Hiểu Giá Biểu của Quý Vị

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
""

Các gia đình ở Nam California thường bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng. Chúng tôi lắng nghe, chúng tôi hiểu và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Quý vị xứng đáng được biết những gì nhận được khi trả hóa đơn, tại sao chi phí năng lượng tăng và điều gì có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng trong tương lai.

Ngoài năng lượng sạch, an toàn, đáng tin cậy, chúng tôi cũng cam kết đảm bảo quý vị có thông tin rõ ràng về các nguồn sẵn có và các chương trình hỗ trợ, cũng như các bước chúng tôi đang thực hiện để giúp giữ hóa đơn năng lượng của quý vị ở mức phải chăng hơn.

affordability house with plug icon
Expose as Block
No
affordability calculator icon

Offering a range of options to support you, including 30-day payment extensions, monthly installment plans for past-due balances, one-time grants and monthly bill discounts and debt forgiveness programs for income-qualified customers.

Expose as Block
No
affordability sce people icon

SCE’s participation in California’s Greenhouse Gas Cap and Trade Program results in credits on your bills twice each year (In 2023, $142 total for each eligible customer); As part of the California Arrearage Payment Program, SCE also disbursed $205 million in energy debt relief to qualifying customers in 2022 and will disburse another $218 million in 2023. 

Expose as Block
No
affordability electric vehicle icon

Making it easier for all customers to access clean energy technology. Learn more about Savings for All

Expose as Block
No
affordability partners handshake icon

Partnering with state agencies and community-based organizations to research new statewide policies to help keep electric bills affordable. Read more about the Savings for All

Expose as Block
No
Expose as Block
No
affordability Thomas Fire crew image

Our Commitment: More Value at Less Cost

Continually seeking innovative ways to get more work done at less cost to you; running our business to get the most productivity out of each dollar; that’s the commitment SCE makes to the Southern California residents, businesses and communities who depend on us 24/7 to safely deliver, reliable, affordable and clean energy.