Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hướng Dẫn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp: Nông Nghiệp

Chúng tôi biết rằng những doanh nghiệp nông nghiệp cần có năng lượng đáng tin cậy, giá cả phù hợp để giữ cho mùa màng và gia súc được lành mạnh và thu được lợi nhuận. Vì việc mất điện ở Miền Nam California có thể có các ảnh hưởng tai hại, quý vị cũng có thể dựa vào các máy phát điện để tiếp tục có điện. Các Giải Pháp Quản Lý Năng Lượng của chúng tôi và các khoản tiền khích lệ hiện có sẵn có thể giúp tiết kiệm năng lượng và bù vào các chi phí của việc nâng cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Các Giải Pháp Hiệu Quả Năng Lượng

Thiết Bị

Việc chuyển sang sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến các chi phí năng lượng. Sau đây chỉ là một số giải pháp nên xét đến:

 • Máy Bơm
 • Dẫn Thủy
 • Bộ Điều Khiển Truyền Động Biến Tần
 • Thiết Bị Xử Lý

Thiết Bị Bắt Đầu

Đèn và HVACR

Việc nâng cấp cơ sở của quý vị bằng việc đèn và thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể có ảnh hưởng lớn hơn là quý vị tưởng. Hãy xét đến các giải pháp và các khoản tiền khích lệ của chúng tôi, bao gồm như sau:

 • Bộ Cảm Biến và Bộ Điều Khiển
 • Sưởi, Thông Gió, Điều Hòa Không Khí, và Làm Lạnh (HVACR)
 • Làm Lạnh

Đèn và HVACR Bắt Đầu

Các Chương Trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu

Các chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu của chúng tôi có các khích lệ tài chính cho ngành nông nghiệp để tạm thời giảm sử dụng theo yêu cầu trong các khoảng thời gian có nhu cầu cao về năng lượng. Từ Khích Lệ Lợi Ðiểm Mùa Hè 200kW hoặc ít hơn hay Khích Lệ Lợi Ðiểm Mùa Hè 200kW hoặc cao hơn (chương trình này tặng thưởng cho việc giảm sử dụng năng lượng trong thời gian có nhiệt độ cao theo mùa) đến các chương trình quanh năm như Chương Trình Trả Giá theo Nhu CầuChương Trình Giá Cả Tính tới Sát Giờ Phút Hiện Tại, cơ sở kinh doanh của quý vị có thể hưởng lợi từ việc tham gia, đồng thời đem lại lợi ích cho lưới điện và môi trường. Quý vị cũng có thể lưu tâm đến chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu Tự Động để có thêm tiện lợi, hoặc một bộ Quản Lý Năng Lượng có các công cụ tiết kiệm miễn phí của chúng tôi.

Nông Nghiệp Qua Các Con Số3

 • Tiểu bang California là nơi sản xuất và xuất khẩu lớn nhất các sản phẩm nông nghiệp ở Hoa Kỳ, với 36.2 tỷ Mỹ Kim về doanh thu chiếm 11.2% tổng doanh thu Hoa Kỳ
 • Tiểu bang California có 81,700 nông trại và trại chăn nuôi
 • Các nhà nông California tiêu thụ 4% số lượng điện của tiểu bang để sản xuất, xử lý và lưu giữ thực phẩm và thực phẩm chứa chất xơ
 • California farmers consume 4% of the state's electricity to produce, process and store food and fiber crops

1E Source: Dữ liệu lấy từ Cơ Quan Quản Trị Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration).
2Source: Dairy Farm Energy Management Guide, California Edison 2010 (Hướng Dẫn về Quản Lý Năng Lượng Ở Nông Trại Sữa, Miền Nam California 2010)
3Infogroup ORC on Demand Research 2010 (Nghiên Cứu về Nhu Cầu 2010 của Infogroup ORC)