Hồi Phí & Khuyến Khích: Tiết Kiệm Có Lợi

Thông Tin Quản Lý Năng Lượng

Nhận thông tin quý giá về các sản phẩm thông minh, các chương trình và công cụ trên Marketplace. Tìm các sản phẩm có điểm tiết kiệm năng lượng, nhận xét từ các nhà bán lẻ và chuyên gia hàng đầu, các khoản hồi phí và nhận thông báo giảm giá, và còn nhiều nữa. Đây là cách khôn ngoan nhất để tìm sản phẩm hoàn hảo cho quý vị.

Expose as Block
No
null

Hồi Phí Nhiệt Kế Thông Minh tới $150

Nhận $75 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi quý vị ghi danh nhiệt kế thông minh hội đủ điều kiện vào Chương Trình Năng Lượng Thông Minh qua một trong các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đủ Tiêu Chuẩn của chúng tôi. Nhận thêm khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn hoặc hồi phí lên tới $75 nếu mua một số kiểu sản phẩm tiết kiệm năng lượng hội đủ điều kiện trong Danh Sách Sản Phẩm Hội Đủ Điều Kiện vào hoặc sau ngày 1 tháng Tư, 2018. Xem các Điều Khoản và Điều Kiện để biết đầy đủ chi tiết.

Nhãn Hiệu Nhiệt Kế Thông Minh Đủ Điều Kiện

Xem Tờ Thông Tin

Điều Khoản & Điều Kiện

 

Expose as Block
No

$25 Hồi Phí trên Mạng Lưới Khu Vực Gia Cư hoặc Thương Mại

Đưa ra các lựa chọn khôn ngoan về cách thức quý vị sử dụng năng lượng với mạng lưới khu vực gia cư hoặc thương mại (HAN). Xem dữ liệu sử dụng gần với thời gian thực và truy cập vào thông tin chi phí hàng ngày và hóa đơn. Tìm Hiểu Thêm.

Expose as Block
No

Máy Bơm Hồ Bơi Tốc Độ Biến Thiên

Bơm hồ bơi dùng nhiều năng lượng hơn hầu hết các máy móc trong nhà quý vị. Một máy bơm hồ bơi tốc độ biến thiên được thiết kế để sử dụng ít năng lượng hơn một máy bơm một hoặc hai vận tốc tới 75%. SCE đang hợp tác với các nhà bán lẻ địa phương để cung cấp hồi giá ngay khi quý vị mua máy bơm hồ bơi tốc độ biến thiên. Quý vị có thể hợp lệ được nhận $200 hồi phí ngay lập tức nếu quý vị mua từ một trong các tiệm trong danh sách bên dưới. Ghé thăm một tiệm gần nơi quý vị ở và yêu cầu được lắp đặt có chứng thực để nhận khoản hồi phí ngay.

Những Nhà Bán Lẻ Có Hồi Phí Ngay cho Máy Bơm Hồ Bơi Tốc Độ Biến Thiên

Tìm hiểu và chọn mua Máy Bơm Hồ Bơi Tốc Độ Biến Thiên trên SCE Marketplace

Quý vị là chủ tiệm và muốn có khoản hồi phí ngay cho khách hàng SCE mua máy bơm hồ bơi tốc độ biến thiên từ các tiệm của mình? Email cho chúng tôi tại: rebates@sce.com

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
  • Hồi phí này là một phần của chương trình Hồi Phí Tiết Kiệm Năng Lượng tại Nhà (HEER). HEER được cung cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước và có hiệu lực cho đến khi hết ngân quỹ hoặc đến khi Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California chấm dứt chương trình. Chương trình được tài trợ bởi các khách hàng tiện ích của California và Southern California Edison quản lý, dưới sự bảo trợ của Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California.
  • Theo luật California, các kiểu của một số đồ điện tử gia dụng phải được Ủy Ban Năng Lượng California chứng nhận trước khi đem bán hoặc chào bán ở California. Trước khi mua đồ gia dụng, xin hãy tìm kiểu mà quý vị muốn ở trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng. Xem Cơ Sở Dữ Liệu
  • Một số sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của Ủy Ban Năng Lượng không đủ điều kiện nhận hồi phí của SCE do không đáp ứng các yêu cầu tiết kiệm năng lượng cao của chúng tôi.
null

Hồi Phí $1000 cho Xe Điện

Với chương trình Thưởng cho Nhiên Liệu Sạch quý vị có thể hợp lệ được nhận $1000 hồi phí khi lái một chiếc xe điện mới, xe điện đã dùng qua hoặc thuê xe điện (EV). Khoản hồi phí mới này là từ chương trình Tiêu Chuẩn Nhiên Liệu Carbon Thấp, thưởng cho các tài xế dùng nhiên liệu điện.

Expose as Block
No