấp nhờ các Bình Trữ Điện Rời. Các bình trữ điện rời này sử dụng pin lithium và cắm vào ổ điện để sạc lại. Bình trữ điện rời có thể cùng một lúc sạc điện cho nhiều máy móc dùng điện. Ngoài ra, mỗi địa chỉ tư gia còn có thể đủ điều kiện nhận tới năm (5) khoản hồi phí để mua các Bình Trữ Điện Rời đủ điều kiện. Các khoản hồi phí được trả qua E-Gift Cards (Thẻ Quà Tặng Điện Tử).

Tìm Thông Tin về Các Mẫu Sản Phẩm Đủ Điều Kiện Nhận Hồi Phí

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Nhiệt Kế Thông Minh | Tới $75

Nhận $75 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi quý vị ghi danh cho nhiệt kế thông minh hợp lệ vào một chương trình đáp ứng nhu cầu đủ điều kiện với một trong những nhà cung cấp nhiệt kế được ủy quyền của chúng tôi. Các chương trình đủ điều kiện là:

Critical Peak Pricing (Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng, CPP) – sẵn có cho khách hàng doanh nghiệp.

Smart Energy Program (Chương Trình Năng Lượng Thông Minh, SEP) – sẵn có cho khách hàng cư dân.

Các Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu của Đệ Tam Nhân  – sẵn có cho các khách hàng cư dân và doanh nghiệp. Vui lòng hỏi nhà cung cấp của quý vị để biết về điều kiện hợp lệ.

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Xe Điện | Tới $1,000

Với chương trình Clean Fuel Reward (Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch), quý vị có thể đủ điều kiện nhận tới $1,000 hồi phí khi mua hoặc thuê dài hạn xe điện mới hoặc đã qua sử dụng. Tài trợ bởi chương trình Low Carbon Fuel Standard (Tiêu Chuẩn Nhiên Liệu Carbon Thấp) của California, khoản hồi phí này là phần thưởng cho quý vị vì đã sử dụng nhiên liệu điện.

Nộp Đơn Nhận Hồi Phí

Expose as Block
No
""

Hồi Phí cho Mạng Lưới Khu Vực Gia Đình hoặc Doanh Nghiệp | $25

Kết nối một thiết bị Home Area Network (Mạng Lưới Gia Đình, HAN) mới vào nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị và nhận hồi phí $25. Mạng lưới gia đình kết nối một thiết bị kỹ thuật số vào đồng hồ điện của nhà hoặc doanh nghiệp quý vị để xem lượng điện sử dụng trong thời gian thực.

Tìm hiểu thêm

Expose as Block
No
""

Chương trình Residential Energy Efficiency Loan (Khoản Vay Tiết Kiệm Năng Lượng cho Cư Dân, REEL)

Nếu quý vị sở hữu hoặc thuê nhà biệt lập và muốn nâng cao hiệu quả năng lượng đồng thời giảm chi phí, quý vị có thể đủ điều kiện cho chương trình Residential Energy Efficiency Loan (Khoản Vay Tiết Kiệm Năng Lượng cho Cư Dân, REEL). REEL cung cấp các lựa chọn vay trả góp hấp dẫn nâng cấp tiết kiệm năng lượng để giúp giảm tổng mức sử dụng năng lượng và nâng cao sự thoải mái cho căn nhà của quý vị. Thậm chí, quý vị có thể sử dụng tới 30% khoản vay vào các công việc nâng cấp không liên quan đến năng lượng như sửa sang và làm đẹp cho căn nhà. Nhà biệt lập, nhà liền kề (townhomes), căn hộ, nhà tiền chế và các khu nhà có từ 1-4 căn hộ sẽ hội đủ điều kiện.  Tìm Hiểu Thêm  >

Expose as Block
No
""

Hồi Phí Máy Phát Điện cho Khách Hàng Sử Dụng Giếng Nước

Hiện tại SCE cung cấp $300 hồi phí (hoặc $500 cho những khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức) khi mua một Máy Phát Điện đủ điều kiện đối với khách hàng bơm nước giếng để sử dụng trong nhà hoặc cho doanh nghiệp nhỏ. Bắt đầu tìm mua máy phát điện hoặc nộp đơn nhận hồi phí tại SCE Marketplace.

Quý vị đã mua máy phát điện đủ điều kiện và muốn nhận khoản hồi phí? Xin ghé vào  SCE Marketplace và bấm vào Product Rebate (Hồi Phí Sản Phẩm) (Quick Link) để nộp đơn nhận hồi phí.

Expose as Block
No

Tìm Hiểu Thêm các Khoản Tiết Kiệm

""

Hiểu Biết về Tiết Kiệm Năng Lượng

Tới Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng để tìm hiểu về công nghệ quản lý năng lượng mới nhất cho căn nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị.

""

Hội Đủ Điều Kiện cho Đồ Điện Gia Dụng Tiết Kiệm Năng Lượng

Xem quý vị có hội đủ điều kiện để nhận đồ điện gia dụng và dịch vụ miễn phí với Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng không.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off