Xe Điện – Các Ích Lợi

Hand holding electric vehicle pump inserted into car

Phần Thưởng cho Nhiên Liệu Sạch

Với chương trình Phần Thưởng cho Nhiên Liệu Sạch, quý vị có thể hợp lệ được nhận khoản hồi phí $450 khi lái xe điện (EV) mới, đã dùng qua, hoặc thuê. Khoản tiền hồi phí này từ chương trình Nhiên Liệu Tiêu Chuẩn Ít Khí Carbon của tiểu bang, tặng thưởng cho các lái xe dùng nhiên liệu điện.

Father flying a kite while the son and daughter are chasing

Giảm Khí Thải

Chạy xe EV giúp quý vị giảm lượng khí thải nhờ giảm khói. Thật vậy, xe EV giúp giảm 70% lượng khói, và trong tương lai sẽ còn giảm nhiều hơn nữa. Xe EV giúp giảm khói và khí thải nhà kiếng rất nhiều—kể cả lượng khói thải ra từ việc sản xuất, phân phối, và phát điện.

Man charging his electric vehicle

Thêm Tiền Khích Lệ khi Dùng Điện

Qua những khoản tiền khích lệ của liên bang và tiểu bang, quý vị có thể tiết kiệm tiền mua xe EV, được thuê dài hạn hoặc gắn trạm sạc điện ở nhà, giúp tiết kiệm nhiều hơn khi chạy xe EV. Hãy vào xem trang DriveClean của Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California để tìm các chương trình khích lệ. Ngoài ra, xe chạy bằng bình điện (BEV) đủ điều kiện để được dán nhãn trắng Xe Không Gây Ô Nhiễm Không Khí của California, điều này cho phép quý vị sử dụng lằn đường dành cho xe đi chung trên xa lộ khi lái xe một mình. Dĩ nhiên là chưa kể đến lợi ích của việc không phải chạy đi kiếm cây xăng.

Expose as Block
No
Woman charging an electric vehicle at a public charging station

Tiết Kiệm Tiền Đổ Xăng

Một trong những ích lợi đáng kể nhất của việc sử dụng xe điện (EV) là tiết kiệm tiền đổ xăng. Trung bình, chi phí nhiên liệu của xe EV chỉ bằng 50% chi phí để sử dụng xe chạy xăng. Điều đó tương tự như việc quý vị chỉ phải trả $1 cho một gallon xăng khi sạc bình cho xe ở giá biểu cho xe EV Ngoài Giờ Cao Điểm hay Hoàn Toàn Ngoài Giờ Cao Điểm.

Expose as Block
No

Đã Có Khuynh Hướng cho Tương Lai Lâu Dài

Ở vùng Nam California, xe chạy bằng điện hiện đang rất thịnh hành. Với hơn 200,000 chiếc xe EV, California là nơi có nhiều xe EV nhất trong cả nước. Số lượng đó bằng khoảng một nửa tổng số xe EV bán ra ở Hoa Kỳ từ năm 2010 đến nay. Không bao lâu nữa, quý vị sẽ được chọn nhiều kiểu xe thuộc nhiều phân loại khác nhau cả xe chạy bằng bình điện lẫn xe chạy bằng điện loại cắm sạc.

Father and son in the garage, while the electric vehicle is charging
Expose as Block
No
Woman holding a cup of coffee, while using a laptop

Sắp Có Giá Tốt

Là khách hàng của SCE và là người chạy xe EV, quý vị có thể được hưởng lợi từ giá biểu đặc biệt cho xe EV khi sạc điện Ngoài Giờ Cao Điểm và Hoàn Toàn Ngoài Giờ Cao Điểm. Để tìm giá biểu thích hợp, chỉ cần dùng dụng cụ Trợ Giúp Giá cho Xe EV của chúng tôi. Quý vị cần hướng dẫn thêm hoặc đã sẵn sàng thay đổi giá biểu? Hãy gọi số 1 800 4EV INFO để nói chuyện với Cố Vấn Nhiên Liệu cho Nhà ỞSM là người có thể giúp quý vị chọn giá biểu thích hợp nhất với cách sống của quý vị. Nếu quý vị vẫn dùng giá biểu hiện thời, quý vị sẽ cần phải điền vào Đơn Sạc Điện cho Xe EV Ở Nhàđể chúng tôi kiểm lại cho chắc chắn là hạ tầng cơ sở tiện ích ở nhà quý vị có thể sạc điện an toàn.

Expose as Block
No