Web Content Viewer (JSR 286)

Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường

Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng. Nếu vì bất cứ lý do nào mà quý vị cần nộp đơn yêu cầu bồi thường, chúng tôi sẽ giúp quý vị trong tiến trình nộp đơn một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể. 1-800-327-3031

Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Hoạt Động Thế Nào

Chính Sách & Tiến Trình

Chính sách của chúng tôi là trả lời cho các đơn yêu cầu bồi thường một cách nhanh chóng và công bằng, và làm cho tiến trình này trở nên dễ dàng cho quý vị. Trong khi đánh giá đơn yêu cầu bồi thường của quý vị, chúng tôi có thể duyệt qua các hồ sơ, phỏng vấn các nhân chứng hoặc nhân viên, và thực hiện đánh giá về kỹ thuật. Quý vị có thể giúp bằng cách cung cấp thông tin và tài liệu đầy đủ và chính xác.

Chúng tôi đánh giá từng đơn yêu cầu bồi thường, và xác định xem:

 • Nếu tổn thất là do sự bất cẩn của chúng tôi
 • Biến cố đã diễn ra như thế nào
 • Phạm vi các thiệt hại
 • Những điều mà luật pháp coi là bồi hoàn công bằng

Mục tiêu của chúng tôi là đi đến một quyết định cho đa số các đơn yêu cầu bồi thường trong vòng 30 ngày sau khi nhận được. Tiến trình có thể lâu hơn khi có liên quan tới các vấn đề phức tạp, khi cần thêm thông tin, hoặc khi có các trường hợp giảm nhẹ. Sau khi cuộc điều tra của chúng tôi hoàn tất, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để cho biết kết luận của chúng tôi.

Nếu chúng tôi nhận trách nhiệm cho đơn yêu cầu bồi thường về sự thiệt hại về tài sản của quý vị, chúng tôi sẽ bồi hoàn cho quý vị hoặc là chi phí sửa chữa, giá trị tiền mặt thực sự, hoặc chi phí thay thế – tùy điều nào thấp nhất.

Trách Nhiệm về Đơn Yêu Cầu Bồi Thường

Trách Nhiệm của Chúng Tôi

Nói chung, chúng tôi chịu trách nhiệm cho các tổn thất xảy ra do sự bất cẩn của chúng tôi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng tôi KHÔNG chịu trách nhiệm về việc cúp điện, trồi sụt về điện thế, hư hại về thực phẩm, hoặc thiệt hại tài sản do các tác động ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, như động đất và các tình trạng có liên quan đến thời tiết bao gồm gió, mưa, sương mù, sấm chớp, hoặc nóng cực độ.

Chúng tôi cam kết cung cấp nguồn tiếp điện liên tục và đầy đủ cho khách hàng, và để tránh bất cứ sự thiếu hụt hoặc gián đoạn nào trong việc chuyển giao dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn hoặc thiếu hụt về cung cấp, cũng không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào do đó mà ra, nếu sự gián đoạn hoặc thiếu hụt như vậy là do bất cứ nguyên nhân nào không nằm trong vòng kiểm soát của chúng tôi.

Để có văn bản đầy đủ về sự gián đoạn hoặc thiếu hụt về việc cấp điện, xin hãy xem Điều Lệ Biểu Thuế 14 – Sự Thiếu Hụt về Cấp Điện và Gián Đoạn khi Chuyển Giao.

Trách Nhiệm của Quý Vị

Để giúp bảo đảm một tiến trình suôn sẻ cho đơn yêu cầu bồi thường của quý vị, chúng tôi đề nghị là:

 • Quý vị lưu giữ các bản sao của mọi biên nhận và tài liệu đã nộp cho chúng tôi
 • Quý vị làm tất cả những gì trong khả năng của mình để giảm thiểu sự mất mát và thiệt hại, (như lấy nước đá để thực phẩm khỏi bị hư trong thời gian mất điện)
 • Quý vị nên chắc chắn để mất mát hoặc chi phí phải trả (thí dụ, cất giữ, thuê xe, v.v...) không tích lũy một cách không cần thiết

Tài Liệu Cần Thiết

Quý vị có thể giúp chúng tôi xử lý đơn yêu cầu bồi thường nhanh chóng hơn bằng cách điền vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường đầy đủ, và cung cấp các tài liệu hỗ trợ. Các tài liệu có thể bao gồm:

 • Đối với các đơn yêu cầu bồi thường về thiệt hại tài sản: ước lượng sửa chữa, các hóa đơn, bằng chứng mua sắm
 • Đối với các đơn yêu cầu bồi thường về thương tích cá nhân: hồ sơ y tế, biên nhận; trong trường hợp bị mất lương: xác nhận của hãng sở, các cùi chi phiếu có mức lương trả theo giờ
 • Đối với các đơn yêu cầu bồi thường thua lỗ trong kinh doanh: hồ sơ thuế, các tờ khai của ngân hàng, hồ sơ lương, các tờ khai về lợi tức và chi tiêu, các biên nhận bán hàng
 • Đối với các đơn yêu cầu bồi thường về hư hao thực phẩm: liệt kê chi tiết từng hạng mục thực phẩm đã bị hư, có biên nhận hoặc tài liệu ghi lại về chi phí.

Cách Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường

Điều trước tiên cần làm khi nộp đơn yêu cầu bồi thường là thu thập mọi tài liệu hỗ trợ; phải chắc chắn giữ lại bản chính của bất cứ giấy tờ nào mà quý vị nộp. Để tiện lợi, có 2 cách mà quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường cho chúng tôi:

 1. Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trên Mạng. Quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường hoàn toàn trên mạng. Quý vị có thể được nhắc nhở qua một tiến trình 4 bước và có thể tải lên các hình ảnh và hồ sơ để hỗ trợ hoặc ghi tài liệu đơn yêu cầu bồi thường của quý vị. Xin chuẩn bị mọi tài liệu sẵn sàng trước khi bắt đầu.
 2. Nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Qua Điện Thư, Fax hoặc U.S. Mail. Để nộp đơn yêu cầu bồi thường theo bất cứ phương cách nào nêu trên, xin điền vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường cư gia hoặc doanh nghiệp (PDF) và gửi mẫu đơn lại cho chúng tôi cùng với tất cả tài liệu hỗ trợ. Nếu nộp qua điện thư, xin đính kèm mọi hình ảnh hoặc hồ sơ hỗ trợ có thể áp dụng ngoài mẫu đã điền của quý vị. Nếu nộp qua fax, phải nhớ rằng tất cả các tài liệu được ghi rõ ràng tên của quý vị hoặc tên doanh nghiệp, số tài khoản dịch vụ và thông tin liên lạc.

Email: claims@sce.com

Fax: (626) 569-2573

US Mail: Southern California Edison Company, Attn: Claims Department, P.O. Box 900, Rosemead, CA 91770

Ghi chú: Không cần phải nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường bằng nhiều cách vì làm như thế chỉ kéo dài thời gian xử lý đơn mà thôi.

Lựa Chọn Đơn Yêu Cầu Bồi Thường của Quý Vị

Một lựa chọn khác là, quý vị có thể chọn nộp một đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm của mình để họ bồi hoàn cho tổn thất của quý vị, trừ đi khoản khấu trừ; hãng bảo hiểm của quý vị sau đó có thể chọn trình ra đơn yêu cầu bồi thường cho chúng tôi để thu hồi lại số tiền bồi hoàn đã trả cho quý vị.

Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bị Từ Chối

Chúng tôi kỹ lưỡng duyệt qua mọi đơn yêu cầu bồi thường. Nếu đơn yêu cầu bồi thường của quý vị bị từ chối, chúng tôi sẽ giải thích lý do của sự từ chối đó. Quý vị có quyền đưa ra tòa dân sự vào bất cứ lúc nào, bao gồm ra tòa cho các đơn yêu cầu bồi thường nhỏ. Luật hữu hạn về việc nộp đơn yêu cầu bồi thường là 3 năm cho tổn thất về tài sản, và 2 năm cho thương tích cơ thể.

Vai Trò của Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC)

Để biết thêm thông tin về vai trò của CPUC, xin gọi số 1-800-649-7570 hoặc ghé vào www.cpuc.ca.gov

Web Content Viewer (JSR 286)