Web Content Viewer (JSR 286)

Những Cách Tiết Kiệm Điện: Hướng Dẫn cho Nông Nghiệp

 

 

 

Thêm Những Câu Chuyện về Quản Lý Điện Thành Công

 

 

 

Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu (DR)

Với những chương trình này, quý vị được trừ tiền trong hóa đơn khi tạm thời giảm tiêu thụ điện theo yêu cầu vào giờ có nhu cầu sử dụng điện cao. Chọn chương trình phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của quý vị.

 

Cung Cầu Tự Động (Auto-DR)

Tiết kiệm tiền điện bằng cách sử dụng kỹ thuật thông minh giúp dễ dàng và tạm thời giảm lượng điện tiêu thụ của doanh nghiệp quý vị (gọi là “giảm điện”) khi có DR. Với chương trình Auto-DR, việc giảm điện được thực hiện tự động và đáng tin cậy, vì vậy sẽ dễ dàng hơn khi tham gia vào chương trình DR để được hưởng lợi từ chương trình và giúp giảm chi phí điện của quý vị.

 

Web Content Viewer (JSR 286)