Web Content Viewer (JSR 286)

Hãy Đảm Bảo Cây Cối Ở Xa Đường Điện

Cây, bụi cây, và các thực vật khác có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn và sự cố điện nếu chúng mọc vào hoặc gần đường điện. Để giúp bảo đảm an toàn, chúng tôi thường xuyên xén tỉa và loại bỏ các cây bị chết, đang chết, bị bệnh, hoặc mọc gần hoặc nằm dưới đường điện.

Trim Trees for Safety

Trees, shrubs, and other vegetation can cause safety hazards and power outages if they grow into or near power lines. In support of safety, we regularly trim or remove trees that are dead, dying, or diseased, or growing near or under power lines.

Trồng ở Đâu

Bạn có thể giúp đảm bảo cho cây cối ở xa đường điện bằng cách định vị cây cối và các bụi cây ở xa các đường điện trên cao. Đồng thời, luôn chú ý đến sự an toàn khi chọn các loài cây để trồng.

Xem Thêm + Xem Rút Gọn -

Các Hướng Dẫn Thêm

Các cây cao cần được trồng cách xa các đường điện trên cao. Nhớ rằng, các cây thường mọc ra xung quanh cũng như là lên trên. Đối với các cây sẽ mọc cao hơn 25 feet, chọn các vị trí có không gian đầy đủ - ít nhất 20 feet cách xa các cột điện hoặc các đường điện ở trên cao khi cây phát triển đầy đủ.

Choose the Right Tree

Select a species that won't eventually grow into or near overhead power lines.

Get tips & suggestions in our free brochure >

Contact Us

Clear vegetation from power lines: 1-800-655-4555
Report an object caught in power lines: 1-800-611-1911
Report an outage: 1-800-611-1911
Before you dig: Call 811
Electrical Emergency: Call 911

Cây Có Bóng Mát Giúp Bạn Tiết Kiệm Điện

Hãy giữ cho nhà của bạn được mát hơn trong nhiều năm tới bằng cách trồng các cây có bóng mát ở các vị trí chiến lược. Để tiết kiệm nhiều hơn, chúng tôi khuyến cáo trồng các cây có bóng mát càng nhiều càng tốt để che mái và các tường nhà bạn. Xem hướng nhà của bạn, mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và vị trí cửa sổ. Để có các hướng dẫn thêm, tham khảo ý kiến của cửa hàng làm vườn ở địa phương của bạn.

Tận Hưởng Sự An Toàn Cây Cối

Xén Tỉa Cây Cối là Công Việc dành cho Các Chuyên Gia

Nếu cây của bạn mọc vào hoặc gần đường điện, việc xén tỉa cần có kinh nghiệm của chuyên gia trồng cây giải phóng đường dây có trình độ. Để báo cáo cây mọc vào hoặc gần đường điện, gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555 hoặc nộp một Yêu Cầu Tỉa Xén Cây trên mạng..

Loại Bỏ Các Cây Chết, Đang Chết, và Bị Bệnh

Cây, bụi cây, có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn và sự cố điện nếu chúng rơi vào đường điện. Các cây bị chết, đang chết, hoặc bị bệnh tạo ra nguy cơ nghiêm trọng, và chúng tôi cam kết loại bỏ những cây mà đe dọa đến hệ thống điện của chúng tôi. Để bố trí kiểm tra cây cối ở khu nhà của bạn, gọi cho chúng tôi theo số 1-800-640-3652 Thứ Hai - Thứ Sáu 8:00-05:00.

Không Bao Giờ Để Trẻ Em Chơi Trên Các Cây Có Tiếp Xúc Với Đường Điện

Nhắc nhở trẻ em ở cách xa các cây mọc vào – hoặc gần – đường điện. Chúng có thể có điện và nguy hiểm. Các hướng dẫn thêm về an toàn:
• Xây nhà bằng cây, thành bằng cây, và đu trên cây ở xa đường điện
• Nếu một cái diều, bóng bay bị vướng vào một cái cây gần đường điện, đừng tìm cách gỡ; thay vào đó, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-611-1911
• Đừng bao giờ để các thang dựa vào cây mọc vào hoặc gần đường điện
Để báo cáo cây mọc vào hoặc gần đường điện, gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555 hoặc nộp một Yêu Cầu Tỉa Xén Cây trên mạng.

Cam Kết Của Chúng Tôi Đảm Bảo Cây Cối Ở Xa Các Đường Điện Cao Thế

Chúng tôi tuyệt đối cam kết đầy đủ bảo vệ sự an toàn công cộng và duy trì độ tin cậy, cũng như tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến việc loại bỏ các cây chết, đang chết và bị bệnh.
• Luật Tài Nguyên Công Cộng California , Phần 4291
• Luật Tài Nguyên Công Cộng California , Phần 4293
• Sắc Lệnh Chung số 95 của CPUC
• Chương Trình Quản Lý Thực Vật Truyền Tải NERC (pdf)
Chúng tôi sử dụng các giá treo ở cửa, thư trực tiếp, và các phương tiện thông tin khác để bảo các chủ sở hữu bất động sản biết về các hoạt động loại bỏ cây ở khu vực xung quanh của chúng tôi.

Các Nỗ Lực Thường Xuyên Của Chúng Tôi Liên Quan Đến Nạn Bọ Cánh Cứng Ăn Vỏ Cây

Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan liên bang, tiểu bang, và địa phương để loại bỏ các cây chết, đang chết và bị bệnh đã bị suy yểu bởi một con bọ gọi là bọ cánh cứng ăn vỏ cây -- và bởi nhiều năm hạn hán.
Tình huống này gây ra mối nguy hiểm tiềm năng cho những người và tài sản ở các cộng đồng bị ảnh hưởng cũng như đối với các phương tiện thiết bị điện của chúng tôi.
Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã chỉ thị cho chúng tôi và các tiện ích bị ảnh hưởng khác, trong năm 2003, phải tiến hành tất cả các biện pháp hợp lý và cần thiết để loại bỏ các cây chết hoặc đang chết đe dọa đến đường điện ở  San Bernardino, Riverside, San Diego và Quận L.A. Ở Quận L.A, tình trạng khẩn cấp sau đó đã được coi là không tồn tại nữa và một tuyên bố được đưa ra năm 2011 bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở đó.

Web Content Viewer (JSR 286)