Web Content Viewer (JSR 286)

Giá Biểu cho Tư Gia

SCE Giới Thiệu Giá Biểu Mới cho Tư Gia Tính theo Thời Gian Sử Dụng

Là một phần trong sự cam kết giúp quý vị quản lý năng lượng sử dụng, chúng tôi đã đưa ra giá biểu mới Tính theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) có mức giá THẤP HƠN vào một số giờ trong ngày. Giá biểu TOU giúp quý vị kiểm soát chặt chẽ hơn chi phí tiền điện hằng năm.

Khác với giá biểu hiện thời vốn tính theo nhiều mức trong đó giá tiền tăng lên theo tổng lượng điện sử dụng, giá TOU-D có cách tính khác theo thời gian trong ngày, và theo mùa trong năm. Theo giá biểu này, quý vị sẽ có thể chọn để kiểm soát chặt chẽ hơn số tiền điện phải trả, dựa vào mức điện quý vị sử dụng vào giờ nàobao nhiêu. Xem cách chia giờ và giá tiền kèm theo ở bên dưới.

Đây là những giờ cao điểm và giá tiền:

Giá Tính theo Thời Gian Sử Dụng của Tư Gia TOU-D-A* (giá tiền/kWh)
Giờ trong Ngày Mùa Hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín) Mùa Đông (từ tháng Mười đến tháng Năm)
Trong Giờ Cao Điểm: từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối (chỉ những ngày thường trong tuần, không phải ngày lễ) 46¢ 36¢
Hoàn Toàn Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng (mỗi ngày) 11¢ 11¢
Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa và từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm 30¢ 26¢
Được Trừ Tiền Trong Mức Sử Dụng Căn Bản (cho mỗi kWh) -10¢ -10¢
Tiền Trả Cố Định
Tiền Trả Căn Bản Hàng Tháng
(Đây là mức tiền cố định của mỗi ngày sẽ tính trong tiền căn bản hàng tháng)
93¢

*Giá biểu nêu ở đây có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2015. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

Những lưu ý về giá tiền này:

 • Giá tiền này ấn định mức tiền phải trả hàng tháng của khách hàng thấp hơn, nhưng có giá cho mỗi kWh cao hơn so với Chọn Lựa B.
 • Giá tiền này có thể có lợi hơn cho khách hàng sử dụng dưới 700 kWh mỗi tháng.
 • Có giới hạn số người được ghi danh trong chương trình của giá tiền này.
Giá Tính theo Thời Gian Sử Dụng của Tư Gia TOU-D-B* (giá tiền/kWh)
Giờ trong Ngày Mùa Hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín) Mùa Đông (từ tháng Mười đến tháng Năm)
Trong Giờ Cao Điểm: từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối (chỉ những ngày thường trong tuần, không phải ngày lễ) 35¢ 25¢
Hoàn Toàn Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng (mỗi ngày) 11¢ 11¢
Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa và từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm 18¢ 14¢
Tiền Trả Cố Định
Tiền Trả Căn Bản Hàng Tháng
(Đây là mức tiền cố định của mỗi ngày sẽ tính trong tiền căn bản hàng tháng)
$16

*Giá biểu nêu ở đây có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2015. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

Những Lưu Ý về Giá Tiền Này:

 • Giá tiền này ấn định mức tiền phải trả hàng tháng của khách hàng cao hơn, nhưng có giá cho mỗi kWh thấp hơn so với Chọn Lựa A.
 • Giá tiền này có thể có lợi hơn cho khách hàng sử dụng trên 700 kWh mỗi tháng.
 • Có giới hạn số người được ghi danh trong chương trình của giá tiền này.

 

Tìm hiểu thêm về Giá Biểu Tính theo Thời Gian Sử Dụng (TOU-D) có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền >

Nếu quý vị muốn ghi danh vào Chương Trình Giá Biểu TOU-D mới, xin vui lòng gọi 1-866-678-7964 từ Thứ Hai – Thứ Sáu (từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

 

Giá Biểu cho Tư Gia (Giá Biểu D)

Giá Biểu tiêu chuẩn cho Tư Gia (Giá Biểu D) của chúng tôi là mức giá căn bản dành cho hầu hết các khách hàng tư gia.

Giá này có bốn mức. Trong mỗi kỳ tính hóa đơn, mức sử dụng năng lượng của gia đình quý vị sẽ bắt đầu ở Mức 1, là mức giá thấp nhất tính theo mỗi kilowatt giờ (kWh). Mỗi mức có một lượng điện ấn định – nếu quý vị sử dụng nhiều hơn mức ấn định, giá tiền của quý vị sẽ chuyển qua mức kế tiếp, cao hơn.

Cách tốt nhất để giữ cho chi phí năng lượng thấp là giới hạn sự sử dụng ở mức thấp.

 

Customers begin their billing cycle in Tier 1 (baseline allocation). Once you use the allotment for Tier 1, you move to Tier 2, then Tier 3, and finally Tier 4. Each tier has a kWh allotment and costs more per kWh than the previous one.

 

Giá Biểu cho Tư Gia – Giá Biểu D* (giá tiền/kWh)
Mức Giá Tiền Chi Tiết (Cách Tính Hóa Đơn theo Bốn Mức)
1 15¢ Chu kỳ tính hóa đơn hàng tháng của quý vị bắt đầu ở Mức 1, là mức giá thấp nhất cho mỗi kWh. Khoảng một phần tư khách hàng của chúng tôi không bao giờ dùng quá Mức 1 trong suốt chu kỳ hóa đơn của họ.
2 19¢ Khách hàng sẽ qua Mức 2 khi họ sử dụng quá mức ấn định của Mức 1. Giá tiền của Mức 2 sẽ cao hơn 4 cents.
3 25¢ Giá tiền cho mỗi kWh ở Mức 3 sẽ tăng thêm 6 cents. Nếu phải trả mức giá này, quý vị đang sử dụng rất nhiều điện.
4 31¢ Không phải tất cả mọi khách hàng đều phải trả đến mức giá này trong chu kỳ tính hóa đơn của họ, nhưng nếu quý vị đã sử dụng hết mức ấn định của 3 mức trước đó, thì giá tiền cho mỗi kWh ở Mức 4 sẽ cao hơn gấp đôi giá tiền của Mức 1.
Tiền Trả Cố Định
  93¢
Tiền Trả Căn Bản Hàng Tháng - Đây là mức tiền cố định của mỗi ngày sẽ tính trong tiền căn bản hàng tháng

*Giá Biểu cho Tư Gia kể từ ngày 02/03/2015. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

Cần giúp trả hóa đơn của quý vị? Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ đặc biệt mà chúng tôi dành cho những khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức.

Giải Thích về Mức Sử Dụng Căn Bản (Mức 1)

Những khách hàng sử dụng Giá Tiền cho Tư Gia trong mỗi kỳ tính hóa đơn hàng tháng bắt đầu ở Mức 1. Lượng điện ấn định cho Mức 1 được xem là "mức sử dụng căn bản*", và cho thấy lượng điện, được đo bằng kWh, cần thiết để bù cho lượng điện mà quý vị sử dụng, cho đèn điện, nấu ăn, sưởi và tủ lạnh. Mỗi khách hàng tư gia đều được cung cấp lượng điện ấn định, hay con số ấn định tính bằng kWh trong mỗi kỳ – được tính ở mức giá thấp so với giá điện sử dụng trên mức căn bản.

Mức sử dụng căn bản này được thiết lập bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) và tùy theo nơi quý vị sinh sống, mùa (mùa đông hoặc mùa hè), và căn nhà của quý vị là "hoàn toàn sử dụng bằng điện" hoặc sử dụng cả điện lẫn gas. Xem Giá Biểu D để biết thêm chi tiết hoặc xem trong phần Hỏi Đáp của chúng tôi.

Xem Biểu Đồ Mức Sử Dụng Căn Bản và Bản Đồ Vùng Có Mức Sử Dụng Căn Bản Đóng Lại

Dựa vào bản đồ vùng có mức sử dụng căn bản này để tìm xem nhà của quý vị thuộc vùng có mức sử dụng căn bản nào, sau đó xem trong biểu đồ dưới đây. Biểu đồ này cho thấy 9 vùng có mức sử dụng căn bản trong vùng phục vụ 55,000 dặm vuông của chúng tôi và mức sử dụng căn bản hàng ngày cho Mức 1.

Mức Sử Dụng Căn Bản Hằng Ngày (kWh) của Giá Biểu cho Tư Gia - những Gia Đình không sử dụng Hoàn Toàn Bằng Điện**
Vùng Có Mức Sử Dụng Căn Bản Mùa Hè(Mức Sử Dụng Hàng Ngày Tính Bằng kWh) Mùa Đông(Mức Sử Dụng Hàng Ngày Tính Bằng kWh)
5 13.5 15.3
6 9.4 9.8
8 10.1 9.2
9 13.3 10.8
10 15.5 11.0
13 18.4 11.1
14 15.5 10.6
15 39.8 8.2
16 11.8 11.1

Một vài lưu ý:

 • Những khách hàng Y Tế Căn Bản được cho thêm 16.5 kWh mỗi ngày ngoài mức căn bản theo mùa được áp dụng để sử dụng các dụng cụ và thiết bị trợ giúp sự sống.
 • Mức sử dụng căn bản hơi cao hơn đối với những khách hàng sử dụng hoàn toàn bằng điện trong gia đình.


Lượng điện được ấn định cho mỗi mức kế tiếp sau đó (2, 3 và 4) dựa trên việc sử dụng điện trên mức căn bản (lượng ấn định cho Mức 1). Biểu đồ sau đây cho thấy mức tỷ lệ được sử dụng để xác định số lượng điện được ấn định cho mỗi mức.

Các Mức Sử Dụng Năng Lượng (Mức Sử Dụng Căn Bản)
Mức Mức Sử Dụng Năng Lượng Ấn Định (Mức Căn Bản) Giá Hiện Thời của mỗi kWh (tính chẵn) Giá Mùa Hè 2014 của mỗi kWh (tính chẵn)
1 Mức Căn Bản (số kWh sử dụng tùy thuộc vào mức sử dụng căn bản của quý vị) $0.13 $0.15
2 Số kWh sử dụng từ 101% đến 130% mức sử dụng căn bản (1% đến 30% trên mức sử dụng căn bản của quý vị) $0.17 $0.19
3 Số kWh sử dụng từ 131% đến 200% mức sử dụng căn bản (31% đến 100% trên mức sử dụng căn bản của quý vị) $0.27 $0.28
4 Tất cả mọi sử dụng vượt quá 200% mức sử dụng căn bản của quý vị $0.30 $0.32

**Mức sử dụng căn bản là mức được thiết lập bằng kilowatt giờ (kWh) ấn định cho khách hàng tư gia để sử dụng những dịch vụ căn bản như đèn điện, nấu ăn, sưởi và tủ lạnh. Theo luật Tiểu Bang, mức sử dụng căn bản tiêu biểu cho điện năng cần thiết để cung ứng lượng điện (50-60%) cho các nhu cầu hợp lý của khách hàng tư gia trung bình.

Hỏi Đáp về Các Mức & Mức Sử Dụng Căn Bản

Có cách nào dễ dàng để biết thông tin về mức sử dụng của tôi, giá tiền và tôi hiện đang sử dụng điện ở mức nào không?

Chỉ cần vào My Account (Trương Mục của Tôi), quý vị có thể sử dụng rất nhiều công cụ và dịch vụ, bao gồm biểu đồ để theo dõi quý vị hiện đang ở mức nào (tính từ ngày hôm trước), và mức sử dụng của quý vị dự định đến ngày cuối của kỳ hóa đơn hàng tháng hiện thời.

Thông tin trong biểu đồ cho thấy mức sử dụng điện cụ thể của quý vị và được cập nhật hàng ngày. Bởi vì mức điện sử dụng được cập nhật hàng ngày, do đó mức chi phí cũng cập nhật hàng ngày. Biểu đồ này còn cho thấy giá tiền của mức sử dụng hiện thời, và lượng điện được ấn định cho mỗi mức. Đây có thể là một cách rất hữu ích để giúp quý vị hiểu rõ hơn cách tính giá và kiểm soát hóa đơn hàng tháng của quý vị có hiệu quả hơn.

Vào My Account để xem biểu đồ, kế đến bấm nút "Xem Mức Điện Sử Dụng Mới Đây", và sau đó chọn "Mức này được tính như thế nào?" ở bên dưới của tổng số tiền “Dự Đoán Hóa Đơn Kế Tiếp” của quý vị.

Chưa Có My Account? Hãy Ghi Danh Bây Giờ

Example of tier chart in My Account that shows the four tiers, pricing, and what tier you're currently at based on your recent usage.

 

Làm thế nào để biết hóa đơn của tôi kết hợp với Vùng Có Mức Sử Dụng Căn Bản nào?

Mỗi thành phố trong vùng phục vụ của chúng tôi được ấn định cho một vùng có mức sử dụng căn bản thích hợp với khí hậu chính kết hợp với vùng đó. Khí hậu vùng của mỗi thành phố có thể tìm thấy trong phần Danh Mục các Cộng Đồng.

Bản đồ về các vùng có mức sử dụng căn bản cũng mô tả cách các vùng có mức sử dụng căn bản được định rõ với các khu bờ biển, nội địa và sa mạc.

Chương Trình Y Tế Căn Bản ảnh hưởng thế nào đối với mức sử dụng căn bản của tôi?

Những khách hàng Y Tế Căn Bản được thêm 16.5 kilowatt giờ (kWh) trong mức sử dụng căn bản hàng ngày, ngoài mức căn bản theo mùa được áp dụng để sử dụng các dụng cụ trợ giúp sự sống và thiết bị khác đủ tiêu chuẩn.

Những Mức Giá Khác

Mức Giá Tính theo Thời Gian Sử Dụng cho Gia Đình của Quý Vị

Nếu quý vị sử dụng điện hầu hết vào những ngày cuối tuần, hoặc những giờ buổi sáng hay buổi chiều của ngày thường trong tuần, quý vị có thể được lợi từ chương trình giá Tính theo Thời Gian Sử Dụng (TOU). Chương trình TOU có những giá tiền điện khác nhau vào những lúc khác nhau trong ngày và trong tuần.

Tại sao nên Chuyển qua Chương Trình TOU?

Có rất nhiều lý do tại sao chương trình TOU có thể có lợi hơn cho quý vị:

 • Tận dụng được mức giá thấp vào những ngày cuối tuần, ngày lễ và buổi tối.*
 • Nếu quý vị có thể giảm lượng điện sử dụng trong những giờ cao điểm, quý vị có thể tận dụng mức giá thấp vào những lúc khác trong ngày/năm.
 • Chi phí điện hàng năm của quý vị có thể giảm – mặc dù các hóa đơn có thể tốn tiền hơn vào mùa hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín), nhưng điều này có thể được bù lại bằng những hóa đơn ít tiền vào mùa đông (từ tháng Mười đến tháng Năm).
   

Chúng tôi có ba chọn lựa cho chương trình TOU:

 • TOU-D Chọn Lựa A (TOU-D-A), bắt đầu từ tháng Giêng 2015, có ba khoảng thời gian khác nhau và mức giá tương ứng. Khách hàng sử dụng trung bình ít hơn 700 kWh mỗi tháng có thể thấy Chọn Lựa A có lợi hơn Chọn Lựa B;
 • TOU-D Chọn Lựa B (TOU-D-B), bắt đầu từ tháng Giêng 2015, có ba khoảng thời gian khác nhau và mức giá tương ứng. Khách hàng sử dụng trung bình nhiều hơn 700 kWh mỗi tháng có thể thấy Chọn Lựa B có lợi hơn Chọn Lựa A;
 • Chương Trình Tiết Kiệm Ngoài Giờ Cao Điểm (TOU-D-T) có hai khoảng thời gian khác nhau và bốn mức giá khác nhau. Chương trình này thông dụng với những khách hàng sử dụng nhiều điện và có máy phát điện.
   

*Lưu Ý: Mức giá thấp ngoài giờ cao điểm áp dụng cho những ngày lễ. Khi có những ngày lễ rơi vào ngày Chủ Nhật, thì ngày thứ Hai tiếp theo đó sẽ được xem như là ngày lễ. Những ngày lễ là Tết Tây, Lễ Tổng Thống, Lễ Độc Lập, Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong, Lễ Lao Động, Lễ Cựu Chiến Binh, Lễ Tạ Ơn, và Lễ Giáng Sinh.

Xem giá tiền cho mức giá TOU-D-T Đóng Lại
Chương Trình Tiết Kiệm Ngoài Giờ Cao Điểm cho Tư Gia - TOU-D-T* (giá tiền/kWh)
Giờ trong Ngày Bậc Giá Mùa Hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín) Mùa Đông (từ tháng Mười đến tháng Năm)
Trong Giờ Cao Điểm: từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối (chỉ những ngày thường trong tuần, không phải ngày lễ) Bậc I (lên đến 130% mức sử dụng căn bản) 34¢ 22¢
Bậc I (lên đến 130% mức sử dụng căn bản) Bậc II (trên 130% mức sử dụng căn bản) 47¢ 35¢
Trong Giờ Cao Điểm: từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối (chỉ những ngày thường trong tuần, không phải ngày lễ) Bậc I (lên đến 130% mức sử dụng căn bản) 14¢ 13¢
Ngoài Giờ Cao Điểm: tất cả mọi giờ khác Bậc II (trên 130% mức sử dụng căn bản) 26¢ 25¢
Tiền Trả Cố Định
Tiền Trả Căn Bản Hàng Tháng
(Đây là mức tiền cố định của mỗi ngày sẽ tính trong tiền căn bản hàng tháng)
93¢

*Giá biểu nêu ở đây có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2015. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

Những Lưu Ý về Giá Tiền Này:

 • Chương Trình Tiết Kiệm Ngoài Giờ Cao Điểm cho Tư Gia là chương trình Tính theo Thời Gian Sử Dụng được chia thành nhiều mức.
 • Chương trình này thông dụng với những khách hàng có khả năng tự phát điện (thí dụ những người sử dụng năng lượng mặt trời).

Có Xe Điện, hay Đang Cân Nhắc Mua Xe Điện?

Nếu quý vị có xe điện, thì giá biểu TOU dành cho xe điện có thể là lý tưởng cho quý vị.

Tìm hiểu thêm về giá cho xe điện >

Thắc Mắc về TOU cho Tư Gia

Ai được hợp lệ áp dụng giá TOU của Tư Gia?

Giá biểu Tính theo Thời Gian Sử Dụng áp dụng cho hầu hết những khách hàng tư gia của chúng tôi, nhưng số người được ghi danh có giới hạn. Giá biểu này sẽ áp dụng cho đến khi đủ số người ghi danh.

Tôi nên thay đổi gì ở nhà để tiết kiệm nhiều nhất từ chương trình TOU cho Tư Gia?

Giá biểu TOU lên cao nhất vào các giờ Cao Điểm trong mùa hè, vào những ngày thường từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối trong giá biểu TOU cho Tư Gia. Nếu quý vị đang trả theo Giá Biểu Tiết Kiệm Ngoài Giờ Cao Điểm, giá tiền cao nhất sẽ là vào những ngày thường từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối trong các tháng hè. Quý vị có thể tiết kiệm tiền bằng cách làm một vài thay đổi nhỏ vào lúc quý vị sử dụng điện nhiều nhất. Giảm lượng điện sử dụng của quý vị trong giờ Cao Điểm bằng cách:

 • Gắn Quạt cho Toàn Căn Nhà để làm mát nhà của quý vị trong những buổi tối ngày thường thay vì dùng A/C.
 • Chỉnh giờ tắt mở tự động cho A/C cho chạy trong thời gian Ngoài Giờ Cao Điểm.
 • Chuyển những công việc sử dụng nhiều điện thí dụ như sạc bình cho xe điệnbơm nước hồ bơi qua thời gian Ngoài Giờ Cao Điểm hoặc Hoàn Toàn Ngoài Giờ Cao Điểm.
 • Sử dụng máy giặt, máy sấy và máy rửa chén trong thời gian Ngoài Giờ Cao Điểm.
 • Gắn hoặc sử dụng đồng hồ tắt mở tự động nếu quý vị có hệ thống nước nóng bằng điện.

Hóa đơn của tôi có bị tăng khi dùng chương trình TOU của Tư Gia không?

Trong giá biểu Tính theo Thời Gian Sử Dụng (TOU), sử dụng điện vào “giờ nào” cũng quan trọng như sử dụng “bao nhiêu”. Giá biểu TOU-D mới được ấn định cho khách hàng có mức tiêu thụ thấp (Chọn Lựa A dành cho người sử dụng ít hơn 700 kWh mỗi tháng) và khách hàng có mức tiêu thụ cao (Chọn Lựa B dành cho người sử dụng nhiều hơn 700 kWh mỗi tháng).

Giá tiền cao nhất trong giá biểu TOU là vào giờ cao điểm, thường áp dụng vào buổi chiều các ngày thường, trong đó giá tiền trong giờ cao điểm vào mùa hè thường cao hơn giá tiền trong giờ cao điểm vào mùa đông. Giá tiền thấp nhất cho mỗi kWh trong giá biểu TOU thường là ngoài giờ cao điểm hoặc hoàn toàn ngoài giờ cao điểm vốn thường áp dụng vào ban đêm và sáng sớm. Hầu hết giá biểu TOU áp dụng cho ngày cuối tuần và ngày lễ là ngoài giờ cao điểm.

Theo giá biểu của TOU, nếu quý vị biết cách sử dụng điện đúng thời gian ấn định và tránh sử dụng nhiều điện vào giờ Cao Điểm, thì giá biểu này có thể giúp quý vị giảm chi phí điện hàng năm. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ nhiều điện vào giờ Cao Điểm trong Mùa Hè, quý vị có thể thấy hóa đơn hàng tháng trong mùa hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín) sẽ tăng lên. Với mức giá thấp vào tám tháng mùa đông, quý vị có thể bù lại cho những hóa đơn tốn nhiều tiền vào mùa hè bằng những hóa đơn tốn ít tiền trong thời gian còn lại của năm.

What if I change my mind about the Residential TOU plan?

There is no minimum commitment period, and you can choose to sign up or unenroll from the TOU-D or TOU-D-T rate plans at any time. Keep in mind that if you switch from a TOU rate plan to an alternate plan, you will not be able to make another switch for a full 12 months.

Trợ Giúp Sẵn Có cho các Gia Đình

Luôn có sẵn mức giảm giá cho các gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức, và nâng cấp miễn phí để tiết kiệm năng lượng . Và, quý vị có thể hợp lệ hưởng trợ cấp một lần qua Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng của chúng tôi.

Nếu quý vị chỉ cần thêm thời gian để trả hóa đơn, chúng tôi có thể sắp xếp việc trả hóa đơn đặc biệt cho quý vị.

Web Content Viewer (JSR 286)