Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Mã Bưu Chánh Cảnh Báo

Nhận thông báo PSPS

Có một số cách để quý vị có thể nhận được thông báo PSPS (cắt điện vì an toàn công cộng). Dưới đây là một số lựa chọn để ghi danh nhận thông báo PSPS, bao gồm sử dụng địa chỉ hoặc mã bưu chánh của quý vị:

Thông Báo cho Khách Hàng của SCE

Nếu quý vị có trương mục SCE, hãy ghi danh nhận thông báo cắt điện, bao gồm PSPS, sử dụng địa chỉ của quý vị tại đây. Quý vị cũng có thể quản lý các thông báo và cập nhật tùy chọn nhận thông báo của mình tại đây, bao gồm nhận thông báo qua email, tin nhắn hoặc thư thoại.

Expose as Block
No

SCE Customer Alerts log in page

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Thông Báo qua Mã Bưu Chánh

Sử dụng mã bưu chánh của quý vị để nhận thông báo PSPS trong khu vực của quý vị qua email, tin nhắn hoặc thư thoại. Những thông báo này rất hữu ích khi quý vị muốn được cập nhật thông tin cho mã bưu chánh khác với nơi cư trú chính của quý vị. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ phải chịu phí tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn tùy theo hãng điện thoại của quý vị.

Ghi Danh Ngay

    Thông Báo qua Tin Nhắn
 
Để ghi danh, gửi chữ “ENROLL”
tới [28954] từ điện thoại của quý vị.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
  Thông Báo qua Thư Thoại
 
Để ghi danh nhận thông báo qua thư thoại, 
xin gọi số 1-855-549-3800.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
  Thông Báo qua Email
 
Để ghi danh nhận thông báo qua email
nhấp vào đây.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Các Kênh Khác để Nhận Thông Báo:

  • Thông Báo qua Nextdoor — Quý vị cũng có thể ghi danh theo dõi Nextdoor và nhận thông báo cắt điện PSPS.
  • Thông Báo qua Cộng Đồng Nixle – Những thông báo này được truyền đi bởi Nixle, một dịch vụ của đệ tam nhân cho phép quý vị ghi danh cập nhật thông tin từ các cơ quan được ủy quyền và các tổ chức cộng đồng. Để quản lý thông báo, xin ghé vào nixle.com.

Hỏi Đáp