Hồi Phí & Khuyến Khích: Tiết Kiệm Có Lợi

Thông Tin Quản Lý Năng Lượng

Nhận thông tin quý giá về các sản phẩm thông minh, các chương trình và công cụ trên Marketplace. Tìm các sản phẩm có điểm tiết kiệm năng lượng, nhận xét từ các nhà bán lẻ và chuyên gia hàng đầu, các khoản hồi phí và nhận thông báo giảm giá, và còn nhiều nữa. Đây là cách khôn ngoan nhất để tìm sản phẩm hoàn hảo cho quý vị.

Expose as Block
No
null

Hồi Phí Nhiệt Kế Thông Minh tới $150

Nhận $75 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi quý vị ghi danh nhiệt kế thông minh hội đủ điều kiện vào Chương Trình Năng Lượng Thông Minh qua một trong các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đủ Tiêu Chuẩn của chúng tôi. Nhận thêm khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn hoặc hồi phí lên tới $75 nếu mua một số kiểu sản phẩm tiết kiệm năng lượng hội đủ điều kiện trong Danh Sách Sản Phẩm Hội Đủ Điều Kiện vào hoặc sau ngày 1 tháng Tư, 2018. Xem các Điều Khoản và Điều Kiện để biết đầy đủ chi tiết.

Nhãn Hiệu Nhiệt Kế Thông Minh Đủ Điều Kiện

Xem Tờ Thông Tin

Điều Khoản & Điều Kiện

 

Expose as Block
No

$25 Hồi Phí trên Mạng Lưới Khu Vực Gia Cư hoặc Thương Mại

Đưa ra các lựa chọn khôn ngoan về cách thức quý vị sử dụng năng lượng với mạng lưới khu vực gia cư hoặc thương mại (HAN). Xem dữ liệu sử dụng gần với thời gian thực và truy cập vào thông tin chi phí hàng ngày và hóa đơn. Tìm Hiểu Thêm.

Expose as Block
No

Hồi Phí Bơm Hồ Bơi có Tốc Độ Biến Thiên

Nếu quý vị có hồ bơi ở trong nhà biệt lập, quý vị có thể được nhận $200 hồi phí khi thay các bơm một hoặc hai tốc độ bằng Bơm Hồ Bơi có Tốc Độ Biến Thiên. Tải Xuống Thông Tin Bơm Hồ Bơi có Tốc Độ Biến Thiên để tìm hiểu thêm về những điều kiện để được nhận hồi phí.

Những Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Nộp Đơn Ngay hoặc Kiểm Tra Tình Trạng của Quý Vị  

Xem Trang Mạng của các Nhà Thầu Bơm Hồ Bơi

 

Expose as Block
No

Hồi Phí Quạt Hơi Nước

Một hệ thống quạt hơi nước là lựa chọn thay thế tiết kiệm hơn so với máy điều hòa không khí trung tâm, và hiệu quả nhất với khí hậu nóng và hanh khô ở Miền Nam California. Nếu quý vị mua và gắn một Quạt Hơi Nước hội đủ điều kiện, quý vị có thể nhận khoản hồi phí lên tới $300. Thêm bộ làm ẩm hoặc bộ thông gió cùng với việc gắn Quạt Hơi Nước và quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $400. Tải Xuống Thông Tin Hồi Phí cho Quạt Hơi Nước để tìm hiểu thêm về những điều kiện để được nhận hồi phí.

Những Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Nộp Đơn Ngay hoặc Kiểm Tra Tình Trạng của Quý Vị

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Quạt Hơi Nước Gắn Cửa Sổ

Quạt hơi nước gắn cửa sổ là lựa chọn hiệu quả thay cho máy điều hòa không khí trung tâm truyền thống. Nếu quý vị mua và gắn một Quạt Hơi Nước Gắn Cửa Sổ hội đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được khoản hồi phí $200. Tải Xuống Thông Tin về Quạt Hơi Nước Gắn Cửa Sổ để tìm hiểu thêm về những điều kiện để được nhận hồi phí.

Những Kiểu Hội Đủ Điều Kiện

Nộp Đơn Ngay hoặc Kiểm Tra Tình Trạng của Quý Vị

 

Expose as Block
No
null

Quạt cho Cả Căn Nhà

Làm mát cho cả căn nhà khi dùng Quạt cho Cả Căn Nhà có thể thay thế cho điều hòa không khí hầu hết thời gian trong năm. Nếu quý vị mua và gắn Quạt cho Cả Căn Nhà, quý vị có thể nhận $125 hồi phí. Tải Thông Tin Quạt cho Cả Căn Nhà xuống để tìm hiểu thêm về những đòi hỏi để được nhận hồi phí.

Những Kiểu Quạt Hội Đủ Điều Kiện

Nộp Đơn Ngay hoặc Kiểm Tra Tình Trạng Xét Đơn

Expose as Block
No
  • Hồi phí này là một phần của chương trình Hồi Phí Tiết Kiệm Năng Lượng tại Nhà (HEER). HEER được cung cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hoặc đến khi Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California chấm dứt chương trình. Chương trình được tài trợ bởi các khách hàng tiện ích của California và Southern California Edison quản lý, dưới sự bảo trợ của Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California. Điều Khoản và Điều Kiện.
  • Theo luật California, các kiểu của một số đồ điện tử gia dụng phải được Ủy Ban Năng Lượng California chứng nhận trước khi đem bán hoặc chào bán ở California. Trước khi mua đồ gia dụng, xin hãy tìm kiểu mà quý vị muốn ở trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng. Xem Cơ Sở Dữ Liệu
  • Một số sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng không đủ điều kiện nhận hồi phí của SCE do không đáp ứng các yêu cầu tiết kiệm năng lượng cao của chúng tôi.
null

Hồi Phí $450 cho Xe Điện

Với chương trình Thưởng cho Nhiên Liệu Sạch quý vị có thể hợp lệ được nhận $450 hồi phí khi lái một chiếc xe điện mới, xe điện đã dùng qua hoặc thuê xe điện (EV). Khoản hồi phí mới này là từ chương trình Tiêu Chuẩn Nhiên Liệu Carbon Thấp, thưởng cho các tài xế dùng nhiên liệu điện.

Expose as Block
No