Web Content Viewer (JSR 286)

Giá Biểu Time-Of-Use cho Tư Gia

Giá Biểu Time-Of-Use (TOU) cho Nhà của Quý Vị

Nếu hầu hết lượng điện sử dụng của quý vị là vào cuối tuần, buổi sáng hoặc tối muộn vào ngày thường, có thể TOU là biểu giá thích hợp cho quý vị. Biểu giá TOU của chúng tôi bao gồm khoản phí căn bản hàng tháng và giá biểu khác tùy thuộc vào quý vị sử dụng điện “lúc nào” và “bao nhiêu”.

 

Tại Sao Nên Chuyển Qua Biểu Giá Time-Of-Use?

Có rất nhiều lý do tại sao biểu giá TOU có thể thích hợp hơn cho quý vị::

 • Giá biểu time-of-use giúp quý vị kiểm soát hóa đơn điện hàng tháng tốt hơn – quý vị quyết định giá tiền điện của mình dựa trên việc quý vị sử dụng điện “khi nào” và “bao nhiêu”.
 • Tận dụng giá thấp hơn vào cuối tuần, ngày nghỉ và những giờ buổi tối.
 • Nếu quý vị có thể giảm sử dụng điện trong các giờ on-peak, quý vị sẽ có thể tận dụng giá thấp hơn trong những quãng thời gian khác của ngày/năm.
 • Có thể giúp giảm chi phí điện tổng thể hàng năm của quý vị.

 

Time of Use Rate Plan video thumbnail.

 

Tìm Hiểu về TOU

Xem băng hình để tìm hiểu xem giá biểu TOU hoạt động thế nào.

 

So Sánh Giá Biểu

Quý vị có thể so sánh giá hiện tại của quý vị với giá biểu TOU hiện tại của chúng tôi và chọn xem giá biểu nào thích hợp nhất cho quý vị.

Tìm Hiểu về TOU So Sánh

Chi phí điện hàng năm của quý vị có thể thấp hơn – trong khi các hóa đơn có thể cao hơn vào mùa hè (tháng Sáu – tháng Chín), điều này có thể bù lại bằng các hóa đơn thấp hơn vào mùa đông (tháng Mười – tháng Năm). Chúng tôi có nhiều lựa chọn giá biểu time-of-use:

 

TOU-D-A TOU-D-B TOU-D-T
 • Quãng thời gian có giá cao nhất – On Peak, ngày thường từ 2-8 giờ tối
 • Hấp dẫn cho người dùng ít điện, trung bình ít hơn 700 kWh mỗi tháng
 • Tín Dụng Căn Bản $.09 mỗi kWh được sử dụng cho đến khi đạt đến định mức căn bản hàng tháng của quý vị
 • Phí Căn Bản Hàng Ngày $.03 mỗi ngày
 • Không có giá theo Mức, giá dựa trên giờ trong ngày và mùa
 • Quãng thời gian có giá cao nhất – On Peak, ngày thường từ 2-8 giờ tối
 • Hấp dẫn cho người dùng nhiều điện, trung bình nhiều hơn 700 kWh mỗi tháng
 • Không có Tín Dụng Căn Bản
 • Phí Căn Bản Hàng Ngày $.53 mỗi ngày
 • Không có giá theo Mức, giá dựa trên giờ trong ngày và mùa
 • Quãng thời gian có giá cao nhất – On Peak, ngày thường từ 12-6 giờ tối
 • Hấp dẫn cho người dùng ít điện và khách hàng tự phát điện
 • Không có Tín Dụng Căn Bản
 • Phí Căn Bản Hàng Ngày $.03 mỗi ngày
 • Hai mức giá trong mỗi quãng thời gian đỉnh điểm. Giá dựa trên giờ trong ngày, mùa và mức giá. Mức giá được tính theo định mức căn bản.

Tìm hiểu thêm về Giá Biểu Time-of-Use (TOU-D).

TOU-D Lựa Chọn A (TOU-D-A)

TOU-D-A có ba thời gian hay quãng thời gian “peak” khác nhau và giá cả tương ứng.

 • Lựa chọn giá cả này nói chung có giá đỉnh điểm cao hơn được bù lại bằng tín dụng căn bản hàng tháng. Đối với tất cả lượng điện sử dụng tới hết định mức căn bản hàng tháng, quý vị nhận được $.09 tín dụng. Chẳng hạn, nếu định mức hàng tháng của quý vị là 200 kWh, quý vị sẽ thấy $18 tín dụng trong hóa đơn của quý vị ở mức giá biểu này.
 • Lựa chọn giá biểu này có khoản phí căn bản thấp là $.03 mỗi ngày
 • Với sự kết hợp giữa các khoản phí năng lượng cao hơn và tín dụng căn bản đền bù cũng như khoản phí căn bản hàng tháng thấp, biểu giá này hấp dẫn đối với những khách hàng có lượng điện sử dụng hàng tháng ít hơn 700kWh.
Xem Đóng giờ và giá biểu peak

TOU-D Lựa Chọn B (TOU-D-B)

TOU-D-B có ba thời gian hay quãng thời gian “peak” khác nhau và giá cả tương ứng.

 • Lựa chọn giá biểu này thường thấp hơn giá peak
 • Không có tín dụng căn bản cho lựa chọn giá này
 • Phí căn bản hàng ngày là $.54 mỗi ngày
 • Lựa chọn giá biểu này thường hấp dẫn cho những khách hàng sử dụng nhiều điện, với lượng điện sử dụng hàng tháng hơn 700 kWh
Xem Đóng giờ và giá biểu peak

TOU-D-B Weekdays, Summer, 8am-2pm=17 cents, 2pm-8pm=32 cents, 8pm-10pm=17 cents, 10pm-8am=13 cents, Winter, 8am-2pm=16 cents, 2pm-8pm=22 cents, 8pm-10pm=16 cents, 10pm-8am=14 cents TOU-D-B, Weekends, Summer, 8am-10pm=17 cents, 10pm-8am=13 cents, Winter, 8am-10pm=16 cents, 10pm-8am=14 cents

TOU-D Lựa Chọn T (TOU-D-T)

Chương Trình Tiết Kiệm Off-Peak (TOU-D-T) có hai quãng thời gian và bốn mức giá khác nhau.

 • Lựa chọn giá biểu này là sự kết hợp giữa giá biểu Time-of-Use với giá theo mức.
 • Với mỗi quãng thời gian “peak”, có hai mức giá, quý vị trả bao nhiêu tiền tùy thuộc vào lượng điện sử dụng ở mỗi mức.
 • Giá biểu này thường được những khách hàng sử dụng ít điện và tự phát điện lựa chọn.
Xem đóng giờ và giá biểu peak

TOU-D-T Weekdays, Summer, Level 1, 6a-12p=16¢, 12p-6p=32¢, 6p-6a=16¢, Level 2, 6a-12p=24¢, 12p-6p=40¢, 6p-6a=24¢, Winter, Level 1, 6a-12p=15¢, 12p-6p=20¢, 6p-6a=15¢, Level 2, 6a-12p=23¢, 12p-6p=28¢, 6p-6a=23¢TOU-D-T Weekdays, Summer, Level 1, 6a-12p=16¢, 12p-6p=32¢, 6p-6a=16¢, Level 2, 6a-12p=24¢, 12p-6p=40¢, 6p-6a=24¢, Winter, Level 1, 6a-12p=15¢, 12p-6p=20¢, 6p-6a=15¢, Level 2, 6a-12p=23¢, 12p-6p=28¢, 6p-6a=23¢

TOU-D Lựa Chọn Xe Điện (TOU-D-EV-1)

TOU-EV-1 có hai thời gian hay quãng thời gian “peak” khác nhau và giá cả tương ứng:

 • Lựa chọn giá biểu này chỉ có sẵn cho những khách hàng xạc xe điện tại nhà.
 • Giá biểu này đòi hỏi phải có một đồng hồ riêng được gắn chỉ để xạc xe điện. Giá biểu này được tính trên hóa đơn riêng và có các mức giá khác so với mức giá điện sử dụng cho phần còn lại trong nhà quý vị


Xin gọi cho chúng tôi tại 1-800-4EV-INFO để nói chuyện với một trong những SCE Home Fuel Advisorssm để bàn thảo xem chương trình này có thích hợp cho quý vị hay không.

Xem Đóng giờ và giá biểu peak

TOU-EV1 Pricing, Summer, 12pm-9pm=33 cents, 9pm-6am=14 cents, Winter, 6am-12pm=14 cents, 12pm-9pm=22 cents, 9pm-6am=14 cents

Thắc Mắc về Giá Biểu Time-Of-Use cho Tư Gia

 

Nếu tôi ghi danh vào giá biểu time-of-use, và rồi đổi ý muốn chuyển trở lại giá biểu cũ?

Không có quãng thời gian bắt buộc tối thiểu, quý vị có thể chọn ghi danh hoặc rút tên khỏi giá biểu TOU-D hay TOU-D-T bất kỳ lúc nào. Giá biểu Xe Điện (TOU-EV-1) cần phải gắn đồng hồ riêng và có quãng thời gian bắt buộc 12 tháng. Xin lưu ý rằng nếu quý vị chuyển từ giá biểu time-of-use qua một giá biểu thay thế khác, quý vị sẽ không được đổi thêm một lần nữa trong suốt 12 tháng.

Làm sao tôi có thể biết định mức căn bản của mình?

Mỗi khách hàng có hai định mức căn bản, một cho việc sử dụng vào mùa hè và một vào mùa đông. Định mức căn bản cũng bằng định mức căn bản ghi trong giá biểu tiêu chuẩn cho tư gia. Quý vị có thể tìm định mức của mình khi tham khảo phần “chi tiết các khoản phí mới” của bản kê hóa đơn. Ở phần “thông tin bổ sung” quý vị sẽ thấy định mức căn bản mùa hè, định mức căn bản mùa đông , hoặc cả hai, tùy theo quý vị đang tham khảo hóa đơn của tháng nào. Để biết thêm thông tin về mức căn bản, xin xem phần “về mức căn bản” trong trang giá biểu căn bản nội địa tại đây.

Có áp dụng Phí Sử Dụng Nhiều Điện cho các biểu giá Time-of-Use hay không?

Giá Biểu TOU không áp dụng Phí Sử Dụng Nhiều Điện.

Nếu tôi dùng giá biểu Time-of-Use Rate, tôi có phí tối thiểu cho hóa đơn không?

Giá Biểu TOU A và T cũng có phí tối thiểu cho hóa đơn vào khoảng $10 mỗi tháng. Điều này có nghĩa là phần truyền tải điện trong hóa đơn của quý vị không đáp ứng mức tối thiểu cho hóa đơn là $0.32 mỗi ngày, một khoản phí sẽ được thêm vào hóa đơn cho phần chênh lệch để đạt tới khoảng $10. Phí truyền tải điện và phí căn bản hàng ngày là $0.03 mỗi ngày cũng được tính vào khoản phí tối thiểu của hóa đơn.

Giá biểu Y Tế Căn Bản ảnh hưởng đến định mức hàng ngày của tôi như thế nào?

Khách hàng Y Tế Căn Bản hàng ngày được thêm 16.5 kWh vào việc sử dụng căn bản của họ, thêm vào mức căn bản theo mùa áp dụng để vận hành dụng cụ trợ sinh và các thiết bị hội đủ điều kiện khác.

Có Sẵn Trợ Giúp cho Gia Đìn

Chúng tôi hiểu việc trả hóa đơn là khó khăn. Chúng tôi có nhiều lựa chọn. Có sẵn giá giảm cho các gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức. Cũng có sẵn nâng cấp tiết kiệm năng lượng. Hãy tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện được giúp đỡ một lần thông qua Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng của chúng tôi hay không.

Nếu quý vị chỉ cần có thêm thời gian để trả hóa đơn, chúng tôi có thể sắp xếp đặc biệt cho việc trả hóa đơn của quý vị.

 

Web Content Viewer (JSR 286)