Web Content Viewer (JSR 286)

Sạc Điện cho Xe của Quý Vị

Chúng Tôi Có Chìa Khóa cho Nhiên Liệu tại Nhà

Muốn biết thêm về việc nạp nhiên liệu tại nhà, các chương trình mức giá về điện cho các sở hữu chủ EV, hoặc lắp đặt một trạm sạc điện tại nhà? Chúng tôi có những thứ mà quý vị cần để bắt đầu.

Quý Vị Được Quyền Có Giá Biểu Phù Hợp

Nếu quý vị sẵn sàng mua hoặc thuê xe điện (EV), hãy gọi chúng tôi tại số 1-800-4EV-INFO. Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu các lựa chọn về mức giá và sạc điện, và tìm hiểu cách thức sạc điện và sạc khi nào để tiết kiệm được nhiều nhất.

Công Cụ & Nguồn Tài Nguyên

Chuẩn bị lên đường đi sạc điện cho xe? Chúng tôi có thể giúp đỡ, bằng công cụ và nguồn tài nguyên cho các chủ xe điện, từ các bản đồ trạm sạc điện cho đến các nguồn tài nguyên để tìm những người bán và những người lắp đặt.

Lắp Đặt Trạm Sạc Điện của Quý Vị

Quý vị sẽ cắm điện cho chiếc xe điện mới của mình ở đâu, và quý vị muốn sạc nó nhanh tới mức nào? Quý vị có cần lắp đặt thiết bị hoặc nâng cấp dây điện của mình hay không? Cho dù quý vị sống trong một căn nhà hoặc một khu nhà có nhiều gia đình, chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị hiểu các lựa chọn về sạc điện ngay tại nhà.

Lợi Ích của Xe Điện

Lái một chiếc xe có thể cắm điện có thể giúp ích cho môi trường. Chiếc xe lấy điện từ mạng lưới có thể giúp cải tiến chất lượng không khí và giảm thiểu khí thải nhà kính độc hại đã góp phần vào làm thay đổi khí hậu.

Web Content Viewer (JSR 286)