Web Content Viewer (JSR 286)

Giá Biểu cho Tư Gia

SCE Giới Thiệu Giá Biểu Mới cho Tư Gia Tính theo Thời Gian Sử Dụng

Là một phần trong sự cam kết giúp quý vị quản lý năng lượng sử dụng, chúng tôi đã đưa ra giá biểu mới Tính theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) có mức giá THẤP HƠN vào một số giờ trong ngày. Giá biểu TOU giúp quý vị kiểm soát chặt chẽ hơn chi phí tiền điện hằng năm.

Khác với giá biểu hiện thời vốn tính theo nhiều mức trong đó giá tiền tăng lên theo tổng lượng điện sử dụng, giá TOU-D có cách tính khác theo thời gian trong ngày, và theo mùa trong năm. Theo giá biểu này, quý vị sẽ có thể chọn để kiểm soát chặt chẽ hơn số tiền điện phải trả, dựa vào mức điện quý vị sử dụng vào giờ nàobao nhiêu. Xem cách chia giờ và giá tiền kèm theo ở bên dưới.

Đây là những giờ cao điểm và giá tiền:

Giá Tính theo Thời Gian Sử Dụng của Tư Gia TOU-D-A* (giá tiền/kWh)
Giờ trong Ngày Mùa Hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín) Mùa Đông (từ tháng Mười đến tháng Năm)
Trong Giờ Cao Điểm: từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối (chỉ những ngày thường trong tuần, không phải ngày lễ) 46¢ 36¢
Hoàn Toàn Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng (mỗi ngày) 11¢ 11¢
Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa và từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm 30¢ 26¢
Được Trừ Tiền Trong Mức Sử Dụng Căn Bản (cho mỗi kWh) -10¢ -10¢
Tiền Trả Cố Định
Tiền Trả Căn Bản Hàng Tháng
(Đây là mức tiền cố định của mỗi ngày sẽ tính trong tiền căn bản hàng tháng)
93¢

*Giá biểu nêu ở đây có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2015. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

Những lưu ý về giá tiền này:

 • Giá tiền này ấn định mức tiền phải trả hàng tháng của khách hàng thấp hơn, nhưng có giá cho mỗi kWh cao hơn so với Chọn Lựa B.
 • Giá tiền này có thể có lợi hơn cho khách hàng sử dụng dưới 700 kWh mỗi tháng.
 • Có giới hạn số người được ghi danh trong chương trình của giá tiền này.
Giá Tính theo Thời Gian Sử Dụng của Tư Gia TOU-D-B* (giá tiền/kWh)
Giờ trong Ngày Mùa Hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín) Mùa Đông (từ tháng Mười đến tháng Năm)
Trong Giờ Cao Điểm: từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối (chỉ những ngày thường trong tuần, không phải ngày lễ) 35¢ 25¢
Hoàn Toàn Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng (mỗi ngày) 11¢ 11¢
Ngoài Giờ Cao Điểm: từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa và từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm 18¢ 14¢
Tiền Trả Cố Định
Tiền Trả Căn Bản Hàng Tháng
(Đây là mức tiền cố định của mỗi ngày sẽ tính trong tiền căn bản hàng tháng)
$16

*Giá biểu nêu ở đây có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2015. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

Những Lưu Ý về Giá Tiền Này:

 • Giá tiền này ấn định mức tiền phải trả hàng tháng của khách hàng cao hơn, nhưng có giá cho mỗi kWh thấp hơn so với Chọn Lựa A.
 • Giá tiền này có thể có lợi hơn cho khách hàng sử dụng trên 700 kWh mỗi tháng.
 • Có giới hạn số người được ghi danh trong chương trình của giá tiền này.

 

Tìm hiểu thêm về Giá Biểu Tính theo Thời Gian Sử Dụng (TOU-D) có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền >

Nếu quý vị muốn ghi danh vào Chương Trình Giá Biểu TOU-D mới, xin vui lòng gọi 1-866-678-7964 từ Thứ Hai – Thứ Sáu (từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

 

Giá Biểu cho Tư Gia (Giá Biểu D)

Giá Biểu tiêu chuẩn cho Tư Gia (Giá Biểu D) của chúng tôi là mức giá căn bản dành cho hầu hết các khách hàng tư gia.

Giá này có bốn mức. Trong mỗi kỳ tính hóa đơn, mức sử dụng năng lượng của gia đình quý vị sẽ bắt đầu ở Mức 1, là mức giá thấp nhất tính theo mỗi kilowatt giờ (kWh). Mỗi mức có một lượng điện ấn định – nếu quý vị sử dụng nhiều hơn mức ấn định, giá tiền của quý vị sẽ chuyển qua mức kế tiếp, cao hơn.

Cách tốt nhất để giữ cho chi phí năng lượng thấp là giới hạn sự sử dụng ở mức thấp.

 

Giá Biểu cho Tư Gia – Giá Biểu D* (giá tiền/kWh)
Mức Giá Tiền Chi Tiết (Cách Tính Hóa Đơn theo Bốn Mức)
1 15¢ Chu kỳ tính hóa đơn hàng tháng của quý vị bắt đầu ở Mức 1, là mức giá thấp nhất cho mỗi kWh. Khoảng một phần tư khách hàng của chúng tôi không bao giờ dùng quá Mức 1 trong suốt chu kỳ hóa đơn của họ.
2 19¢ Khách hàng sẽ qua Mức 2 khi họ sử dụng quá mức ấn định của Mức 1. Giá tiền của Mức 2 sẽ cao hơn 4 cents.
3 25¢ Giá tiền cho mỗi kWh ở Mức 3 sẽ tăng thêm 6 cents. Nếu phải trả mức giá này, quý vị đang sử dụng rất nhiều điện.
4 31¢ Không phải tất cả mọi khách hàng đều phải trả đến mức giá này trong chu kỳ tính hóa đơn của họ, nhưng nếu quý vị đã sử dụng hết mức ấn định của 3 mức trước đó, thì giá tiền cho mỗi kWh ở Mức 4 sẽ cao hơn gấp đôi giá tiền của Mức 1.
Tiền Trả Cố Định
  93¢
Tiền Trả Căn Bản Hàng Tháng - Đây là mức tiền cố định của mỗi ngày sẽ tính trong tiền căn bản hàng tháng

*Giá Biểu cho Tư Gia kể từ ngày 02/03/2015. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

Cần giúp trả hóa đơn của quý vị? Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ đặc biệt mà chúng tôi dành cho những khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức.

Hỏi Đáp về Các Mức & Mức Sử Dụng Căn Bản

Who is eligible for the residential time-of-use rate?

Time-of-use rate plans are available to most of our residential customers, but the number of enrollments are limited.

What changes should I make at home to get the most savings from the residential time-of-use rate?

Time-of-use rates are highest during the summer on-peak hours, which occur on weekdays. You may be able to save by making a few small changes to when you use most of your electricity. Reduce your electricity usage during the on-peak time frame by:

 • Installing a whole house fan to cool your home during weekday evenings rather than using the A/C.
 • Setting the timer on your A/C thermostat to run during off-peak hours.
 • Shifting heavy loads such as electric vehicle charging and pool pumps to off-peak or super off-peak hours.
 • Using your washing machine, dryer and dishwasher during off-peak hours.
 • Installing or using timers if you have an electric water heater.
 • Eliminating that spare refrigerator or freezer in the garage.

Is there any way my bill might increase on the residential time-of-use rate?

Under a time-of-use (TOU) rate plan, “when” electricity is used is as important as “how much” is used. The new TOU-D rate plan was designed for both low usage customers (Option A for those typically using less than 700 kWh per month) and high usage customers (Option B for those typically using more than 700 kWh per month).

Time-of-use rate plans charge the highest electricity prices during the on-peak period, typically occurring during weekday afternoons; these rates usually are higher in the summer than the winter. Time-of-use plans typically charge the lowest price per kWh during the late evening and early morning hours (known as off-peak or super off-peak). Most time-of-use plans treat weekends and holidays as off-peak time periods.

Under a time-of-use plan, if you manage your energy use wisely and avoid using a lot of energy during the on-peak period, this plan may help you to reduce your annual electricity costs. However, if you consume a large amount of energy during the summer on-peak period, you could actually see an increase in your monthly summer bills (June through September). With the lower prices charged during the eight winter months, you may be able to offset the higher summer bills with lower monthly costs during the rest of the year.

What if I enroll on a time-of-use rate plan, and then change my mind and want to switch back

There is no minimum commitment period, and you can choose to sign up or un-enroll from the TOU-D or TOU-D-T rate plans at any time. The Electric Vehicle Plan (TOU-EV-1) does require a separate meter and there is a 12 month commitment time period. Keep in mind that if you switch from a time-of-use rate plan to an alternate plan, you will not be able to make another switch for a full 12 months.

How do I know which Baseline Region is associated with my bill?

Each city within our service territory has been assigned to a baseline region which corresponds to the primary climate associated with that geographic area. The climate zone for each city can be found in the Index of Communities.

A map of the baseline regions also depicts how the baseline regions align with coastal, inland and desert geographies.

How does Medical Baseline impact my baseline allocation?

Medical Baseline customers have an additional 16.5 kWh allocated to their baseline usage on a daily basis, in addition to their applicable seasonal baseline for the operation of life-support devices and other qualifying equipment.

Thắc Mắc về TOU cho Tư Gia

Web Content Viewer (JSR 286)