Biện pháp ứng phó của chúng tôi với sự bùng phát của đại dịch COVID-19

Chúng Ta Phải Tiếp Tục Cùng Nhau Chống COVID-19

Chủ Tịch kiêm CEO của Edison International, ông Pedro J. Pizarro nói về những nỗ lực mới nhất của tiểu bang và SCE để giảm tốc độ lây lan của COVID-19, và ông cảm ơn các nhân viên làm việc trên tuyến đầu vì sự bền bỉ và tận tụy của họ trong cuộc khủng hoảng này.

Bấm vào đây để xem các video khác liên quan đến COVID-19.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH MÀ QUÝ VỊ CẦN

Mặc dù các biện pháp ứng phó khẩn cấp với COVID-19 tạm thời đã kết thúc, nhưng cam kết của chúng tôi với khách hàng sẽ không bao giờ thay đổi. Tìm chương trình hỗ trợ phù hợp với bạn.

Nếu quý vị mới bị mất việc hoặc thu nhập của quý vị bị ảnh hưởng, quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được giảm giá tiền năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi, ngay cả khi quý vị đang được nhận trợ cấp thất nghiệp. Cả hai chương trình đều có cùng một đơn đăng ký và chỉ mất 2 phút để đăng ký mà không cần thêm bất kỳ giấy tờ nào khác.

Hãy tìm hiểu thêm về các chính sách bảo vệ này và các dịch vụ khác với Tờ Thông Tin Bảo Vệ Khách Hàng của chúng tôi:

English | Español | 한국어 | 中文 | TIẾNG VIỆT | Tagalog | فارسیى | عربى | Française | Deutsche | 日本語 | русский | հայերեն | ខ្មែរ | ਪੰਜਾਬੀ | Português | हिंदी | Hmong | Thai

 

Nếu quý vị là khách hàng thuộc diện doanh nghiệp nhỏ, quý vị cũng đủ điều kiện để được tạm dừng cắt dịch vụ vì không thanh toán và miễn lệ phí trễ hạn. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện tham gia Paycheck Protection Program (Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương) theo Đạo luật CARES, chương trình này sẽ cung cấp các khoản vay được liên bang bảo đảm 100% cho các doanh nghiệp nhỏ. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Tài Nguyên Doanh Nghiệp Nhỏ của chúng tôi.

 

Đừng để bị lừa gạt

Đáng tiếc là các trò lừa đảo nhắm vào khách hàng dịch vụ tiện ích tăng lên trong những lúc không ổn định; chúng tôi rất mong quý vị gọi cho chúng tôi trước theo số 1-800-655-4555 trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, hoặc nếu quý vị nghi ngờ về bất kỳ email hay cuộc gọi nào liên quan đến COVID-19 mà quý vị nhận được từ những người tự nhận là nhân viên của SCE. Chúng tôi sẽ không bao giờ gọi điện hoặc gửi email cho quý vị để đòi tiền và đe dọa cắt dịch vụ nếu không trả hóa đơn ngay lập tức. Tìm hiểu về cách tránh các trò lừa đảo COVID-19

Cắt điện theo lịch trình phải tiếp tục

Hãy vào Trung Tâm Quản Lý Mất Điện của chúng tôi để báo cáo tình trạng mất điện, xem những nơi bị mất điện hiện tại hoặc kiểm tra tình trạng cắt điện theo kế hoạch trong khu vực của quý vị. Chúng tôi đang cố gắng xếp lại lịch hoặc giảm thiểu tác động của các đợt cắt điện quan trọng cần thiết, đặc biệt là cho các khách hàng dễ bị tổn thương, các doanh nghiệp và dịch vụ quan trọng khác cũng là một phần của nỗ lực chống dịch.

Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này

Để giúp đỡ các cư dân California đang gặp khó khăn về kinh tế vì phải cách ly, chăm sóc các thành viên gia đình, hoặc trường học và doanh nghiệp bị đóng cửa, Edison International đã quyên góp hơn 1 triệu Mỹ Kimcho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương với trọng tâm là cung cấp các dịch vụ quan trọng, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19.

Các nhân viên của Edison International cũng đã triển khai chương trình Gây Quỹ Cứu Trợ COVID-19 để giúp các cộng đồng chịu ảnh hưởng của đại dịch. Thông qua đóng góp của nhân viên và số tiền đối ứng của công ty, hơn $414.000 đã được quyên tặng để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực dịch vụ của SCE.

Chúng tôi biết là tình hình sẽ tiếp tục thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sẵn sàng phục vụ quý vị và cập nhật tin tức cho quý vị trong thời gian chúng ta cùng nhau vượt qua khủng hoảng này.