Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Các Bản Đồ Cắt Điện

Mặc dù không phải lúc nào chúng tôi cũng dự đoán chính xác khi nào hoặc tại đâu sẽ cần phải cắt điện luân phiên, việc tìm mã số Nhóm Cắt Điện Luân Phiên của quý vị và xem bản đồ cắt điện của nhóm có thể giúp quý vị lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị.

Nhóm của Quý Vị: Kiểm Tra Hóa Đơn

Muốn tìm xem quý vị thuộc Nhóm Cắt Điện Luân Phiên nào? Hãy kiểm tra mặt trước hóa đơn. Quý vị cũng có thể truy cập thông tin theo nhóm trên mạng của quý vị vào bất cứ lúc nào bằng cách ghi danh cho My Account. Nếu nhóm của quý vị bắt đầu bằng chữ A, M, R, S hoặc X, quý vị sẽ phải chịu cắt điện luân phiên. Các nhóm bắt đầu bằng chữ N, hoặc “EXEMPT” (MIỄN) thì được miễn khỏi bị cắt điện. Trong trường hợp khẩn cấp giai đoạn 3, hãy liên lạc với chúng tôi tại số 1-800-611-1911 để lấy con số nhóm cắt điện luân phiên hiện nay của quý vị.

Bản Đồ Cắt Điện: Sơ Lược

Một khi biết được Nhóm Cắt Điện Luân Phiên của mình, quý vị có thể dễ dàng tìm được và tải xuống một PDF có bản đồ của mình, bản đồ này sẽ cho quý vị biết sơ về phạm vi cắt điện của mình.

Xem theo Thành Phố hoặc QuậnBản Đồ Cắt Điện: Sơ Lược

Xem Tất Cả Bản ĐồBản Đồ Cắt Điện: Sơ Lược