Kamalayan ng Panahon ng SCE

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Pamamahala sa Banta ng Mga Malalaking Sunog na Dala ng Hangin

Isasaalang-alang namin ang pagdulog sa Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko kapag ang mga eksperto sa panahon at sunog ay tinataya ang mga mapanganib na kalagayan, kabilang ang malakas na hangin, tuyong halaman, at mababang halumigmig. Pinagsama, ang mga kundisyong ito ay lumilikha ng peligro na ang paglipad ng mga labi ng pinsala sa mga wire at kagamitan ay maaaring magpaningas ng apoy na may potensyal na kumalat nang mabilis at nagbabanta sa mga komunidad.

Mayroon kaming isang koponan ng mga dalubhasa sa pagpapatakbo ng grid, meteorology, at mga agham ng sunog na sumusubaybay sa mga modelo ng panahon para sa anumang mga pagbabago o pag-iiba sa mga pattern ng panahon. Ang mga antas ng banta ay maa-update nang naaayon batay sa pinakabagong patnubay mula sa mga modelo ng panahon.

Mga Camera na Nagbabala ng Sunog

Mga Himpilan Pampanahon

Mga Babalang Red Flag

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No