State Officials Issue Flex Alert

State officials have issued a Flex Alert for Wednesday, July 1 from 2-9 p.m. Customers are urged to conserve energy.

Các Giải Pháp Năng Lượng Mặt Trời cho Doanh Nghiệp

Khí hậu nắng đẹp của chúng ta cho thấy một tương lai sáng sủa cho việc cấp điện mặt trời cho các doanh nghiệp của California. Đã có hơn 20% năng lượng của chúng ta đến từ các nguồn tái tạo như mặt trời, gió và thủy lực. Nếu quý vị muốn chuyển sang điện mặt trời, luôn có sự trợ giúp —từ hoàn phí cho việc lắp đặt tấm pin đến các lựa chọn đo tổng năng lượng cho các doanh nghiệp phát điện tái tạo./p>

Kiến Thức Là Sức Mạnh

Thắc mắc về chi phí, bảo trì và vận hành công nghệ mặt trời? Hãy tìm câu trả lời ở đây, và được khai sáng trước khi lắp đặt.


Chuyển Sang Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời và Tiết Kiệm

Đang nghĩ đến việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại doanh nghiệp của quý vị? Quý vị có thể hợp lệ nhận hoàn phí để giúp giảm chi phí qua chương trình Sáng Kiến Năng Lượng Mặt Trời California.


Nhận Tín Dụng với Đo Tổng Năng Lượng

Nếu quý vị tạo ra năng lượng của công ty qua hệ thống điện mặt trời, nhớ ghi danh vào Net Energy Metering (Đo Tổng Năng Lượng) để nhận tín dụng hóa đơn.