Web Content Viewer (JSR 286)

Tăng Sức Mạnh cho Doanh Nghiệp Nhờ My Account

My Account trên mạng giúp quản lý năng lượng với các tính năng được soạn để giúp quý vị tiết kiệm, ngay trong tầm tay. Tìm hiểu thêm dưới đây.

Ghi Danh Ngay

How to manage multiple accounts in My Account.

Quản Lý Nhiều Trương Mục

Hãy ghé vào My Account mới để biết cách xem và trả hóa đơn cho nhiều trương mục dễ dàng như thế nào.

Balance Due - My Account Image

Xem hóa đơn trên mạng nhanh chóng và dễ dàng và dàn xếp trả hóa đơn.

Projected Next Bill

Xem các hóa đơn dự kiến và hoạch định việc sử dụng của quý vị để tiết kiệm tối ưu và quản lý tài khoản của quý vị.

Billed Usage

Phân tích mức sử dụng hàng ngày của quý vị và so sánh năm này với năm kia để quản lý tốt hơn mức tiêu thụ và chi phí năng lượng của quý vị.

My Account Average Hourly Usage Chart

Kiểm Tra các Biểu Đồ Để Theo Dõi Việc Sử Dụng Năng Lượng của Quý Vị

Xem mức sử dụng điện của quý vị để định rõ nơi nào và khi nào quý vị sử dụng năng lượng nhiều nhất.

Web Content Viewer (JSR 286)