Mga Kaganapan para sa Kaligtasan ng Komunidad

Samahan Kami sa Isang Pagpupulong para sa Kaligtasan ng Komunidad

Habang patuloy na nakararanas ang California ng panahon ng sunog sa buong taon, nais nating tiyakin na nabibigyan ng kaalaman at naihahanda ang mga komunidad habang ipinatutupad natin ang ating Wildlife Mitigation Plan. Samahan kami sa isa sa aming mga live stream na pagpupulong, kung saan makakarinig kayo mula sa mga eksperto sa kahandaan sa emerhensiya, maaari kayong magtanong, at sumali sa mga talakayan.

Ang mga pagpupulong na ito ay nagbibigay sa mga komunidad ng impormasyon tungkol sa ating protokol sa Public Safety Power Shutoff. Makakarinig kayo kung paano maghanda para sa mga emerhensiya at makakakuha kayo ng pangkalahatang ideya tungkol sa ating mga programa at serbisyong pang-customer.

PAPARATING

PETSA AT ORAS

DESKRIPSYON

MGA DETALYE

     

 

*Habang bukas ang mga pagpupulong na ito para sa kahit na sinong nais dumalo, magbabahagi kami ng impormasyong nakapartikular sa komunidad.

Expose as Block
No

Dumalo sa PowerTalk meeting upang malaman ang iba't ibang uri ng pagkawala ng kuryente kabilang ang Wildfire Mitigation Plan ng SCE at ang mga epekto ng COVID-19.

Mga Komersiyal na Customer

Petsa at Oras

Paglalarawan

Mag-RSVP Dito

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   

 

Mga Residensyal na Customer

Petsa at Oras

Paglalarawan

Mag-RSVP Dito

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   
Expose as Block
No

Nakikipagtulungan kami sa mga nonprofit organization sa buong teritoryo natin upang makapaglunsad ng mga kaganapan na makakatulong sa inyong maghanda para sa mga emerhensiya.

PETSA AT ORAS

DESKRIPSYON

MGA DETALYE

Walang naka-iskedyul na event sa oras na ito

 

 

Expose as Block
No

Mga Nakaraang Pagpupulong

Community Based Organizations (CBO) Outreach Toolkit

""

Mahalaga ang ginagampanang bahagi ng Mga Community-Based Oganization (CBO) sa pagtulong sa mga komunidad na magkaroon ng kaalaman at maging handa para sa mga wildfire. Nagbibigay ang toolkit ng mga materyales upang makatulong na tumaas ang kamalayan sa mga programa para sa customer ng SCE at mapagkukunan ng impormasyon para sa bawasan ang panganib ng wildfire at PSPS.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Madalas Itanong