Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Learn more.

Mga Kaganapan Sa Komunidad Kaugnay Ng Kaligtasan

Sumali Sa Amin Para Sa Isang Pagpupulong Ng Komunidad Tungkol Sa Kaligtasan

Habang nakakaranas ang California nang patuloy na panahon ng mga sunog sa buong taon, gusto naming tiyakin na may kaalaman at may kahandaan ang mga komunidad habang ipinapatupad namin ang aming Plano para sa Pagpabawas ng Wildfire. Sumali sa amin sa isa sa aming mga pagpupulong sa online live stream, kung saan maririnig ninyo ang aming mga dalubhasa sa kahandaan sa emergency, magtanong at sumali sa mga talakayan.

Nagbibigay ang mga pagpupulong na ito sa mga komunidad ng impormasyon tungkol sa aming paraan kaugnay ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Makakarinig kayo ng tungkol sa pagiging handa sa emergency at magkakaroon ng isang pangkalahatang kaalaman tungkol sa aming mga programa at mga serbisyo para sa mga customer.

MGA MANGYAYARI PA

PETSA AT ORAS

DESKRIPSYON

MGA DETALYE

July, 2020

Online live stream 

Coming soon

NAKARAAN

PETSA AT ORAS

DESKRIPSYON

MGA DETALYE

June 25, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.
Online live stream para sa Santa Clarita*

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

June 24, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.
Online live stream para sa Tehachapi at Lake Isabella*

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

June 18, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.
Online live stream for Chatsworth*

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

June 16, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.
Online live stream para sa Mammoth Lakes, Mono County Unincorporated Areas, at Inyo County*

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

June 10, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.

Online live stream para sa Cabazon*

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

May 27, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.

Online live stream para sa
Santa Paula, Fillmore, at mga Pook na Unincorporated*

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

May 21, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.

Online live stream para sa
pangkalahatang komunidad

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

May 19, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.

Online live stream para sa
Pagsasagawa sa Agua Dulce

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

May 13, 2020
6 p.m. - 7:30 p.m.

Online live stream para sa
pangkalahatang komunidad

Survey Pagkatapos ng Pagpupulong

Video Recording

*Bagamat bukas ang mga pagpupulong na ito para daluhan ng sinumang gustong pumunta, magbabahagi kami ng impormasyong ukol sa tanging komunidad.

Expose as Block
No

Dumalo sa isa sa pagpupulong na PowerTalk upang malaman ang tungkol sa mga iba’t ibang uri ng mga blackout kasama na ang Plano ng SCE para sa Pagbawas ng Widlfire at tungkol sa mga epekto ng COVID-19.

PETSA AT ORAS

DESKRIPSYON

MGA DETALYE

May 27, 2020
6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Pook ng Palm Springs

RSVP Dito

June 10, 2020
6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Pook ng San Gabriel Valley

RSVP Dito

May 27, 2020
6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Pook ng Long Beach

RSVP Dito

June 17, 2020
6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Pook ng Saddleback

RSVP Dito

June 18, 2020
6:30 p.m. - 7:30 p.m.

Pook ng Brea/Fullerton

RSVP Dito

 

Expose as Block
No

Nakikipagtulungan kami sa mga organisasyong hindi naglalayong kumita sa buong teritoryo upang makapag-host [mag-aanyaya] ng mga kaganapan upang matulungan kayong maging handa para sa emergency.

PETSA AT ORAS

DESKRIPSYON

MGA DETALYE

Mga kaganapang iaanunsyo pa

 

 

Wala pang nakatakdang Mga Kaganapan Kasama Ang Mga Katuwang. Paki-balikan kami sa lalong madaling panahon para sa pinakabagong schedule.

Expose as Block
No

Mga Madalas Itanong