Web Content Viewer (JSR 286)

Budget Assistant (Trợ Lý Ngân Sách): Luôn Được Thông Báo

Giữ Đúng theo Ngân Sách & Nắm Phần Chủ Động

Việc quản lý sử dụng năng lượng của quý vị thật đơn giản nhờ công cụ Budget Assistant dễ dàng sử dụng và miễn phí* của chúng tôi. Chỉ cần đặt ra mục tiêu sử dụng. Chúng tôi sẽ theo dõi các chi phí của quý vị trên mạng gần với thời gian thực và báo cho quý vị (qua email, điện thoại hoặc tin nhắn văn bản) chi tiết so sánh giữa hóa đơn theo dự kiến của quý vị và mục tiêu đó. Tránh phải ngạc nhiên về số tiền cao trên hóa đơn bằng cách thay đổi việc sử dụng năng lượng trước khi quý vị nhận hoá đơn mới của mình. Thật là dễ dàng!

Chưa Đăng Ký vào My Account?

Quý vị cần có My Account
để ghi danh cho Budget Assistant.

Image: Budget Assistant Controls.

 

Hai Cách Để Budget Assistant Phục Vụ Quý Vị

1. Luôn Nắm Vững Tình Trạng Hóa Đơn của Mình


Muốn giảm 10% trên hóa đơn của quý vị?

  • Đặt ra mục tiêu sử dụng 10% ít hơn mức trung bình của hóa đơn và chọn để nhận cập nhật hàng tuần.
  • Chúng tôi sẽ cho quý vị biết về việc thực hiện so với mục tiêu sử dụng của mình như thế nào, để quý vị có thời gian cho những thay đổi nhỏ cần thiết để giữ trong phạm vi ngân sách của mình.

 

2. Không Bị Ngạc Nhiên Bởi Số Tiền Cao Bất Ngờ trong Hóa Đơn


Budget Assistant có thể đem lại sự an tâm cho quý vị nhờ cảnh báo sớm về số tiền cao hơn mức bình thường trên hóa đơn. Cho là quý vị tạm bằng lòng với mức hóa đơn trung bình của mình, nhưng quý vị không muốn nó lên cao hơn. Đặt các mục tiêu sử dụng của quý vị hơi cao hơn mức bình thường một chút.

Thí dụ, nếu hóa đơn của quý vị thường là $110, quý vị có thể đặt mức giới hạn sử dụng ở $120. Sau đó, chọn nhận thông báo "chỉ khi nào tôi sử dụng quá mục tiêu." Quý vị sẽ nhận được cảnh báo khi chúng tôi dự kiến là hóa đơn kế tiếp sẽ vượt quá mục tiêu của quý vị.

Muốn Biết Thêm?

Xem những khách hàng khác nói gì về Budget Assistant. Xem video

Tìm hiểu thêm về các tính năng mới của My Account, bao gồm Hóa đơn tính cho tới nay và Hóa Đơn Dự Kiến cho Kỳ Tới. Quý vị cũng có thể xem mức sử dụng mới đây của mình theo từng giờ.

Tìm Hiểu Thêm hoặc Đăng Nhập

* Các cảnh báo của Budget Assistant là dịch vụ miễn phí; tuy nhiên, quý vị có thể phải trả phí áp dụng cho các cảnh báo bằng lời nhắn hoặc tin nhắn từ hãng điện thoại cầm tay của quý vị.

Web Content Viewer (JSR 286)