Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Năng Lượng Mặt Trời

Sống tại "California Nắng Ấm" có nghĩa là có nhiều cơ hội để dùng năng lượng mặt trời và tạo ra năng lượng có lợi cho môi trường. Quý vị có thể không nhận biết, nhưng hơn 20% điện của quý vị có được từ các nguồn tái tạo như mặt trời, gió, và thủy điện. Nếu quý vị muốn chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời tại nhà, quý vị có các lựa chọn—từ các khoản hoàn phí để lắp đặt các bảng năng lượng tới các lựa chọn đồng hồ đo điện đặc biệt cho những căn nhà phát ra năng lượng tái tạo—để giúp làm cho tương lai năng lượng của quý vị được tươi sáng.

Kiến Thức Là Sức Mạnh

Có thắc mắc về chi phí, bảo trì và vận hành kỹ thuật năng lượng mặt trời? Tìm các câu trả lời tại đây, và mở mang trí thức trước khi quý vị lắp đặt.

Kiến Thức Là Sức Mạnh Tìm Hiểu Thêm

Sự Phát Điện của Quý Vị

Nếu quý vị tạo ra một số hay toàn bộ năng lượng sử dụng trong nhà của mình qua năng lượng mặt trời, hãy nhớ ghi danh cho chương trình Đo Tổng Năng Lượng để chắc chắn quý vị nhận được khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn!

Sự Phát Điện của Quý Vị Tìm Hiểu Thêm