Web Content Viewer (JSR 286)

Giá Biểu cho Tư Gia theo Thời Gian Sử Dụng

Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU) cho Gia Đình của Quý Vị

Nếu quý vị sử dụng điện hầu hết vào cuối tuần, buổi sáng hoặc đêm khuya, TOU có thể là giá thích hợp cho quý vị. Giá biểu TOU của chúng tôi gồm có mức giá căn bản hàng tháng và những mức giá khác nhau tùy theo quý vị sử dụng điện "vào lúc nào" và "bao nhiêu".

 

Tại sao nên Chuyển qua Giá Biểu TOU?

Có rất nhiều lý do tại sao giá biểu TOU có thể có lợi hơn cho quý vị:

 • Giá biểu tính theo thời gian sử dụng giúp quý vị quản lý tốt hơn hóa đơn điện hàng tháng của quý vị - quý vị định được mức giá điện phải trả tùy theo quý vị sử dụng điện “vào lúc nào” và “bao nhiêu”.
 • Nên tận dụng mức giá thấp vào những ngày cuối tuần, ngày lễ và buổi tối.
 • Nếu quý vị có thể giảm lượng điện sử dụng trong những giờ cao điểm, quý vị sẽ có thể tận dụng được mức giá thấp vào những lúc khác trong ngày/năm.
 • Có thể giúp giảm tổng chi phí điện hàng năm của quý vị.

 

Giá Biểu Nào Thích Hợp cho Quý Vị?

Các giá biểu của chúng tôi được lập ra là để giúp quý vị tìm được giá có thể thích hợp nhất cho quý vị, dựa vào những đặc điểm của gia đình và cách sống của quý vị. Muốn tìm hiểu thêm, hãy xem đoạn phim này hoặc so sánh những chọn lựa về giá biểu của quý vị.

 

Chi phí điện hằng năm của quý vị có thể giảm – mặc dù các hóa đơn mùa hè (từ tháng Sáu đến tháng Chín) có thể cao hơn, nhưng điều này có thể được bù lại bằng những hóa đơn ít tiền vào mùa đông (từ tháng Mười đến tháng Năm).

Chúng tôi có bốn chọn lựa cho giá tính theo thời gian sử dụng:

 • TOU-D Chọn Lựa A (TOU-D-A) có ba thời gian khác nhau và giá tiền kèm theo. Nếu mức sử dụng trung bình của quý vị mỗi tháng dưới 700 kWh quý vị sẽ thấy Chọn Lựa A có lợi hơn Chọn Lựa B.
 • TOU-D Chọn Lựa B (TOU-D-B) có ba thời gian khác nhau và giá tiền kèm theo. Nếu mức sử dụng trung bình của quý vị mỗi tháng trên 700 kWh quý vị sẽ thấy Chọn Lựa B có lợi hơn Chọn Lựa A.
 • TOU-D-T có hai thời gian khác nhau và bốn mức giá khác nhau. Chương trình này thông dụng với những khách hàng sử dụng nhiều điện và có máy phát điện.
 • Giá biểu TOU-EV-1 dành cho những khách hàng cần sạc điện cho xe hơi ở nhà. Cần phải gắn thêm một đồng hồ điện riêng để được áp dụng giá biểu này.

Tìm hiểu thêm về chương trình Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng (TOU-D).

 

Giá nêu ở đây có hiệu lực kể từ ngày 6/1/2016. Giá có thể thay đổi. Trong hóa đơn còn có những khoản lệ phí khác.

 

TOU-D-A Weekdays, Summer, 8am-2pm=28 cents, 2pm-8pm=44 cents, 8pm-10pm=28 cents, 10pm-8am=13 cents, Winter, 8am-2pm=28 cents, 2pm-8pm=33 cents, 8pm-10pm=28 cents, 10pm-8am=14 cents
TOU-D-A, Weekends, Summer, 8am-10pm=28 cents, 10pm-8am=13 cents, Winter, 8am-10pm=28 cents, 10pm-8am=14 cents

 

Những lưu ý về biểu giá này: Những lưu ý về biểu giá này:
 • Biểu giá này ấn định mức tiền phải trả hàng tháng của khách hàng thấp hơn, nhưng có giá cho mỗi kWh cao hơn so với Chọn Lựa B.
 • Biểu giá này có thể lợi hơn cho khách hàng sử dụng dưới 700 kWh mỗi tháng.
TOU-D-B Weekdays, Summer, 8am-2pm=17 cents, 2pm-8pm=32 cents, 8pm-10pm=17 cents, 10pm-8am=13 cents, Winter, 8am-2pm=16 cents, 2pm-8pm=22 cents, 8pm-10pm=16 cents, 10pm-8am=14 cents
TOU-D-B, Weekends, Summer, 8am-10pm=17 cents, 10pm-8am=13 cents, Winter, 8am-10pm=16 cents, 10pm-8am=14 cents

 

Những lưu ý về biểu giá này: Những lưu ý về biểu giá này:
 • Biểu giá này ấn định mức tiền phải trả hàng tháng của khách hàng cao hơn, nhưng có giá cho mỗi kWh thấp hơn so với Chọn Lựa A.
 • Giá tiền này có thể lợi hơn cho khách hàng sử dụng trên 700 kWh mỗi tháng.
TOU-D-T Weekdays, Summer, Level 1, 6a-12p=16¢, 12p-6p=32¢, 6p-6a=16¢, Level 2, 6a-12p=24¢, 12p-6p=40¢, 6p-6a=24¢, Winter, Level 1, 6a-12p=15¢, 12p-6p=20¢, 6p-6a=15¢, Level 2, 6a-12p=23¢, 12p-6p=28¢, 6p-6a=23¢

 

TOU-D-T Weekends, Summer, 6am-6am, Level 1=16 cents, Level 2=24 cents, Winter, 6am-6am, Level 1=15 cents, Level 2=23 cents

 

Những lưu ý về biểu giá này: Những lưu ý về biểu giá này:
 • Biểu giá này là giá Tính theo Thời Gian Sử Dụng được chia thành nhiều mức
 • Chương trình này thông dụng với những khách hàng có khả năng tự phát điện (thí dụ như những người sử dụng năng lượng mặt trời)
TOU-EV1 Pricing, Summer, 6am-12pm=14 cents, 12pm-9pm=32 cents, 9pm-6am=14 cents, Winter, 6am-12pm=14 cents, 12pm-9pm=22 cents, 9pm-6am=14 cents

 

Những lưu ý về biểu giá này: Những lưu ý về biểu giá này:
 • Với biểu giá này điện năng dùng để sạc bình điện cho xe hơi được tính qua một đồng hồ riêng ở một giá khác với điện sử dụng trong gia đình quý vị. Giá thấp áp dụng cho thời gian ngoài giờ cao điểm từ 9 giờ tối đến 12 giờ trưa. Giá biểu thay đổi theo mùa, và mùa hè giá cao hơn.
 • Hãy gọi cho chúng tôi ở số 1-800-4EV-INFO để nói chuyện với một trong những Cố Vấn Nhiên Liệu Gia Đình của SCEsm để hỏi xem giá này có thích hợp với quý vị hay không.

Những Thắc Mắc về Giá theo Thời Gian Sử Dụng cho Tư Gia

 

Nếu tôi ghi danh vào giá theo thời gian sử dụng, rồi sau đó đổi ý và muốn trở lại giá cũ thì sao?

Không có thời gian bắt buộc tối thiểu, và quý vị có thể chọn ghi danh hoặc chấm dứt ghi danh trong giá TOU-D (A hay B) hoặc TOU-D-T bất cứ lúc nào. Giá Biểu cho Xe Điện (TOU-EV-1) đòi hỏi phải có một đồng hồ điện riêng và có thời gian bắt buộc là 12 tháng. Nên nhớ rằng nếu quý vị chuyển từ giá tính theo thời gian sử dụng qua một giá khác, quý vị sẽ không thể chuyển lại một lần nữa trong suốt 12 tháng.

Làm sao để biết hóa đơn của tôi kết hợp với Vùng Có Mức Sử Dụng Căn Bản nào?

Mỗi thành phố trong vùng phục vụ của chúng tôi được ấn định cho một vùng có mức sử dụng căn bản thích hợp với khí hậu chính của vùng đó. Khí hậu vùng của mỗi thành phố có thể tìm thấy trong phần Danh Mục các Cộng Đồng.

Bản đồ các vùng có mức sử dụng căn bản có mô tả cách xác định các vùng có mức sử dụng căn bản ở các khu bờ biển, nội địa và sa mạc.

Chương Trình Y Tế Căn Bản ảnh hưởng thế nào đến định mức sử dụng căn bản của tôi?

Những khách hàng Y Tế Căn Bản được thêm 16.5 kWh trong mức sử dụng căn bản hằng ngày, ngoài mức căn bản theo mùa được áp dụng để sử dụng các dụng cụ trợ giúp sự sống và thiết bị đủ tiêu chuẩn khác.

Sự Giúp Đỡ Hiện Có cho các Gia Đình

Chúng tôi hiểu rằng quý vị có thể gặp khó khăn trong việc trả hóa đơn. Chúng tôi có nhiều chọn lựa như, giảm giá cho những gia đình hợp lệ về mức lợi tức và nâng cấp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, hãy tìm hiểu xem quý vị có hợp lệ hưởng trợ giúp một lần qua Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng của chúng tôi hay không.

Nếu quý vị chỉ cần thêm thời gian để trả hóa đơn, quý vị có thể hợp lệ để được trả góp hoặc được trợ giúp tài chánh.

 

Web Content Viewer (JSR 286)