Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Phản ứng của chúng tôi với đợt bùng phát dịch COVID-19

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giúp Quý Vị

Chúng tôi biết rằng hơn bao giờ hết, quý vị nhờ vào nguồn điện khi ở trong nhà. Chúng tôi tiếp tục làm phần việc của mình để quý vị và những người thân làm tròn bổn phận của quý vị. Xem thêm.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị lúc khó khăn

Xin lưu ý rằng bây giờ chúng tôi sẽ không cắt điện của quý vị khi quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn vì COVID-19. Chúng tôi đang tạm dừng việc cắt dịch vụ đối với các trường hợp không trả hóa đơn và miễn các khoản phí chậm trả hóa đơn. Nếu quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn, chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng SCE để yêu cầu gia hạn hoặc sắp xếp để trả hóa đơn. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/billhelp.

Nếu quý vị mới bị mất việc hoặc lợi tức của quý vị đã thay đổi, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua chương trình CARE hay FERA, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Cả hai chương trình đều dùng chung một đơn và chỉ mất 2 phút để ghi danh mà không cần thêm bất kỳ giấy tờ nào khác.

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp, quý vị cũng hội đủ điều kiện tạm không bị cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và miễn các khoản phí chậm trả hóa đơn nếu có yêu cầu. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện tham gia Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương theo Đạo Luật CARES, chương trình này sẽ cung cấp các khoản vay được liên bang bảo đảm 100% cho các doanh nghiệp nhỏ. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Tài Nguyên Doanh Nghiệp Nhỏ của chúng tôi.

 

Đừng để bị lừa gạt

Đáng tiếc là các trò lừa đảo nhắm vào khách hàng dịch vụ tiện ích tăng lên trong những lúc không ổn định; chúng tôi rất mong quý vị gọi cho chúng tôi trước theo số 1-800-655-4555 trước khi có bất kỳ hành động nào, hoặc nếu quý vị nghi ngờ về bất kỳ email hay cuộc gọi nào liên quan đến COVID-19 mà quý vị nhận được từ những người tự nhận là nhân viên của SCE. Chúng tôi sẽ không bao giờ gọi điện hay email quý vị để đòi tiền và đe dọa cắt dịch vụ nếu không trả hóa đơn ngay lập tức. Học cách tránh các trò lừa đảo COVID-19

Cắt Điện Theo Lịch

Xin hãy vào Trung Tâm Cắt Điện để báo mất điện, xem những nơi bị cắt điện hiện tại hay kiểm tra tình trạng cắt điện trong khu vực của quý vị. Chúng tôi đang cố gắng xếp lại lịch hoặc giảm thiểu tác động của các đợt cắt điện quan trọng, cần thiết, đặc biệt là cho các khách hàng dễ bị tổn thương, các doanh nghiệp và dịch vụ quan trọng khác cũng là một phần của nỗ lực chống dịch.

 

Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này

Để giúp các cư dân California đang gặp phải khó khăn kinh tế do phải cách ly kiểm dịch, chăm sóc các thành viên gia đình hay do trường học và cơ sở kinh doanh đóng cửa, Edison International đã quyên góp 1 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ quan trọng, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trong quá trình chống dịch COVID-19

Các nhân viên của Edison International cũng đã triển khai chương trình Gây Quỹ Cứu Trợ COVID-19 để giúp các cộng đồng chịu ảnh hưởng của đại dịch. Thông qua đóng góp của nhân viên và số tiền đối ứng của công ty, hơn $414,000 đã được quyên tặng để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực dịch vụ của SCE.

Chúng tôi biết là tình hình sẽ tiếp tục thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sẵn sàng phục vụ quý vị và cập nhật tin tức cho quý vị trong thời gian chúng ta cùng nhau vượt qua khủng hoảng này.